Siirry sisältöön

KIP-kierto

Uusien kiertotalouspohjaisten maanparannusaineiden optimointi KIP-alueen ja biotalouden sivuvirroista sekä niiden testaus viljelykasveilla

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 2.1.2024-31.12.2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

Budjetti: 204 228 €

Projektipäällikkö: Mikko Junttila

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista Kokkolan teollisuusalueella lisäämällä sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä maanparannusaineissa. Hankkeessa tutkitaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella läjitykseen päätyvien epäorgaanisten sivuvirtojen sekä Keliberin rikastushiekan potentiaalia maanparannusaineina.

Lannoitekomponenttikokeissa teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran ja typpi- ja/tai fosforipitoisen sivuvirran,kuten maatilan biolietteen, ravinteet yhdistetään seostamalla sivuvirrat hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. Tuloksena syntyy ohjeistus optimoiduille sivuvirtapohjaisille maanparannusaineille, ja niiden soveltuvuus kivennäismaiden lannoitteeksi valituille kasvilajeille selvitetään viljelykokeiden avulla. Pitkällä aikavälillä kierrätyspohjaiset maanparannusaineet tehostavat materiaalien kiertoa ja vähentävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

Hankkeen osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja:

Mikko Junttila

TKI-asiantuntija

+358405742258

Kokkola