Siirry sisältöön

Opiskelijavalinta

Centriassa käytössä olevia opiskelijavalinnan tapoja ovat AMK-valintakoe ja todistusvalinta, valintakurssi sekä ennakkotehtävä ja haastattelu.

Valintakurssi

Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso. Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä. Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Kirjallinen tehtävä ja haastattelu/video

Muuntokoulutusten sekä YAMK-koulutusten osalta opiskelijavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja haastattelun/videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe ja todistusvalinta

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5.- 3.6.2022 välisenä aikana ammattikorkeakoulujen kampuksilla. Olet valinnut yhteishaun hakulomakkeella itsellesi sopivan suoritusajan ja -paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Voit tarkistaa valitsemasi suoritusajan ja -paikan omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Muista ottaa mukaasi myös tietokoneen latausjohto. Vaatimukset ja muut valintakokeeseen liittyvät ohjeet löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

AMK-valintakokeen lisäksi käytössä on todistusvalinta. Lisätietoa todistusvalinnasta löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

VALINTAKOEOHJEET

Oletko tulossa valintakokeeseen kampuksellemme? Tämän linkin takaa löydät valintakoetta ja valintakokeeseen saapumista koskevat käytännön ohjeet.

Esteetön opiskelijavalinta

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin yksilöllisiin järjestelyihin erillisellä hakemuksella, joka on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivuilta. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut järjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus tulee jättää 6.4.2022 klo 15 mennessä. Hakemus toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Valintakokeen yksilölliset järjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Yksilöllisistä järjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus (ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Ensikertalaiskiintiöt

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

Jos hakija on jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai on ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, hän ei ole enää ensikertalainen. 

Paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan pistejärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

– päivätoteutuksissa 70 % aloituspaikoista
– monimuotototeutuksissa 50 % aloituspaikoista

Vieraskielisessä koulutuksessa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei käytetä kiintiöitä.

Ensikertalaisille varatut kiintiöt ovat vähimmäismääriä, ja ensikertalaisia voi tulla valituksi myös enemmän, koska ensikertalaisten kiintiön täytyttyä loput aloituspaikat täytetään pistejärjestyksessä.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoista ensikertalaisia on ollut n. 90 % jo ennen ensikertalaiskiintiöiden käyttöönottoa.

Valintatulokset

Opiskelijavalintojen tulokset voi tarkistaa Opintopolusta kirjautumalla sisään Oma Opintopolku -palveluun pankkitunnuksillasi. Koulutukseen hyväksytyt voivat myös ottaa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautua lukuvuodelle Opintopolun kautta.

Kevään 2022 yhteishaku

Syksyn 2022 yhteishaku

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on hakijan mielestä tapahtunut virhe, voi hakija vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta ennen korkeakoulun aukioloajan päättymistä. Hakijan on mahdollista tehdä edellä mainittuun määräaikaan mennessä kirjallinen, yksilöity oikaisupyyntö.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haetaan oikaisua, miten päätöstä tulisi hakijan mielestä oikaista ja millä perustein muutosta haetaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Oikaisupyyntö osoitetaan Centria-ammattikorkeakoulun rehtorille ja toimitetaan alla mainittuun hakijapalveluiden osoitteeseen.

Hakijapalvelut
Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA

tai sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@centria.fi, viestin otsikoksi ”Muutoksenhaku opiskelijavalintapäätökseen”.

Jäikö sinulla kysyttävää opiskelijavalintaan liittyen?

Hakijapalvelumme eli Maria, Kati ja Sini auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.