Siirry sisältöön
Opiskelijoita luokkahuoneessa osoittamassa taululle

Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella toisen korkeakoulun tarjoamia opintoja korkeakoulujen keskenään sopimalla tavalla.

Ristiinopiskelun opintotarjonta ja kohderyhmät, joille opintoja tarjotaan, perustuvat korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Näissä määritellään koulujen kesken tarjottavat opinnot sekä opiskeluoikeudet, joille opinnot ovat tarjolla (esim. tietyn koulutuksen tutkinto-opiskelijat).

Tällä sivulla on kuvattu Centrian käytänteitä ja ohjeita ristiinopiskelua varten.

Centrian opiskelija

Tästä löydät Centrian opiskelijan ohjeita ristiinopiskelua varten.

Ristiinopiskelupalvelu ei ole vielä käytössä kaikilla korkeakouluilla. Alta löydät ohjeet ristiinopiskelua varten kahdessa eri tilanteessa:

Ristiinopiskelussa:

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussaan voimassa oleva opiskeluoikeus
 • Opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi kotikorkeakoulussaan
 • Opiskelija voi valita kohdekorkeakoulun (opinnon järjestävä koulu) tarjonnasta opintoja ja ilmoittautua toteutuksille Peppi-järjestelmän kautta. Opintojen valinta ja ilmoittautuminen ovat mahdollisia vain niille opinnoille, jotka on liitetty opiskelijan opiskeluoikeuteen. Tarjonta perustuu koulujen välisiin sopimuksiin.
 • Opiskelija saa määräaikaisen opiskeluoikeuden kohdekorkeakouluun opintojen suorittamista varten. Jos opiskelijan opiskeluoikeus kotikorkeakoulussa katkeaa valmistumisen tai keskeyttämisen vuoksi, myös määräaikainen opiskeluoikeus kohdekorkeakouluun päättyy samalla.
 • Opiskelija suorittaa opinnot kohdekorkeakoulun antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.
 • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset, ja suoritukset siirtyvät opiskelijan Peppiin ilman erillistä hyväksiluvun hakemista.

Tutustu sinulle tarjolla olevaan opintotarjontaan. Opiskeluoikeuteesi liitetty ristiinopiskelun opintotarjonta sisältää pääsääntöisesti vapaasti valittavia opintoja. Huomaathan, että opetussuunnitelma asettaa tähän laajuuden osalta raamit. Joidenkin verkostojen opintotarjonta voi perustua yhteiseen korkeakoulujen väliseen yhteiseen opetussuunnitelmaan, jossa opiskelet osan pakollisista opinnoista toisessa korkeakoulussa.

Vapaasti valittavat opinnot

HOPSin vapaasti valittavat/omavalintaiset opinnot

Opiskeluoikeutesi sisältää vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuden, jonka kokonaislaajuus määräytyy koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Tämän laajuuden puitteissa sinun on mahdollista suunnitella ja valita HOPSiisi ne opinnot, joista vapaasti valittavien kokonaisuus muodostuu.

Voit valita opintoja CampusOnline -verkostosta tai muista vapaasti valittavia opintoja tarjoavien verkostojen opintotarjonnasta.

Esimerkki

 • Centrian tradenomiopiskelija haluaa syventyä asuntosijoittamiseen, ja sopiva opinto löytyy CampusOnlinen tarjonnasta
 • Opiskelija ilmoittautuu omassa Pepissä asuntosijoittamisen opintototeutukselle ja suorittaa opinnot ohjeistusten mukaisesti
 • Opintosuoritus siirtyy asuntosijoittamisen opinnon järjestäneestä ammattikorkeakoulusta opiskelijan Peppiin. Opiskelija tarkistaa, että arviointitiedot näkyvät oikein.

