Siirry sisältöön

Blogi

Ammattikorkeakoulujen potentiaali tohtorikoulutuksessa

Ammattikorkeakoulut työllistävät satoja tohtoreita, jotka toimivat aktiivisesti koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) parissa erityisesti PK-yritysten kanssa. Ammattikorkeakouluilla on vahva tahto kehittää toimintaansa, ja ne pystyvät merkittävästi tukemaan Suomen tavoitetta nostaa TKI-investoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.


Hypeä Windows 95:stä tähän päivään

Varma kevään merkki on Euroviisut ja suomalaisten vallaton into kilpailua kohtaan. Menestystä tällä musiikin ja shown saralla on tullut vähemmän, mutta tieto- ja viestintätekniikan saralta on kotimaassamme syntynyt useita menestystarinoita. Euroviisuissa tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta mielenkiintoista onkin Microsoftin Windows 95 -käyttöjärjestelmästä johdettu Suomen edustajan Windows95Man-artistinimi. Mitä kaikkea tietotekniikka onkaan muuttanut arjessamme viime vuosikymmeninä?


Elävän perinnön ekosysteemi

Centria-ammattikorkeakoulun TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta), musiikin koulutus ja Kaustisen Kansanmusiikki-instituutti aloittivat hankeyhteistyön vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton rahoituksella. Hyvä yhteistyö on poikinut kolme hanketta, joissa keskitytään elävän perinnön jatkumoon yhteisöissämme. Rakennamme elävän perinnön ekosysteemiä.


Osaamisen osoittamisesta syvempään sivistykseen?

Viime aikoina on herännyt laaja-alaisesti keskustelua siitä, mitä oikeastaan tarkoitamme osaamisella, ja mikä on koulutuksen merkitys osaamisen tuottajana. Voiko opiskelija odottaa korkeakoulututkinnoltaan enemmän kuin erilaisia kompetensseja? Entä missä määrin korkeakoulujen tulee tuottaa sivistystä, ja mitä yleissivistys tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mikä on Centrian rooli alueellisen ja valtakunnallisen sivistyksen tuottajana?


Pelokas tiede ei edisty

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 Tiedefoorumin teemana oli akateeminen vapaus. Keskustelussa painottuivat erityisesti tutkimusyhteisön oikeus tutkimusaiheiden valintaan ja tutkijoiden rohkeus osallistua tutkimuksesta käytävään yleiseen keskusteluun. Tieteen vapaus on viime aikoina kyseenalaistettu erityisesti sosiaalisessa mediassa. Foorumi haki vastauksia, mitä tieteen vapauden turvaamiseksi pitäisi tai voisi tehdä.


Haasteelliset ajat antavat aikaa kehittämiselle

Jos yrityksesi on hakenut kumppania yrityksesi toiminnan, tuotteiden tai osaamisen kehittämiseen, niin se löytyy Centriasta. Haasteelliset ajat on mahdollista kääntää hyödyksi onnistuneilla panostuksilla kehittämiseen ja luoda sitä kautta kilpailukykyä tuleville vuosille.


Palaute – työyhteisöjen uusiutuva energialähde

Sekä positiivinen palaute että taidokkaasti annettu korjaava palaute ovat työyhteisöjen polttoainetta, jonka avulla voidaan ylläpitää muun muassa motivaatiota ja työhyvinvointia, tukea oppimista sekä vahvistaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon.