Siirry sisältöön

Ilmoituskanava

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) eli ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Laki velvoittaa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot perustamaan sisäisen ilmoituskanavan laissa mainittujen epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Centria on ottanut käyttöön lainsäädännön edellyttämän ilmoituskanavan. Sen kautta Centrian nykyiset tai entiset työntekijät, työnhakijat, hallituksen jäsenet, harjoittelijat tai ammatinharjoittajat voivat tehdä ilmoituksen työssään havaitsemastaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muuta yrityksemme arvojen vastaista toimintaa. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu palautteen antamiseen.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat Euroopan unionin lainsäädännön tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön mukaisista lainsäädännön rikkomisista seuraavilla lainsäädännön aloilla:

Centria vastaanottaa ilmoituksia vain kirjallisesti ilmoituskanavan kautta. Ilmoittajaa suojellaan lainsäädännön mukaisesti. Selvästi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun.

Miten teen ilmoituksen?

Suosittelemme olemaan yhteydessä mahdollisista epäkohdista ensisijaisesti omaan esihenkilöön tai hänen esihenkilöönsä tai toiseen Centriassa asiasta vastaavaan henkilöön. Jos et halua tuoda asiaa näille henkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavan kautta anonyymisti ja käydä luottamuksellista keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa. Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.

Miten ilmoitukseni käsitellään?

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden. Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille ilman suostumustasi.

Milloin saan vastauksen?

Ilmoittaja saa vastaanottokuittauksen seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Ilmoitusten käsittelyyn Centriassa valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja sinulta ilmoituksestasi ilmoituskanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.