Siirry sisältöön
Ryhmä opiskelijoita pöydän ympärillä

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun perusperiaate on, että opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Mikäli haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi AMK-opintoihin tai ylempiin AMK-opintoihin, tämä voi olla sinun polkusi.

Kaksi opiskelijaa luokassa piirtämässä valkotaululle

AVOIMEN AMK:N KOULUTUSTARJONTA

Koulutustarjonnasta löydät jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia yksittäisinä opintojaksoina ja suurempina opintokokonaisuuksina.

Tervetuloa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi

Jos tavoitteenasi on ammattitaidon vahvistaminen, uusi ammatti tai myöhempi tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa, on avoin AMK hyvä mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Avoimessa AMK:ssa voit myös opiskella itseäsi kiinnostavia aihealueita ilman tutkinto- tai ammatillisia tavoitteita. Avoin AMK tarjoaa kaikille mahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin koulutustaustasta ja iästä riippumatta.

Opetuksessa noudatetaan voimassa olevia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja tutkintovaatimuksia. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa, mutta suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi myöhemmin, mikäli haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Opinnoista voi joustavasti valita ne aihealueet, jotka parhaiten palvelevat kouluttautumistavoitteita. Vuosittain n. 1 500 henkilöä opiskelee Centrian avoimessa AMK:ssa.

Centria järjestää avoimen AMK:n opintoja kaikilla tarjoamillaan koulutusaloilla:

  • Tekniikka
  • Liiketalous
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Humanistinen ja kasvatusala
  • Kulttuuri

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Tarjolla on myös täysin verkon kautta suoritettavia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat Centrian opetussuunnitelmien mukaista opetusta, joten ne voidaan hyväksilukea mikäli opiskelija jatkaa myöhemmin Centriassa tutkinto-opiskelijana.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella sekä perustutkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opintoja. Huomioithan, että osallistuessasi ylemmän AMK:n opintojaksoille, sinulla pitää olla suoritettuna kyseisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Opetus toteutetaan tutkintoryhmien lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja voi olla päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Verkko-opintoihin osallistuminen on mahdollista mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Tutustu huolellisesti koulutuksen kuvaukseen sekä esim. maksu- ja peruutusehtoihin ennen kuin haet koulutukseen (yleiset maksu- ja peruutusehdot löydät alta). Aloittaessasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, sinulle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus Centriaan. Opinto-oikeus koskee ainoastaan opintojaksoa tai opintokokonaisuutta, jolle olet hakemuksen lähettänyt. Ennen opintojen alkua saat sähköpostitse ohjeita opintojen aloitukseen (esim. käyttäjätunnuksiin liittyvät käytännöt).

HUOM! Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ei koske avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita (polkuopinnot, väyläopinnot, yksittäiset opintojaksot). Mikäli opiskelijalla on suoritettuna opintoja, jotka voisivat olla hyväksiluettavissa, hän voi valita niiden tilalle muita opintojaksoja. Hyväksilukuja voidaan kirjata vain tutkinto-opiskelijoille.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen hinta on enintään 15,00 € / opintopiste (alv 0%). Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista.

Polkuopinnot hinnoitellaan seuraavasti:

  • Perustutkinnot 45 op, 200,00 €
  • Ylempi AMK 10-15 op, 10 € / opintopiste
  • Muuntokoulutukset 10 € / opintopiste

Polkuopinnot laskutetaan yhdessä erässä opintojen käynnistyttyä.

Toisen asteen tutkintoa suorittaville avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia.

Kunkin opintojakson tai opintokokonaisuuden hinta sekä maksamistapa (joko ilmoittautumisen yhteydessä tai laskulla) mainitaan koulutuksen kuvauksessa. Opintomaksun lisäksi opiskelijalta voidaan laskuttaa esim. opintomateriaaliin liittyviä kuluja. Mahdolliset lisäkulut mainitaan aina kuvauksessa.

Avoimen ammattikorkeakoulun maksut perustuvat ilmoittautumiseen eikä opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen oikeuta laskun hyvitykseen. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siitä lähetetään maksukehotus. Avoimen ammattikorkeakoulun maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Peruutusehdot mainitaan kunkin koulutuksen kuvauksessa. Peruutus tulee tehdä ohjeiden mukaisesti. Peruutusajan jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko opintomaksun. Pääsääntöisesti peruutusaika päättyy ennen opintojen alkua. Mikäli olet saanut opiskelupaikan nonstop-opinnoista, et voi perua sitä maksuttomasti. Mikäli opintojakso perutaan Centrian toimesta, ennakkoon perityt maksut palautetaan eikä opintoja laskuteta. Centria peruu opintoja ainoastaan pakottavista syistä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten ne eivät oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin (esim. ateriatuki, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset jne.). Työttömän opiskelijan tulee selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuutensa ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Huomioithan, että mikäli saat opintojen alkamisen jälkeen te-toimistolta kielteisen päätöksen opintojasi koskien, se ei oikeuta opintojen maksuttomaan perumiseen.

Avoimen ammattikorkeakoulun asioissa voit olla yhteydessä sähköpostiin: avoinamk@centria.fi

Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot

Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja, laajoja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat AMK-tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Lue lisää

Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Väyläopinnot ovat avoimia Centrian tarjoamia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- ja ammattiopintojen aikana tutustua ammattikorkeakoulussa opiskeluun.

Lue lisää

Tutustu tai täydennä osaamistasi

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit on suunnattu erityisesti lukiolaisille sekä toisen asteen opiskelijoille, mutta niille voivat osallistua kaikki Centrian koulutuksista kiinnostuneet. Kurssit ovat maksuttomia kaikille.

Centrian avoimet verkko-opinnot

Centrian avoimet verkko-opinnot tarjoavat kaikille mahdollisuuden opiskella AMK-opintoja joustavasti verkossa.

Avoimen AMK:n täydentävät opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan

Tarjoamme tutkintoa täydentäviä opintoja kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuteen avoimen opintoina yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille.

Kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa istuu vanhan talon portailla ja hymyilee kameralle

Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuus (nonstop)

Harkitsetko uraa vähittäiskaupan parissa? Tämä koulutuskokonaisuus antaa sinulle hyvät valmiudet vastuutehtäviin.

Software Development (nonstop)

Ohjelmointiin painottuva opintokokonaisuus koostuu neljästä 5 opintopisteen opintojaksosta, jotka voi suorittaa yksitellen tai kokonaisuutena.