Siirry sisältöön
Centria Makerspace -tila

Centria Makerspace

Make ideas and experiences into reality!

Centria-ammattikorkeakoulun Makerspace on monialainen luova tila, jossa toteutetaan ja testataan ideoita sekä kokemuksia erilaisten prototyyppien ja palvelumuotoilun menetelmien avulla.

Tila tuo yhteen palvelusimulaatioympäristö SILMUn, HealthLabin, IT-opetuksen sekä yrittäjyys- ja IT-alan hankkeita. Tässä avoimessa labratilassa kohtaavat luontevasti tutkimus- ja kehitystoiminta, opetus ja yritykset. Makerspacen tarkoituksena on herättää luovuutta ja uteliaisuutta erilaisiin kokeiluihin ja yhteiskehittämisen luoviin työskentelyihin monialaisesti. 

Makerspace toiminnassa avoimena labratilana on keskeista ideoida uutta ja osana kokeilevan kehittämisen prosessia luoda erilaisia prototyyppejä kevyistä ja nopeista kokeiluista paperilla, Legoilla tai palvelusimulaation avulla aina VR- ja AR-toteutuksiin, 3D-tulostettuihin ja 3D-mallinnettuihin virtuaalimalleihin asti. Tällä tavoin mahdollistetaan kokeileva kehittäminen eri vaiheissa kehitysprosesseja ja ideoiden visualisointi tarpeen mukaan eri vaativuustasoilla quick’n dirty -tyyppisestä aina kehittyneeseen virtuaalimalliin asti.

Tilan varusteisiin kuuluvat esimerkiksi palvelusimulaatiolaitteisto, VR-laitteita, ajosimulaattori, sekä erilaisia terveydenhuollon teknologian uusia välineitä. Näiden lisäksi olennaisena osana tilassa työskentelyä ovat erilaiset työpajatarvikkeet, kuten palvelumuotoilun menetelmäpohjat, Post-it -laput, erilaiset piirtämisvälineet ja rakentelutarvikkeet, kuten legot ja arduinot. Yhtenä osana erilaisten kokemusten prototypointiin kuuluvat empatiakokeilut ja Makerspacesta löytyy erilaisia arkisia välineitä myös tähän.

Tehdään yhdessä ideat ja kokemukset todellisuudeksi! 

Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centrialla on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Kuvamateriaalia tähän voidaan tuottaa yksinkertaisimmillaan omalla puhelimella kuvaten tai internetin avoimista kuvapalveluista hakien. Uusia näkökulmia ja ideoita syntyy kokeilemisen kautta, erialojen opiskelijoiden ja osaajien kohdatessa ideoiden törmäyspisteessä. Osallistujien yhdessä työskentely ja luovat menetelmät ovat keskeistä.

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-toimijaksi hankkeen aikana saatiin valmiiksi ensimmäinen versio SILMU-labrasta sekä ensimmäiset toimintamallit. Toiminta jatkuu seuraavat kolme vuotta viiden työelämäkumppanin kanssa muodostetussa Living lab –verkostossa, jossa tätä kokeilevaa kehittämistä jatketaan AppSim hankkeen toiminnassa. Tämän työskentelyn tulokset hyödynnetään sekä työelämäkumppaneiden toiminnassa että Centrian oman toiminnan kehittämisessä.

SILMU-labrassa hyödynnetään erilaisia digitaalisia välineitä ja kehitetään käytännön työskentelyn avulla uusia luovia hyödyntämistapoja niille. Madalletaan kynnystä hyödyntää esimerkiksi älypuhelimia uusilla tavoilla. Yhdessä työelämän edustajien ja henkilökunnan kanssa todellisten työelämän kehittämiskohteiden parissa työskennellen tuomme uusia välineitä ja toimintatapoja osaksi arkea. Työelämäkumppaneille kehitetään SILMU-labrassa sekä käyttäjän että palveluntarjoajan tarpeita vastaavia palvelukokemuksia, osallistaen sekä palvelun tuottajat että käyttäjät. Digitaalisuus ei jää vain laitteiden käytön asteelle, vaan keskitymme siihen minkälaisia uusia palvelumalleja työelämäkumppaneille ja Centrialle digitaalisuus mahdollistaa.


Ota yhteyttä

Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija