Siirry sisältöön
Centrian työntekijöitä keskustelemassa neuvotteluhuoneessa

Asiantuntijapalvelut

Centrian asiantuntijapalveluvalikoimasta löytyy tukea muun muassa yritysten ja yhteisöjen palveluiden kehittämiseen. Asiantuntijamme tukevat teitä tarpeidenne mukaisesti.

Monipuolista asiantuntijuutta

Valikoimastamme löytyy apua myös yritysten messuosallistumisten toteuttamiseen avaimet käteen -periaatteella. Kehitysprojektin valmistelupalvelumme avustaa kehittymishaluisia PK- ja mikroyrityksiä tutkimus- ja kehitysrahoitushakemuksen valmistelussa. Lean-palvelun avulla etsitään ratkaisuja yrityksien tuotantoprosessien tehokkuuden haasteisiin.

Ota yhteyttä

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Tutustu asiantuntijapalveluihimme

Kehitysprojektin valmistelu

Kehitysprojektin käynnistäminen ja rahoituksen hakeminen helpoksi

Avustamme kehittymishaluisia PK- ja mikroyrityksiä toiminnan kehitysrahoituksen hakemisessa kansallisista ja kansainvälisistä rahoituskanavista. Palvelumme helpottaa yrittäjien, hallitusten edustajien, toimitusjohtajien ja kehityksestä vastaavien henkilöiden työtä tarjoamalla osaamista ja resurssia kehitysprojektin suunnitteluun ja rahoitushakemuksen valmisteluun.

Neuvoja ja työpanosta kehitysprojektin käynnistämiseen kansallisella tai kansainvälisellä tukirahoituksella

Palvelumme tarjoaa yrityksellenne mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihin. Asiantuntijamme kartoittavat kanssanne keskeisimmät kehityskohteet ja neuvovat, millaista rahoitusta kehityksen tueksi on mahdollista saada. Tarjoamme kokeneiden asiantuntijoidemme työpanoksen avustamaan teitä projektisuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimisessa. Tarvittaessa avustamme myös rahoitusneuvotteluissa rahoittajien ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjoamme apua myös projektin hallinnointiin.

Helpotamme työtänne, nopeutamme kehitysprojektinne rahoituksen hakua ja nostamme todennäköisyyttä saada tukirahoitusta.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja laaja kokemus tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelusta ja rahoituksen hakemisesta. Hallinnoimme vuosittain 70–100 projektia ja valmistelemme kymmeniä rahoitushakemuksia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten, Business Finlandin ja erilaisten kansainvälisten rahoittajatahojen kanssa.

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö
Messut ja tapahtumat

Kuva messuilta

Kokonaisvaltaista messupalvelua pieniin ja isoihin tarpeisiin

Centria toteuttaa avaimet käteen -periaatteella toimivia messuosallistumisia yli 20 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Suunnittelemme ja toteutamme alusta loppuun myös teidän toiveidenne mukaisen osaston kokonaisvaltaisella messupalvelupaketillamme. Se sisältää kaiken suunnittelusta ja rakentamisesta tarjoiluihin ja kunnossapitoon. Asiakaskuntaamme kuuluu niin mikroyrityksiä, suuryrityksiä kuin erilaisia yritysryhmittymiäkin. Otamme haltuun laajasti erilaiset tapahtumat ja toimialat.

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksesi osallistumisen kotimaisille tai ulkomaisille messuille omalla tai yhteisosastolla

Räätälöimme tarpeidenne mukaisen oman osaston tai kokoamme sopivan yhteisosaston niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin tapahtumiin. Tunnemme messutapahtumapaikat, toimijat ja käytännöt. Otamme huomioon messunäkyvyyteen liittyvät asiat ja olemme yritysten palveluksessa koko messuprojektin ajan, myös tapahtumassa paikan päällä.

13.-14.3.2024 PlastExpo / Helsinki / Muoviteollisuus 

19.-21.3.2024 Konepaja-messut / Tampere / Metalliteollisuus 

22.-26.4.2024 Hannover Messe / Hannover, Saksa / Teollisuusmessut 

15.-16.5.2024 Navigate / Turku / Meriteollisuus ja merenkulku 

22.-23.5.2024 Pohjoinen Teollisuus / Oulu / Teollisuusmessut 

5.-9.6.2024 ILA Berlin / Berliini, Saksa / Ilmailu- ja avaruusteollisuus 

21.-24.8.2024 Elmia Lastbil / Jönköping, Ruotsi / Hyötyajoneuvomessut 

1.-3.10.2024 Alihankinta / Tampere / Alihankinta 

8.-10.10.2024 Finnbuild / Helsinki / Rakennus- ja talotekniikka 

16.-18.10.2024 VVS-Dagene / Lillestrom, Norja / LVI-energia ja ympäristötekniikka 

12.-14.11.2024 Filtech / Köln, Saksa / Filtertekniikka 

12.-14.11.2024 Elmia Subcontractor / Jönköping, Ruotsi / Alihankinta 

Centria messu- ja tapahtumapalvelut toteuttaa monipuolisia messuratkaisuja avaimet käteen -periaatteella.

Referenssit

Asiakasyritysten ja -organisaatioiden logoja.