Pakolliset opinnot

HOPSin pakollisen opinnon suorittaminen ristiinopiskelun kautta

Lähtökohtaisesti pakolliset opinnot suoritetaan Centrian opintojaksoilla. Poikkeustapauksessa sinun on mahdollista erikseen sopimalla korvata HOPSin sisältämä pakollinen opinto vapaasti valittavan ristiinopiskelutarjonnan kautta. Tämä menettely vaatii erityisen syyn, joka voi olla esimerkiksi, ettei sinulla ole jostakin syystä ollut mahdollista osallistua Centrian järjestämälle toteutukselle tai haluat suorittaa opintoja kesällä, ja olet jo suorittanut vapaasti valittavat opinnot. Asiasta tulee sopia etukäteen koulutusalapäällikön kanssa.

Esimerkki

 • Centrian sosionomiopiskelijalla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua syksyn pakolliselle Perhetyön opintojaksolle.
 • Opiskelija löytää vastaavan sisältöisen Lapsiperhetyön opintojakson Campusonlinen tarjonnasta.
 • Opiskelija varmistaa koulutusalapäälliköltä sähköpostitse, onko opintojakso sopiva korvaamaan Centrian opintojakson (Perhetyö).
 • Kun koulutusalapäällikkö on hyväksynyt ehdotuksen, opiskelija ilmoittautuu Lapsiperhetyön opintojaksototeutukselle Campusonline opintojaksolle.  
 • Opintosuoritus siirtyy opinnon järjestäneestä ammattikorkeakoulusta opiskelijan Peppiin. Opiskelija tarkistaa, että arviointitiedot näkyvät oikein.

HOPSin pakolliset opinnot yhteistyökoulutuksissa (opetussuunnitelmatason yhteistyö)

Opiskeluoikeuteesi sisältyvät pakolliset opinnot voivat sisältää toisessa korkeakoulussa suoritettavia opintoja. Yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten koulutukset noudattavat tällöin osittain tai kokonaan samaa opetussuunnitelmaa, jossa opintojen toteuttamisvastuu on jaettu korkeakoulujen välillä.

Koulutuksesi vastuuhenkilö informoi sinua opinnoista, joiden suorittaminen tehdään toiseen korkeakouluun.

Esimerkki

 • Opiskelija opiskelee koulutuksessa, joka toteutetaan yhteistyössä toisen korkeakoulun kanssa, esim. teknologiaosaamisen johtaminen (yamk)
 • Korkeakoulut (Centria ja Kajaanin amk) ovat keskenään sopineet opintojen toteuttamisvastuun.
 • Centrian koulutuksen vastuuhenkilö informoi opiskelijoita korkeakoulujen sopimasta toteuttamisvastuusta Centrian ja Kajaanin amkin välillä
 • Centrian opiskelija ilmoittautuu omassa Pepissä Kajaanin amkin toteutuksille ja suorittaa opinnot ohjeistusten mukaisesti
 • Opintosuoritukset Kajaanin amkista siirtyvät opiskelijan Peppiin. Opiskelija tarkistaa, että arviointitiedot näkyvät oikein.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua toteutuksille samalla tavalla kuin oman korkeakoulun toteutuksille. Ilmoittautumisen yhteydessä vahvistat, että tietosi siirtyvät toteutuksen järjestävään kohdekorkeakouluun, jonne sinulle muodostuu määräaikainen opiskeluoikeus. Saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain ristiinopiskelupalvelussa valitsemiasi opintoja, joihin sinut on hyväksytty. Opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Jos opiskeluoikeutesi päättyy aiemmin esim. valmistumiseen tai eroamiseen, päättyy myös opiskeluoikeutesi toiseen korkeakouluun.   

Muistathan tehdä ilmoittautumisen ajoissa. Ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista ilmoittautumisajan umpeuduttua. Jos haluat perua ilmoittautumisesi, tämä on mahdollista tehdä ilmoittautumisajan sisällä. Peruminen on mahdollista myös ilmoittautumisajan jälkeen, jos ilmoittautumistasi ei ole vielä käsitelty. Opiskeluoikeutesi jää kuitenkin voimaan kohdekorkeakouluun.

Ilmoittautumistilanteen seuraaminen

Kun teet ilmoittautumisen ensimmäisen kerran toisen korkeakoulun toteutukselle, saat hyväksytystä ilmoittautumisesta automaattisen viestin, joka sisältää opiskeluun liittyviä ohjeita. Tutustu näihin huolella. Jatkossa kyseisestä korkeakoulusta ei tule samantyyppistä automaattista viestiä, joten viesti kannattaa tallentaa. Toteutuksen opettaja voi mahdollisesti lähettää myös erikseen opintojaksokohtaisia opiskeluun liittyviä viestejä.

On erityisen tärkeää, että seuraat omalta HOPSiltasi ilmoittautumistesi tilanteita. Hyväksytty ilmoittautuminen näkyy HOPSillasi (Tarkastelu-välilehden Huomiot-osiossa sekä HOPSin rakenteessa ja Ilmoittautumiset-välilehdellä).

Toteutuksen järjestävän korkeakoulun verkkosivuilta löydät ristiinopiskelijoille suunnattuja ohjeita. Muistathan tutustua näihin.

Opinnon sijoittaminen HOPSille

Kun ilmoittaudut toteutukselle, opinto sijoittuu HOPSin ulkopuolisiin opintoihin. Pääsääntöisesti HOPS-keskustelun yhteydessä ohjaajasi voi sijoittaa opinnon oikeaan kohtaan HOPSillasi. Epäselvissä tapauksissa päätöksen opinnon sijoittumisesta tekee koulutusalapäällikkö.

Opintosuoritukset

Muistathan hoitaa kaikki sinulta edellytettävät tehtävät ajoissa, jotta opintosuorituksen saaminen on mahdollista. Kun opettaja on arvioinut toteutuksen, suoritustieto siirtyy Peppiin ja näet tiedon opintosuorituksissasi sekä HOPSillasi. Opiskelijana sinulla on vastuu tarkistaa, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opintojen arvioinnit ovat siirtyneet opintosuorituksiisi Pepissä. Sinun ei tarvitse hakea erikseen hyväksilukua. Arviointi annetaan kunkin korkeakoulun määrittämän ajan sisällä.

Jos haluat ilmoittautua sellaisen ammattikorkeakoulun opintojaksolle, joka ei vielä käytä ristiinopiskelupalvelua ja ilmoittautuminen Peppi-järjestelmän kautta ei ole mahdollista, ilmoittautuminen tehdään opinnon järjestävän koulun ohjeiden mukaisesti.

Alla olevat opintotarjonnan ja ilmoittautumisen ohjeet koskevat CampusOnline-opintoja. Ilmoittautuminen näihin tapahtuu CampusOnline-portaalin kautta.

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen portaali, johon kootaan ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa.

Voit valita tarjonnasta omaan tutkintoosi soveltuvat opintojaksot. Varmista omasta koulutusohjelmastasi (koulutusalapäälliköltä), että opintojaksot soveltuvat tutkintoosi.

Opintojaksot ovat maksuttomia kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille.

Portaalissa on perustiedot opintojaksoista. Opintojakson linkistä pääset opinnot järjestävän ammattikorkeakoulun sivuille, josta löydät tarkemmat toteutustiedot ja ilmoittaudut opintojaksolle.

HUOM! Centrian opiskelijat ilmoittautuvat Centrian omille verkko-opinnoille Peppi-järjestelmän kautta.

Toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen siirtäminen

Suoritettuasi opinnon toisessa korkeakoulussa sinun tulee huolehtia opintosuorituksen siirtämisestä HOPSillesi. Centrian opiskelijana ilmoitat siirrettävät opintosuoritukset E-lomakkeella. Löydät E-lomakkeen Pepistä opiskelijan työpöydältä E-hakemusten alta. Lomakkeelle kirjaudut Centrian käyttäjätunnuksilla. Ennen E-lomakkeelle kirjautumista lue ensin alla olevat ohjeet.

