Siirry sisältöön

Biomassojen arvoaineet

Uusiutuvat biomassat tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet uusien tuotteiden ja nykyisin markkinoilla olevien korvaavien tuotteiden kehittämisessä.

Tutkimusryhmän toiminta

Biomassojen sisältämiä arvokkaita yhdisteitä voidaan ottaa talteen mm. eri teollisuuden sivuvirroista, sekä viljellyistä ja villeistä kasveista. Biomassat sisältävät kemiallisia yhdisteitä, joita voidaan hyödyntää laajasti mm. elintarvikkeiden, ravintolisien, kosmetiikan ja lääkkeiden valmistuksessa sekä korvaamaan fossiilisista lähteistä peräisin olevia raaka-aineita esimerkiksi maalien, liimojen ja muovien valmistusprosesseissa.

Centrian monipuolinen tutkimusympäristö edesauttaa paikallisten biomassojen arvoaineiden hyödyntämisen kehittämisessä. Biomassoissa olevien arvoaineiden tunnistamiseen ja pitoisuuksien määrittämiseen Centrialla on laaja analyysilaitteisto. Arvoaineiden eristämistä biomassoista voidaan kehittää aluksi laboratoriomittakaavassa erilaisia uuttomenetelmiä testaamalla. Biomassojen tuotteistamiseen tarkoitetulla tutkimusympäristöllä voidaan laboratoriossa testattuja uuttomenetelmiä myös skaalata koelaitos- tai jopa teollisuusmittakaavaan.

Ydinosaaminen

Yhteystiedot

Leena Favén

TKI-koordinaattori