Siirry sisältöön

Avoimen AMK:n täydentävät opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan

Tarjoamme tutkintoa täydentäviä opintoja kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuuteen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 70-90 op

Haku alkaa: 12.09.2023

Haku päättyy: 15.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Virkakelpoisuus täydentämällä opintoja

Tämä mahdollisuus perustuu kirkkohallituksen syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen päivitettyyn päätökseen kirkon virkakelpoisuutta edellyttävistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Nyt on mahdollista saavuttaa tiettyjä kirkon virkakelpoisuuksia täydentämällä jo suoritettuja ammattikorkeakoulututkintoja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla. Humanistisen alan ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden on mahdollista opiskella kirkon virkakelpoisuus edelleen myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Uusi mahdollisuus tarjoaa tutkinto-opiskelua nopeamman ja joustavamman reitin.

Opintojen sisältö

Kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuuden antavassa ammattikorkeakoulututkinnossa on oltava seuraavat 90 opintopisteen teologiset ja kirkolliset opinnot:

  1. Teologisia opintoja vähintään 20 op
  2. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan ammattiopintoja vähintään 40 op
  3. Seurakuntaharjoittelua vähintään 15 op
  4. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan opinnäytetyö 15 op

Jos sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyy kirkon diakonian viran tai varhaiskasvatuksenohjaajan viran kelpoisuus, suoritat täydentävinä opintoina 70 opintopistettä, kohdat 2-4.

Katso tästä opintojaksojen tarkemmat kuvaukset sekä kirkkohallituksen päätös (kirkon säädöskokoelma 137) kirkon nuorisotyönohjaajalta edellytettävistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Tästä näet nuorisotyönohjaajan ydinosaamiskuvauksen.

Täydentävien opintojen kokonaisuudet on mahdollista suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin 90 op opinnot kestävät nopeimmillaan 1,5-2 vuotta. 70 op opinnot on mahdollista suorittaa nopeimmillaan yhdessä vuodessa.

Täydentävät opinnot aloitetaan ja ne etenevät yksilöllisesti. Opintoihin hakeudutaan Opintopolku-palvelussa tehdyllä hakemuksella. Jokainen opintoja aloittava kutsutaan alkuhaastatteluun ja hänen kanssaan tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), johon voi kuulua myös aikaisempien opintojen ja kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan työkokemuksen hyväksilukua AHOT-menettelyllä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Opinnot tapahtuvat monimuoto-opiskeluna ja suurelta osalta verkko-opiskeluna, mahdollisuuksien mukaan integroituna Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen ryhmiin. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös päiväopetukseen.

Opintojen päätteeksi opiskelija saa täydentävistä opinnoista todistuksen ja opintosuoritusotteen, jotka Centria-ammattikorkeakoulu allekirjoittaa, sekä selvityksen opintojen sisällöistä. Allekirjoitettu todistus ja opintosuoritusote yhdessä tutkintotodistuksen kanssa osoittavat kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Opintojen maksullisuus

Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opintojen hinta on 10 euroa / opintopiste, joten 70 euron opintopaketin hinta on 700 euroa ja 90 euron opintopaketin hinta 900 euroa. Maksu voidaan laskuttaa kahdessa tai kolmessa erässä. Laskutus tapahtuu opintoihin ilmoittautumisen perusteella, ei suoritettujen opintojen perusteella. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, ei maksettua opintomaksua tai maksuerää palauteta.

Hakeminen

Hakuaika opintoihin on 12.9–15.12.2023. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Yhteystiedot

Vesa Nuorva

Koulutusalapäällikkö (humanistinen ja kasvatusala)