E-lomakkeelle sinun tulee joko

 • tallentaa Oma Opintopolun linkki jaettavista opintosuorituksista tai
 • liittää lomakkeelle opintosuoritusote. 

Hae ensin jaettavat opintosuoritukset Oma Opintopolku-palvelussa. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (suomalaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne). Valitse palvelussa suoritukset, jotka haluat jakaa. Jaettavista suorituksista muodostuu linkki, joka sinun tulee kopioida E-lomakkeelle. Ohjeet opintosuorituksen jakamiseen Oma Opintopolusta löydät täältä.

Jos vahva tunnistautuminen Oma Opintopolkuun ei ole mahdollista, sinun tulee liittää E-lomakkeelle opintosuoritusote sekä suomen- että englanninkielisenä. Opintosuoritusotteet hankitaan korkeakoulusta, johon opinto on suoritettu. Korkeakoulukohtaiset yhteystiedot löydät täältä.

E-lomakkeella tulee ilmoittaa myös opintosuorituksen nimen käännös englanninkielisenä. Yleisimmät CampusOnlinen opinnot käännöksineen löydät täältä. Jos opintosuorituksesi nimeä ei löydy listalta, tarkista käännös korkeakoulusta, jossa olet opinnon suorittanut.

Centria-ammattikorkeakoulu

 • Opintojen valinta ja sijoittuminen HOPSille, ohjaus koulutuksen ohjausprosessin mukaisesti
  • AMK-tutkinnot -> opettajatutorit ja opot
  • YAMK-tutkinnot -> koulutusten vastuuhenkilöt
 • Peppiin liittyvät ongelmatilanteet


Opetuksen järjestävä korkeakoulu (kohdekorkeakoulu)

 • Tutustu opetusta järjestävän korkeakoulun nettisivuilla oleviin ohjeisiin (oppimisympäristö, kirjautumistunnukset, toteutuksella opiskelu, arviointi jne)
 • Opinnon suorittamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa toteutuksen opettaja

Muiden korkeakoulujen opiskelijat

Tervetuloa opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun! Alla ohjeita, jotka auttavat sinut opintojesi alkuun Centriassa.

Ristiinopiskelupalvelu ei ole vielä käytössä kaikilla korkeakouluilla. Alta löydät ohjeet ristiinopiskelua varten kahdessa eri tilanteessa:

Ristiinopiskelussa:

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussaan voimassa oleva opiskeluoikeus
 • Opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi kotikorkeakoulussaan
 • Opiskelija voi valita Centrian tarjonnasta opintoja ja ilmoittautua toteutuksille kotikorkeakoulun opintotietojärjestelmän kautta. Opintojen valinta ja ilmoittautuminen ovat mahdollisia vain niille opinnoille, jotka on liitetty opiskelijan opiskeluoikeuteen. Tarjonta perustuu koulujen välisiin sopimuksiin.
 • Opiskelija saa määräaikaisen opiskeluoikeuden Centriaan opintojen suorittamista varten. Jos opiskelijan opiskeluoikeus kotikorkeakoulussa katkeaa valmistumisen tai keskeyttämisen vuoksi, myös määräaikainen opiskeluoikeus Centriassa päättyy samalla.
 • Opiskelija suorittaa opinnot Centrian antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.
 • Centria arvioi opintosuoritukset, ja suoritukset siirtyvät opiskelijan opintosuorituksiin ilman erillistä hyväksiluvun hakemista.

Opintotarjonta

Opintotarjonta perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Opiskeluoikeutesi perusteella sinulla on oikeus valita opintoja Centrian opintotarjonnasta. Valtaosin opinnot ovat vapaasti valittavia. Osa opinnoista voi olla pakollisia opintoja, jos korkeakoulut ovat sopineet noudattavansa osin tai kokonaan yhteistä opetussuunnitelmaa, jossa opintojen toteuttamisvastuu on sovittu korkeakoulujen välillä.

Ennen opintoihin hakeutumista, varmista opintojen soveltuvuus omaan opiskeluoikeuteesi korkeakoulusi ohjeistuksen mukaisesti. Tutustu opintojakson kuvaukseen, jossa kerrotaan mm. opintojen tavoitteista, sisällöistä jne.

Ilmoittautuminen

Tee ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa oman korkeakoulusi opintotietojärjestelmän (Peppi) kautta.

Ilmoittautuminen ristiinopiskeluverkoston tarjontaan edellyttää, että vahvistat tietojesi luovutuksen toiseen ammattikorkeakouluun (Centriaan). Tietojen luovutuksesta löydät tarkemmat tiedot tietosuojaselosteesta.

Henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä tietosuojakäytänteistämme voit lukea osoitteesta https://net.centria.fi/centria/tietosuoja/. Peppi-opintotietojärjestelmän tietosuojaseloste on kuvattu rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa.

Ilmoittautumisen hyväksyminen

Kun ilmoittautumisesi käsitellään Centria-ammattikorkeakoulun Peppi-järjestelmässä (hyväksytään, hylätään tai muutetaan hylätystä hyväksytyksi), näet tämän omalta HOPSiltasi (Pepissä Tarkastelu-välilehden Huomiot-osio sekä HOPSin rakenteessa ja Ilmoittautumiset-välilehdellä).

Ensimmäisestä Centria-ammattikorkeakouluun hyväksytystä ilmoittautumisesta saat opintojen aloittamiseen liittyvän hyväksymisviestin sähköpostiisi. Säilytä viesti myös tulevien ilmoittautumisien varalle. Opettaja voi mahdollisesti lähettää myös erikseen opintojaksokohtaisia opiskeluun liittyviä viestejä.

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua hyväksytyn ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan sisällä omassa Pepissä. Opiskeluoikeutesi jää kuitenkin voimaan kohdekorkeakouluun. Hyväksymättömän ilmoittautumisen voit perua myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Opiskeluoikeus

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja. Opiskeluoikeus myönnetään sinulle siinä vaiheessa, kun sinut hyväksytään ensimmäisen kerran opintojaksototeutukselle. Opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Jos opiskeluoikeutesi päättyy aiemmin kotikorkeakoulussasi esim. valmistumiseen tai eroamiseen, päättyy opiskeluoikeutesi myös Centria-ammattikorkeakoulussa.   

Opiskelu

Opiskelu ja opintojakson suorittaminen tapahtuu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Centriassa on käytössä verkko-oppimisympäristö Itslearning. Jokaiselle verkko-opintojaksolle luodaan oma työtila, jonne pääsevät kaikki ko. opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat. Työtila avautuu opintototeutuksen alkamispäivänä. Tarkemmat Itslearning-oppimisympäristöä koskevat ohjeet (ml. kirjautuminen) on kuvattu jäljempänä erikseen.

Opintojaksototeutuksella voidaan järjestää vuorovaikutteista etäopetusta pääasiassa ZOOMilla.

Opintojaksopalaute

Muistathan antaa palautetta opintojaksosta. Palautekysely löytyy opintojakson työtilasta Itslearning ympäristöstä. Palautetta pääsee antamaan toteutusajan puitteissa.

Suoritusten arviointi

Opintojen päätyttyä opettaja arvioi opinnot ja kirjaa arvosanan Centria-ammattikorkeakoulun opintotietojärjestelmään kuukauden sisällä opintojakson päättymisestä. Suoritustieto siirtyy automaattisesti oman korkeakoulusi opintosuoritusrekisteriin ristiinopiskelupalvelun kautta. Jos uusit suorituksen, tieto välittyy vastaavalla menettelyllä kotikorkeakoulusi järjestelmään.

Opiskelijana sinulla on vastuu tarkistaa kotikorkeakoulusi opintotietojärjestelmästä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opintojen arvioinnit ovat siirtyneet opintosuorituksiisi.