Yhteystiedot

Katariina Heikkilä

Messupäällikkö


Johanna Ojala

Messupäällikkö
Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilusta tehoa organisaation toimintaan

Meiltä saat monialaista osaamista palveluiden kehittämiseen

Asiantuntijoidemme kanssa voit kehittää parempia palveluita toimialasta riippumatta. Palvelumuotoilun avulla voit hyödyntää organisaatiosi resursseja tehokkaammin, kehittää liiketoimintaa ja palveluiden laatua, kasvattaa henkilöstön osaamista sekä parantaa asiakaskokemusta.

Asiakkainamme ovat eri alojen yritykset ja yhteisöt, joilla on kehittämistarpeita omien prosessien tai palveluiden kanssa. Palvelumuotoilun menetelmien avulla voit kehittää sekä sisäisiä, että ulkoisia palveluita ja prosesseja.

Asiakkaalle lisäarvoa palveluprosessien tehostamisesta

Tavoitteenamme on kehittää yhdessä asiakasorganisaation kanssa sujuvia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Työskentely kehittämisprosessin aikana on vuorovaikutteista ja kokonaisvaltaista asiakas- ja työntekijäkokemuksen suunnittelua. Kehitystyötä tehdään osallistamisen, visualisoinnin ja kokeilujen kautta palvelumuotoilun menetelmin.

Kehittämistavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja organisaation toiminnan kehittyminen. Tehokkaassa työskentelyssä on oleellista kehittämiskohteen selkeä rajaaminen ja avainhenkilöiden osallistaminen. Centrian asiantuntijat tarjoavat ulkopuolisen näkökulman, uusia välineitä ja menetelmiä tulokselliseen kehittämistyöhön. Asiantuntijoillamme on usean vuoden kokemus prosessien ja palveluiden kehittämisestä.

Erityisosaamistamme ovat palvelusimulaatio ja empatiakokeilut.

Referenssit

Proagria, KPK yhtiot,, Kokkolan energiaverkot

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija
Tietoturva- ja tietosuoja SecuLab / Datasäkerhet- och dataskydd

Puolueettomana toimijana päämäärämme on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tietosuojapalveluja. Tehokkailla työkaluillamme kykenemme havaitsemaan haavoittuvuudet ennen ei-toivottuja tunkeilijoita sisäverkosta, laitteista tai ohjelmistoista.

Määrätietoinen oman asiantuntijaryhmämme kouluttaminen ja kehittyneet testauslaitteemme ovat tehneet meistä halutun kumppanin kaikenkokoisille tarpeille niin alueellisesti kuin globaalisti. Arvostetut tietoturva-alan kansainväliset foorumit ovat saaneet meistä säännöllisen kumppanin. Toimimme aina hyvien puolella ratkaisemalla jo tänään vielä tunnistamattomia huomisen uhkia.

Tällä hetkellä laajennamme osaamistamme kansainvälissä hankkeissa SIFIS-Home ja Cynic.

Palvelumme

Tarjoamme seuraavia räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaamme tarpeiden mukaisesti:

Haluamme lisätä tietoturvatietoisuutta alueemme yrityksissä ja yhteisöissä. Tarkoituksenamme on kasvattaa niiden kilpailukykyä lisäämällä tietoturvallisten toimintatapojen omaksumista, näkyvyyttä ja käytänteiden jalkauttamista.

Vårt mål är att tillföra värde till organisationer genom att tillhandahålla pålitliga datasäkerhets- och dataskyddstjänster på ett opartiskt sätt. Med våra kraftfulla verktyg kan vi upptäcka sårbarheter i organisationers program, hårdvaror och intranät långt före oönskade inkräktare.

Vårt utbildade expertteam och vår avancerade testutrustning har gjort oss till en högt värderad samarbetspartner både på regional och global nivå. Vi fungerar som samarbetspartner till prestigefyllda internationella datasäkerhetsforum. Vi är på de godas sida när det gäller att ta itu med morgondagens datasäkerhetshot redan idag.

Vi erbjuder följande individuella och skräddarsydda lösningar till våra kunder:

  • Testning av intranät – Vår rapport föreslår åtgärder för att förbättra datasäkerheten och lyfter fram de mest kritiska sakerna. Vi förlitar oss på en nationell sårbarhetsdatabas som uppdateras varje vecka.
  • Programvarutestning – Programvaror som skall undersökas installeras på vår server. Vi testar programvarorna och föreslår korrigerande åtgärder på basis av de utförda testerna.
  • Hårdvarutestning – Hårdvaror som kan anslutas till nätverk kan också ofta testas trådlöst via deras nätverksgränssnitt. Våra kraftfulla program kan upptäcka kritiska säkerhetsluckor i hårdvarorna.
  • Utbildning – En kunnig personal skapar en hög nivå av datasäkerhet och ett starkt skydd mot inkräktare. Vi kan skapa skräddarsydda utbildningar som är helt dimensionerade efter er organisations behov. Vi kan till exempel ge utbildning till de IT-ansvariga, företagets ledning eller hela personalen.
  • Datasäkerhetsrevision – Vår revision ger en bild av det aktuella datasäkerhetsläget. Till revisionen hör en rapport om läget och rekommendationer för att utveckla det.

Vi vill höja nivån på datasäkerheten i organisationer inom vårt verksamhetsområde. Vårt mål är att höja konkurrenskraften i området genom att synliggöra datasäkra metoder och att göra det lättare att förstå samt ta i bruk dessa.

Referenssit / Våra referenser

Cabb, OSTP, Nordicllight, Pedersöre

Yhteystiedot

Tom Tuunainen

TKI-kehittäjä


Joni Jämsä

Lehtori (sähkö- ja automaatiotekniikka)


Etkö löytänyt etsimääsi?