Siirry sisältöön

Uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tervetuloa Centriaan! Kiitos, että valitsit meidät opinahjoksesi! Tälle sivulle olemme koonneet sinulle opintojen aloittamiseen liittyvää tärkeää tietoa. Linkki orientaatio-ohjelmien sivulle lisätään tälle sivulle kesän 2024 aikana.

Neljä opiskeljiaa kuvattuna Kokkolan keskustassa

Lukuvuoden 2024/25 päivämäärät

Syyslukukausi 26.8.–22.12.2024

Joulujuhla 19.12.2024

Kevätlukukausi 7.1.–6.6.2025

Kevätjuhla 5.6.2025

Opetukseton aika (syysloma)

 • vk 42; 14.–20.10.2024 (Kokkola)
 • vk 43; 21.–27.10.2024 (Ylivieska)

Joululoma 22.12.2024–6.1.2025

Talviloma

 • vk 9; 24.2.–2.3.2025 (Kokkola)
 • vk 10; 3.–9.3.2025 (Ylivieska)

Opettajien vapaajakso 16.6.–10.8.2025

Opiskelijoita työskentelee ryhmässä luokassa

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivien aikana sinut perehdytetään Centrian käytänteisiin. Tutustut omaan koulutusohjelmaasi ja ryhmääsi. Saat hyödyllistä tietoa opintojen etenemisestä ja opiskelukäytänteistä.

Ennen opintojen alkamista

Ennen kampukselle astelemista täytyy hoitaa muutama asia kuntoon. Löydät alta tietoa näistä asioista ja ohjeet niiden hoitamiseen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Etkö ole vielä ottanut opiskelupaikkaa vastaan tai ilmoittautunut lukuvuodelle? Muista tehdä se määräpäivään mennessä, sillä vain läsnäolleeksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus tehdä opintoja.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen

Asuminen kampuskaupungeissa

Muutatko Kokkolaan, Ylivieskaan tai Pietarsaareen joltain toiselta paikkakunnalta? Olemme koonneet sinulle hyödyllisiä linkkejä opiskelija-asuntoja ja vuokra-asuntoja välittävien kiintönvälitysyritysten sivuille.

Asuminen

Jos aloitat opinnot kesken lukuvuoden, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@centria.fi).  

Ilmoita viestissä tarve aloitusinfolle tai ohjaukselle. Kerro myös koko nimesi, syntymäaikasi sekä koulutus, johon tulet opiskelemaan. Opiskelijapalvelut tarkistavat opinto-oikeutesi ja lähettää sinulle aloitusinfon tai ilmoittaa henkilön, johon olla yhteydessä opintojen aloittamiseen liittyen.

YTHS:n palveluihin oikeutettujen opiskelijoiden tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan tulee hoitaa maksu oma-aloitteisesti.

Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan kalenterivuosittain. Opiskelijan tulee tarkistaa maksamiseen, maksun määrään ja muihin tarpeellisiin asioihin liittyvät yksityiskohdat Kelan verkkosivuilta.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään 5 euron viivästymismaksu. Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Opiskelija saa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita sen lukukauden loppuun asti, jolle on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos opiskelija valmistuu kesken lukukauden, hänellä on oikeus käyttää palveluita siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu.  Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta löydät Kelan verkkosivuilta.

Liitä todistuskopiot seuraavista pohjakoulutuksista Oma Opintopolku -palvelussa määräaikaan mennessä, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana: 

 • Ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto 
 • Suomalaisen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa 
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto 
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto 
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto 
 • Ulkomainen tutkinto 

Todistusjäljennöksiä ei tarvitse liittää seuraavista pohjakoulutuksista: 

 • Vuonna 1990 tai myöhemmin suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto 
 • Vuonna 2017 tai myöhemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto 
 • Vuonna 2018 tai myöhemmin suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto 

Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee toimittaa todistuskopiot: 

 • Suomessa ennen vuotta 2005 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto 
 • Ulkomainen tutkinto 
 • Työtodistusten kopiot 

Työtodistuksilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. 

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus). 

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen. 

Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot toimittaa määräaikaan mennessä. 

Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, tulee todistuskopiot toimittaa 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”. 

Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon “Sukunimi_Etunimi_dokumentti”, esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus.

Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen:

Centria-ammattikorkeakoulu 
Hakijapalvelut 
Talonpojankatu 2 
67100 Kokkola 

Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon. 

Lisäksi alkuperäiset todistukset pyydetään tarvittaessa tarkistettavaksi opintojen alkaessa. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo. Opintotuen myöntämisen edellytyksinä ovat päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. 

Opintojen edistymisen seuranta

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Jos opintosi eivät edisty riittävästi, Kela voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella. 

Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, kun opiskelijalla on opintosuorituksia lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja lukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta (vähimmäissuoritusvaatimus). 

Opiskelijan omat tulot 

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi.

Ateriaetu 

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Opiskelijaravintola vähentää tuen aterian hinnasta, eli maksat ateriastasi tuen verran vähemmän. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Kelan ateriatuen piiriin kuuluvat ravintolat löydät Kelan opiskelijaravintolahausta

Tukea voi saada myös

Kelan yhteystiedot

 • opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 
 • asumisen tukien palvelunumero 020 692 210 
 • kysy opintotuesta verkossa 
 • Kelan asiointipalvelu
 • puhelinpalveluun voi varata ajan
 • henkilökohtaista palvelua saa myös Kelan omissa palvelupisteissä

Työllisyysrahasto 

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea, jota voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu 

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua, kuten tutkinnon suorittamista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Goin’ Connect on opiskelijoiden verkostoitumisalusta, jolla uudet opiskelijat voivat tutustua uuteen opiskelupaikkaansa, muihin samaan korkeakouluun meneviin opiskelijoihin ja siellä jo opiskeleviin ihmisiin.

Alustalta löydät opiskelijoita, jotka

 • ovat kiinnostuneita samoista asioista
 • tulevat kanssasi samalta alueelta
 • aloittavat samassa koulutuksessa

Lisätietoja ja kutsulinkin alustalle saat sähköpostiisi ennen opintojesi alkua.

Aloitatko sairaanhoitajaopinnot ja sinulla on lähihoitajan työkokemusta? Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa oleva sairaanhoitajien perusosaamisen harjoittelu voidaan hyväksilukea lähihoitajan työkokemuksen perusteella.

Jos sinulla on kolme vuotta työkokemusta lähihoitajana, sinun on mahdollista ahotoida (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) kaksi ensimmäistä harjoitteluaan.

Saat ahotoinnista lisätietoa heti opintojen alettua opettajatutorilta, mutta palvelusuhdetodistukset on hyvä hankkia valmiiksi ennen opintojen alkua, jotta ahotointiprosessi etenee sujuvasti.

Opintojen alkaessa

Kaikkia opiskelussasi tarvitsemiasi digitaalisia ohjelmia, välineitä ja sovelluksia käytetään centria.fi-käyttäjätunnuksilla. Ohjeet Centrian käyttäjätunnuksen saamiseksi löydät Centrian Salasanaportaalista (kohta “Tunnuksen rekisteröinti”). Käyttäjätunnus on mahdollista rekisteröidä aikaisintaan

 • 2.8. kun opiskeluoikeus alkaa syyslukukaudella
 • 2.1. kun opiskeluoikeus alkaa kevätlukukaudella

Tarvitset opiskelussasi monenlaisia digitaalisia välineitä, joihin pääset tutustumaan Digistartissa. Kun olet saanut Centrian käyttäjätunnukset, pääset kirjautumaan niillä itslearning-oppimisympäristöön.

Itslearningista löydät Digistart-nimisen työtilan. Digistartin tarkoitus on antaa sinulle opintojen alkuvaiheessa tarvitsemasi tiedot Centrian käytössä olevista oppimisen tietojärjestelmistä. Voit aloittaa Digistartin heti kun olet saanut käyttäjätunnukset, vaikka opintosi eivät olisikaan vielä varsinaisesti alkaneet. Tämä helpottaa opintojen aloitusta, kun olet jo tutustunut opinnoissa käytettäviin järjestelmiin ja niiden mahdollisuuksiin. 

Aikaa Digistart-materiaaliin tutustumiseen kuluu 1–5 tuntia.

Materiaali on käytössäsi koko opintojesi ajan.

Opiskelijatutorointi on tärkeä osa ohjauksen kokonaisuutta. Opiskelijatutor tukee sinua erityisesti opintojen aloitusvaiheessa. Opiskelijatutorilta saat tärkeää vertaistukea – häntä voit lähestyä asiassa kuin asiassa ja kysyä mitä vain. Opiskelijatutor voi tukea sopeutumistasi uuteen opiskeluympäristöön, tsempata ja motivoida opiskeluasi, tukea myönteisen oppimisilmapiirin syntymistä opiskeluryhmässäsi sekä tukea oppimistulosten saavuttamista.

Opiskelijan opas

Haluamme, että opiskelijamme viihtyvät ja opiskelu on sujuvaa. Tämä edellyttää, että tieto on helposti saatavilla. Etsitpä tietoa opiskelijan tukipalveluista tai vaihto-opiskelusta, löydät tiedon opiskelijan oppaasta.