Siirry sisältöön

Lukuvuoden aikataulu, ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi ammattikorkeakouluun. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

Kaksi naisopiskelijaa kuvattuna puistossa Kokkolassa

Lukuvuoden 2024/25 päivämäärät

Syyslukukausi 26.8.–22.12.2024

Joulujuhla 19.12.2024

Kevätlukukausi 7.1.–6.6.2025

Kevätjuhla 5.6.2025

Syysloma

 • vk 42; 14.–20.10.2024 (Kokkola)
 • vk 43; 21.–27.10.2024 (Ylivieska)

Joululoma 22.12.2024–6.1.2025

Talviloma

 • vk 9; 24.2.–2.3.2025 (Kokkola)
 • vk 10; 3.–9.3.2025 (Ylivieska)

Opettajien vapaajakso 16.6.–10.8.2025

Lukuvuoden 2023/24 päivämäärät

Syyslukukausi 28.8.-20.12.2023

Joulujuhla pe 15.12.2023

Kevätlukukausi 8.1.-24.5.2024

Kevätjuhla pe 7.6.2024

Syysloma

 • vko 42: 16.-20.10.2023 (Kokkola, Pietarsaari)
 • vko 43: 23-27.10.2023 (Ylivieska)

Joululoma 21.12.2023-5.1.2024

Talviloma

 • vko 9: 26.2.-1.3.2024 (Kokkola, Pietarsaari)
 • vko 10: 4.3.-8.3.2024 (Ylivieska)

Opettajien vapaajakso 17.6.-11.8.2024

Ilmoittautuminen 

Tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi ammattikorkeakouluun. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia. 

Läsnäolevalla tutkinto-opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, mahdollisuus opintotukeen ja ruokailuun ateriatuettuun hintaan sekä oikeus opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (esim. matka-alennukset). Opiskelijan on erikseen ilmoittauduttava kaikkien niiden opintojaksojen toteutuksille, joiden opetusta hän aikoo seurata. 

Harkinnanvaraisella lisäajalla (jatkoajalla) opiskelevat eivät tee ilmoittautumista Pepin kautta. Opiskelijat kirjataan läsnäoleviksi jatkoaikahakemukseen tehdyn päätöksen mukaisesti jäljellä olevalle opiskeluajalle. Poissaolo-oikeutta ei ole.  

Poissaolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija ei voi osallistua opetukseen, eikä häneltä oteta vastaan opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuneen tulee perua opintotukensa tai muut opintoihin liittyvät etuudet. Poissaolon jälkeen opintojaan jatkavan opiskelijan tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset opetussuunnitelmassa poissaolonsa aikana. 

Poissaoloilmoittautuminen (jatkavat opiskelijat)

Ennen 1.8.2015 aloittaneet 

1.8.2015 jälkeen aloittaneet 

 • Armeija
 • Siviilipalvelus 
 • Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa 
 • Sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla)

 • Palvelukseenastumismääräys 
 • Todistus siviilipalveluksesta 
 • Lääkärintodistus raskaudesta 
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta (huom! kotihoidon tuki ei oikeuta poissaoloon)  
 • Todistus sairaudesta tai vammasta, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla) 

Ota yhteyttä opiskelijapalveluihin, kun ilmoittaudut poissaolevaksi lakisääteisellä syyllä. Pelkkä opiskelijan Peppiin tekemä poissaoloilmoittautuminen ei riitä. Tarvitaan todistus, jonka perusteella poissaolo voidaan päivittää lakisääteisellä syyllä tapahtuvaksi. Todistus toimitetaan E-hakemuksella, joka löytyy Pepistä. 

Ole välittömästi yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@centria.fi), jos poissaolevaksi ilmoittautuminen ei onnistu Pepin kautta, tai jos ilmenee muita ongelmia ilmoittautumisen kanssa.

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus tarkoittaa tutkinnon säännönmukaista opiskeluaikaa. Tutkinnon säännönmukainen opiskeluaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. 

Opiskeluoikeusaikaan lasketaan säännönmukainen opiskeluaika + 1 lisävuosi. Opiskelijan on suoritettava opintonsa viimeistään yhtä vuotta niiden säännönmukaista suoritusaikaa pitemmässä ajassa.

Opiskeluoikeuden menetys

Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen, jolloin 

Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opiskeluaikaa on jäljellä.

Ne lukukaudet, jolloin opiskelijan opiskeluoikeus ei ole ollut voimassa, lasketaan opiskelijalle poissaololukukausiksi. Kun sallitut poissaolo-kaudet on käytetty, ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin jälkeen kulunut aika kuluttaa opiskelijan käytettävissä olevia läsnäolokausia. 

Opiskeluoikeus palautetaan pääsääntöisesti seuraavan kuukauden alusta, ja kyseinen syksy- tai kevätlukukausi lasketaan kokonaisuudessaan käytetyksi.  

Opiskeluoikeuden palautus haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Asetus ammattikorkeakouluista 1440/2014 §3). Käsittelymaksu maksetaan verkkomaksuna hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Maksun suorittamistavat ovat suomalaiset verkkopankkitunnukset, VISA, MasterCard tai MobilePay. Hakemuksen tallennus ja maksaminen tehdään samalla kerralla. 

Harkinnanvarainen lisäaika

Jos opiskelija ei saa tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana, hän voi hakea harkinnanvaraista lisäaikaa (jatkoaika) ennen opiskeluajan päättymistä. Pääsääntöisesti lisäaikaa voi hakea vain kerran ja se myönnetään enintään vuodeksi. Lisäajan myöntäminen on harkinnanvaraista. Se voidaan myöntää vain, jos opiskelijan on realistista valmistua myönnetyllä ajalla. Poissaolo-oikeutta ei ole. 

Harkinnanvaraista lisäaikaa haetaan Pepistä löytyvällä E-hakemuksella. Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukainen 50 euron maksu. Käsittelymaksu maksetaan verkkomaksuna hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Maksun suorittamistavat ovat suomalaiset verkkopankkitunnukset, VISA, MasterCard tai MobilePay. Hakemuksen tallennus ja maksaminen tehdään samalla kerralla. Päätös lähetetään opiskelijan Centrian sähköpostiin. 

Hakuajat 

Opiskelija, jolle ei hakemuksen perusteella myönnetä lisäaikaa, kirjataan eronneeksi.