Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama Keski-Pohjanmaan Liiton logo

TURVETUOTANTOALUEET KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN – TURKE

Tavoitteena on auttaa maanomistajia minimoimaan turvetuotantoalueiden päästöt ja löytämään kullekin alueelle paras käyttömuoto vaihtoehtojen kannattavuuden sekä ilmasto- että vesistövaikutusten perusteella.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.8.2023–31.12.2025

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

https://www.luke.fi/fi/projektit/turke

Projektipäällikkö: Egidija Rainosalo

Hankkeessa selvitetään Keski-Pohjanmaalla sijaitsevien tuotannon loppuvaiheessa olevien turvesoiden soveltuvuutta erilaisiin jatkokäyttömuotoihin, arvioidaan vaihtoehtojen kannattavuutta sekä selvitetään turvetuotantoalueilta lähtevien arvoketjujen aluetalous- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi tunnistetaan muutostekijöitä, jotka vaikuttavat turvetuotantoalueiden hyödyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tuotetun tiedon perusteella maanomistaja voi valita tavoitteitaan vastaavan käyttömuodon maalleen, ja turvetuotantoalueiden hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa suunnittelevat yritykset saavat tietoa liiketoimintapotentiaalista. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja suunnata julkisia kehittämisresursseja lupaavimpien arvoketjujen kehittämiseen.

Centrian tehtävät hankkeessa ovat

Luonnonvarakeskuksen koordinoiman projektin muut toteuttajat ovat Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi Geologian tutkimuskeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Lisätietoja

Egidija Rainosalo

TKI-koordinaattori