Siirry sisältöön
Ryhmä opiskelijoita pöydän ympärillä

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun perusperiaate on, että opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Mikäli haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi AMK-opintoihin tai ylempiin AMK-opintoihin, tämä voi olla sinun polkusi. Tarjonnastamme voi poimia myös yksittäisiä opintojaksoja omien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Tervetuloa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi

Jos tavoitteenasi on ammattitaidon vahvistaminen, uusi ammatti tai myöhempi tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa, on avoin AMK hyvä mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Avoimessa AMK:ssa voit myös opiskella itseäsi kiinnostavia aihealueita ilman tutkinto- tai ammatillisia tavoitteita. Avoin AMK tarjoaa kaikille mahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin koulutustaustasta ja iästä riippumatta.

Opetuksessa noudatetaan voimassa olevia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja tutkintovaatimuksia. Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa, mutta suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi myöhemmin, mikäli haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Opinnoista voi joustavasti valita ne aihealueet, jotka parhaiten palvelevat kouluttautumistavoitteita. Vuosittain n. 1 500 henkilöä opiskelee Centrian avoimessa AMK:ssa.

Centria järjestää avoimen AMK:n opintoja kaikilla tarjoamillaan koulutusaloilla:

  • Tekniikka
  • Liiketalous
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Humanistinen ja kasvatusala
  • Kulttuuri

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lisäksi sinun on mahdollista ottaa verkko-opintoja eOppimiskeskus Averkon tarjonnasta. Myös verkko-opinnot ovat Centrian opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, joten nekin ovat hyväksyttävissä opintoihin myöhemmin.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella sekä perustutkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opintoja. Huomioithan, että osallistuessasi ylemmän AMK:n opintojaksoille, sinulla pitää olla suoritettuna kyseisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Opetus toteutetaan tutkintoryhmien lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja voi olla päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Averkon verkko-opintoihin osallistuminen on mahdollista mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

HUOM! Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ei koske avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita (polkuopinnot, väyläopinnot, yksittäiset opintojaksot). Mikäli opiskelijalla on suoritettuna opintoja, jotka voisivat olla hyväksiluettavissa, hän voi valita niiden tilalle muita opintojaksoja. Hyväksilukuja voidaan kirjata vain tutkinto-opiskelijoille.

Yksittäisten opintojaksojen hinta tutkintokoulutuksen ryhmissä ja Averkon verkko-opinnoilla on 10 € / opintopiste. Avoimen ammattikorkeakoulun omilla toteutuksilla hinta on 10-15 € / opintopiste.

Polkuopinnot hinnoitellaan seuraavasti:

  • Perustutkinnot, 45 op, 200,00 €
  • Ylempi AMK (liiketalous, sosiaali- ja terveysala) 15 op, 150,00 €
  • Ylempi AMK (tekniikka) 10 op, 100,00 €
  • Muuntokoulutukset 10 € / op

Polkuopinnot laskutetaan yhdessä erässä opintojen käynnistyttyä.

Muiden laajojen kokonaisuuksien hinta on 10 € / op.

Toisen asteen tutkintoa suorittaville avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei ole peruste maksujen perumiselle tai laskujen hyvittämiselle. Jo perittyjä opintomaksuja ei palauteta, vaikka opiskelija päättäisi keskeyttää opinnot.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten ne eivät oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin (esim. ateriatuki, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset jne.). Työttömän opiskelijan tulee selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuutensa ennen opiskelupaikan vastaan ottamista.

Avoimen opinnot

Polkuopinnot

Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja, laajoja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat AMK-tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Polkuopinnot

Avoimet verkko-opinnot Averkossa

Centrian eOppimiskeskus Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella AMK-opintoja joustavasti verkossa.

Avoimet verkko-opinnot Averkossa

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat avoimia Centrian tarjoamia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- ja ammattiopintojen aikana tutustua ammattikorkeakoulussa opiskeluun.

Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Yksittäiset opintojaksot

Opiskelija voi valita laajasta valikoimasta opintojaksot, jotka edistävät parhaiten hänen omia tavoitteitaan.

Yksittäiset opintojaksot

Tutustu tai täydennä osaamistasi

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit on suunnattu erityisesti lukiolaisille sekä toisen asteen opiskelijoille, mutta niille voivat osallistua kaikki Centrian koulutuksista kiinnostuneet. Kurssit ovat maksuttomia kaikille.

Pelipaja-opintokokonaisuus

Oletko kiinnostunut tietokonepelien rakentamisesta, pelien markkinoinnista sekä peleihin liittyvästä liiketoiminnasta? Koulutukseen sisältyy opintojaksoja sekä pelisuunnittelusta, ohjelmoinnista, sisällöntuotannosta että liiketoiminnasta.

Avoimen AMK:n täydentävät opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan

Tarjoamme tutkintoa täydentäviä opintoja kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuteen avoimen opintoina yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille.

Kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa istuu vanhan talon portailla ja hymyilee kameralle