Jos olet tyytymätön Centria-ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintosuorituksen arviointiin, sinun on mahdollista pyytää arvioinnin antaneelta opettajalta suullisesti tai kirjallisesti oikaisupyyntöä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset. Jos olet oikaisupäätökseen tyytymätön, voit hakea ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksestä tiedon.

Jos korkeakoulusi ei vielä käytä ristiinopiskelupalvelua ja ilmoittautuminen oman opintotietojärjestelmän (Peppi) kautta ei ole mahdollista, voit tehdä ilmoittautumisen Centrian CampusOnline-opintojaksoille CampusOnline-portaalin kautta.

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen portaali, johon kootaan ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa. Portaalissa on perustiedot opintojaksoista.

Sivustolta löydät opintojakson tiedoista linkin ilmoittautumislomakkeelle. Ilmoittautuminen lomakkeelle tehdään oman korkeakoulun käyttäjätunnuksilla.

Tiedot Centrian CampusOnlinen opintokierroksista ilmoittautumisaikoineen näet kohdasta CampusOnline-opintokierrokset tämän sivun alaosasta.

Opintojaksot ovat maksuttomia kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille.

Ilmoittautumisen käsittely

Lähetämme sähköpostitse tiedon, oletko saanut paikan opinnolle. Sähköposti lähetetään sekä opinnolle hyväksytyille että myös niille, jotka eivät ole toteutukselle mahtuneet.

Hyväksyminen tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumisajan perusteella. Opintojaksot toteutuvat, mikäli opinnoille on vähintään 20 ilmoittautunutta. Jos opinto joudutaan perumaan, ilmoitamme siitä heti ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisen lähettämällä viestin osoitteeseen avoinamk@centria.fi. Peruminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Kerro viestissä nimesi ja opintojakson nimi, jolle osallistumisen haluat perua. Saat kuittauksen sähköpostiisi, kun peruutus on käsitelty.

Opintojen aloittaminen

Opinnot käynnistyvät Opintokierrokset-kohdan ilmoitettuna alkamispäivänä. Opiskelu ja opintojakson suorittaminen tapahtuu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Opintojen alkamisesta ilmoitetaan pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Opinnolle hyväksytyille lähetetään tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta lähempänä opintojen alkamisajankohtaa. 

Opinnoissa käytetään itslearning-oppimisympäristöä. Jokaiselle verkko-opintojaksolle luodaan oma työtila, jonne pääsevät kaikki ko. opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat. Työtila avautuu opintototeutuksen alkamispäivänä. Tarkemmat Itslearning-oppimisympäristöä koskevat ohjeet (ml. kirjautuminen) on kuvattu jäljempänä erikseen.

Opintojaksopalaute

Muistathan antaa palautetta opintojaksosta. Palautekysely löytyy opintojakson työtilasta Itslearning-ympäristöstä. Palautetta pääsee antamaan toteutusajan puitteissa.

Opintosuoritusote ja arvosanan siirto

Opintojakso arvioidaan viimeistään kuukausi opintojen päättymisen jälkeen.

Suoritustieto ei siirry automaattisesti kotikorkeakouluusi, vaan sinun tulee huolehtia suorituksen siirrosta. Mikäli et ole varma mitä toimintatapaa ammattikorkeakoulusi käyttää, tarkista tilanne tästä listauksesta CampusOnlinen nettisivuilta.

Tarvittaessa voit pyytää todistuksen opinnoista sähköpostitse: avoinamk@centria.fi.

Opinnoissa käytetään itslearning-oppimisympäristöä. Oppimisympäristön löydät osoitteesta https://centria.itslearning.com/. Opintototeutuksen työtila avautuu toteutuksen alkamispäivänä.

