Siirry sisältöön

Blogi

Osaamisen osoittamisesta syvempään sivistykseen?

Viime aikoina on herännyt laaja-alaisesti keskustelua siitä, mitä oikeastaan tarkoitamme osaamisella, ja mikä on koulutuksen merkitys osaamisen tuottajana. Voiko opiskelija odottaa korkeakoulututkinnoltaan enemmän kuin erilaisia kompetensseja? Entä missä määrin korkeakoulujen tulee tuottaa sivistystä, ja mitä yleissivistys tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mikä on Centrian rooli alueellisen ja valtakunnallisen sivistyksen tuottajana?


Pelokas tiede ei edisty

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 Tiedefoorumin teemana oli akateeminen vapaus. Keskustelussa painottuivat erityisesti tutkimusyhteisön oikeus tutkimusaiheiden valintaan ja tutkijoiden rohkeus osallistua tutkimuksesta käytävään yleiseen keskusteluun. Tieteen vapaus on viime aikoina kyseenalaistettu erityisesti sosiaalisessa mediassa. Foorumi haki vastauksia, mitä tieteen vapauden turvaamiseksi pitäisi tai voisi tehdä.


Haasteelliset ajat antavat aikaa kehittämiselle

Jos yrityksesi on hakenut kumppania yrityksesi toiminnan, tuotteiden tai osaamisen kehittämiseen, niin se löytyy Centriasta. Haasteelliset ajat on mahdollista kääntää hyödyksi onnistuneilla panostuksilla kehittämiseen ja luoda sitä kautta kilpailukykyä tuleville vuosille.


Palaute – työyhteisöjen uusiutuva energialähde

Sekä positiivinen palaute että taidokkaasti annettu korjaava palaute ovat työyhteisöjen polttoainetta, jonka avulla voidaan ylläpitää muun muassa motivaatiota ja työhyvinvointia, tukea oppimista sekä vahvistaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon.


Riskit tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia aluekehittämiseen liittyy ammattikorkeakoulun näkökulmasta? Osana uuden luomista ja kilpailuedun kehittämistä tarvitaan myös riskinottoa. Julkisen tuen tulisi mahdollistaa riskialttiimpien hankkeiden toteuttaminen, jotta pitkällä aikavälillä saavutettaisiin suurempia hyötyjä ja alueiden kestävää kehitystä.


Nopeat eivät syö, vaan tarvitsevat hitaita

Alueellamme olemme siinä onnekkaassa tilanteessa, että huolimatta kansallisella tasolla hieman synkästä taloustilanteesta, tulevaisuudennäkymät näyttävät positiiviselta. Yritykset investoivat, uusia työpaikkoja syntyy ja uutta osaamista tarvitaan. Tällaisessa tilanteessa ammattikorkeakoululla on luonnollisesti tärkeä rooli.


Strategian merkitys avoimesti tulevaisuuteen katsovalle ammattikorkeakoululle

Centrian strategiatyö on hyvässä vauhdissa. Näkemyksiä ja kokemuksia on koossa jo koko joukko. Suuntaviivoja ja luonnetta haettiin ensimmäisessä hallituksen työpajassa. Henkilöstö on useammassa kokoonpanossa ollut aiheen äärellä ja sidosryhmähaastattelutkin ovat jo hyvässä vauhdissa. Valmista saadaan maaliskuuhun mennessä.