Itslearning-oppimisympäristöön kirjaudutaan järjestelmän omilla kirjautumistunnuksilla. Voit ottaa tunnuksesi käyttöön pian sen jälkeen kun sinut on hyväksytty opintoihin. Odota siis hyväksymistietoa ennen kuin yrität aktivoida tunnuksesi.

Saat tunnukset käyttöösi Unohditko salasanasi -toiminnon kautta. Syötä oman koulusi opiskelijasähköposti käyttöönoton yhteydessä.

Alta löydät tarkemmat ohjeet tunnusten aktivointiin ja itslearning-ympäristön toimintoihin.

Opintojen valinta: ohjaus oman korkeakoulusi ohjausprosessin mukaisesti
Opintojakson sisältöihin tai toteutukseen liittyvät asiat: opintojakson opettaja
Itslearning oppimisympäristöön kirjautuminen ym. asiat: itslearning@centria.fi
CampusOnline opintojaksototeutukset: avoinamk@centria.fi
Muut asiat ja ongelmatilanteet: opiskelijapalvelut@centria.fi

Lisätietoja

Tammikuu 2024

Ilmoittautuminen 20.11.2023 – 31.12.2023
Aloitus 24.1.2024
Opintojaksojen päättymispäivät:
1-2 op    13.3.2024
3-4 op    3.4.2024
5-6 op    10.4.2024

Toukokuu 2024

Ilmoittautuminen 11.3.2024 – 5.4.2024
Aloitus 2.5.2023
Opintojaksojen päättymispäivät:
1-2 op    19.6.2024
3-4 op    14.8.2024
5-6 op    21.8.2024

Syyskuu 2024

Ilmoittautuminen 12.8.2024 – 6.9.2024
Aloitus 25.9.2024
Opintojaksojen päättymispäivät:
1-2 op    13.11.2024
3-4 op    4.12.2024
5-6 op    11.12.2024

Tammikuu 2025

Ilmoittautuminen 18.11.2024 – 3.1.2025
Aloitus 22.1.2025
Opintojaksojen päättymispäivät:
1-2 op    12.3.2025
3-4 op    2.4.2025
5-6 op    9.4.2025

Huhtikuu 2025

Ilmoittautuminen 10.3.2025 – 4.4.2025
Aloitus 30.4.2025
Opintojaksojen päättymispäivät:
1-2 op    18.6.2025
3-4 op    13.8.2025
5-6 op    20.8.2025

Ristiinopiskelun opintotarjonta perustuu korkeakoulujen välisiin verkostosopimuksiin.

Centria on mukana seuraavissa verkostoissa:

Verkoston nimi: CampusOnline
Verkostoon kuuluvat korkeakoulut: Ammattikorkeakoulut
Verkoston kohderyhmät: tutkinto-opiskelijat, avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, kv-vaihto-opiskelijat

Verkoston nimi: Teknologiaosaamisen johtaminen
Verkostoon kuuluvat korkeakoulut: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Verkoston kohderyhmät: Teknologiaosaamisen johtaminen koulutuksen YAMK-tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat

Verkoston nimi: SeAMK-Centria opetusyhteistyö
Verkostoon kuuluvat korkeakoulut: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Verkoston kohderyhmät: AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijat

Verkoston nimi: Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen
Verkostoon kuuluvat korkeakoulut: Vaasan ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Verkoston kohderyhmät: Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen koulutuksen YAMK-tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat.
Huom! Ristiinopiskelupalvelu ei käytössä. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

Verkoston nimi: Master of Engineering, Cloud-based Software Engineering
Verkostoon kuuluvat korkeakoulut: Vaasan ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Verkoston kohderyhmät: Master of Engineering, Cloud-based Software Engineering koulutuksen YAMK-tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat
Huom! Ristiinopiskelupalvelu ei käytössä. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

Verkoston nimi: KiVANET
KiVANET-verkosto tarjoaa usean eri kielen verkko-opintoja, joita voit hakea opiskelemaan keväisin, kesäisin ja syksyisin.Seuraa ilmoittautumisaikoja ja tarjontaa verkoston sivuilta.
Huom! Ristiinopiskelupalvelu ei käytössä. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

En ole varma, onko tämä opintojakso minulle sopiva?

Varmista oman korkeakoulusi ohjeistuksen mukaisesti ennen opinnoille ilmoittautumista niiden sopivuus opintoihisi. Opintojaksokuvaukset näet ilmoittautumistavasta riippuen Pepistä tai CampusOnline-portaalista.

Milloin saan tietoa Centrian opintojakson alkamisesta?

Jos olet ilmoittautunut ristiinopiskelupalvelun kautta, voit seurata ilmoittautumisen tilannetta HOPSiltasi (Pepissä). Lisäksi saat ensimmäisen hyväksytyn toteutusilmoittautumisen jälkeen aloitusohjeet myös erillisellä viestillä, jotka kannattaa pitää jatkoa varten tallessa.

Jos olet ilmoittautunut CampusOnline-portaalin kautta, käynnistyvien opintojen alkamisesta tai mahdollisesta perumisesta ilmoitetaan pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Opinnolle hyväksytyille lähetetään tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Itslearning-työtila aukeaa toteutuksen alkamispäivänä.

Haluan perua opinnot, mitä teen?

Jos olet ilmoittautunut Centrian opinnolle CampusOnline-portaalin kautta, voit perua opinnot ilmoittamalla siitä ilmoittautumisaikana avoinamk@centria.fi.

Jos olet tehnyt ilmoittautumisen ristiinopiskelupalvelussa, voit perua hyväksytyn ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan sisällä omassa Pepissä. Hyväksymättömän ilmoittautumisen voit perua myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Opintojakso on alkanut, mutta en ole saanut aloitusohjeita?

Kirjaudu ensin Itslearning-oppimisympäristöön ja tarkista millainen ohjeistus siellä on annettu. Voit myös olla yhteydessä opettajaan tätä kautta.

Voit myös olla yhteydessä opiskelijapalvelut@centria.fi, jotta voimme varmistaa sähköpostisoitteesi oikeellisuuden.

En pääse enää kirjautumaan opinnoille?

Mikäli opintojakso on edelleen käynnissä, sinun pitäisi päästä kirjautumaan Centrian Itslearning-työtilaan ongelmitta. Ongelmissa voit olla yhteydessä itslearning@centria.fi.

Jos opintojakso on päättynyt, tunnukset ovat mahdollisesti lukittuneet, jolloin sinulla ei ole enää pääsyä oppimisympäristöön.

Miten saan annettua palautetta Centrian opintojaksosta?

Palautekysely löytyy opintojakson työtilasta Itslearning ympäristöstä. Palautetta pääsee antamaan toteutusajan puitteissa.

Olen suorittanut opinnot, mutta arvosana ei näy kouluni järjestelmässä. Miten saan arvosanan omaan kouluuni?

Ristiinopiskelupalvelussa

Jos olet ilmoittautunut opinnolle ristiinopiskelupalvelun kautta, suoritustieto siirtyy automaattisesti oman korkeakoulusi opintosuoritusrekisteriin. Centrian opintojaksot arvioidaan kuukauden sisällä opintojen päättymisestä. Ristiinopiskelupalvelua ja arvosanojen siirtymistä koskevissa ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä opiskelijapalvelut@centria.fi.

Ilmoittautuminen tehty CampusOnline-portaalin kautta

Mikäli olet ilmoittautunut Centrian opintojaksolle CampusOnlinen kautta, käy tutustumassa koulusi käytänteisiin arvosanan siirrosta: https://campusonline.fi/opintojaksojen-suoritusmerkintojen-siirto-ammattikorkeakoulujen-valilla/.

Centrian opiskelijat ilmoittavat siirrettävät opintosuoritukset E-lomakkeella. Löydät E-lomakkeen Pepistä opiskelijan työpöydältä E-hakemusten alta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ” Toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen siirtäminen”.