Siirry sisältöön
Blogi

Elävän perinnön ekosysteemi

Centria-ammattikorkeakoulun TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta), musiikin koulutus ja Kaustisen Kansanmusiikki-instituutti aloittivat hankeyhteistyön vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton rahoituksella. Hyvä yhteistyö on poikinut kolme hanketta, joissa keskitytään elävän perinnön jatkumoon yhteisöissämme. Rakennamme elävän perinnön ekosysteemiä.

Centriassa on mahdollista suuntautua kansanmusiikkipedagogiksi ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa. Kansanmusiikkia opiskelevien yhteisö on maassamme pieni, mutta pippurinen. Tutkinnon ympärille on hyvä rakentaa laajempaa toimintaa ja näkyvyyttä. Aineeton kulttuuriperintö, jota myös kutsutaan eläväksi perinnöksi, on muotoutunut musiikin koulutuksessa vahvaksi yhteistyön ytimeksi.

Olemme onnistuneet saamaan rahoitusta hyville elävän perinnön hankkeille sekä alueellamme että kansainvälisesti. Tätä kaikkea on ehdottomasti vauhdittanut Kaustislaisen viulunsoittoperinteen pääsy Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle vuonna 2021 sekä vahva yhteistyö Kansanmusiikki-instituutin kanssa.

Ensimmäisen yhteisen hankkeemme tavoitteena oli luoda aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvästä osaamisesta Keski-Pohjanmaan maakunnallinen vahvuustekijä. Samalla yhteisellä polulla olemme edelleen, vaikka katseemme on suunnattu yhä laajemmalle kotiseutua unohtamatta.

Hyvä yhteistyö on poikinut kolme uutta yhteishanketta.

Kartassa on kuva kolmen hankkeen toiminta-alueet; ICH North Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Folkmusikforum i Österbotten Suomen länsirannikolla. Näppärästi eteenpäin! Keski-Pohjanmaalla.

Laajin hankkeistamme on Interreg Auroran rahoittama ICH North – passing on our musical heritage, jossa toimimme yli rajojen Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Viidessä työpaketissa keskitymme kolmen vuoden aikana suojelukäytänteisiin, kansainvälisen opintojakson rakentamiseen, harrasteryhmien aktivointiin, yritysyhteistyöhön ja digitaaliseen tarinakarttaan, jossa esitellään hankealueen musiikkiperinteitä.

Svenska kulturfondenin myöntämällä strategisella SKAPA-rahoituksella on käynnistetty Folkmusikforum i Österbotten -hanke, jossa pyritään vahvistamaan koulutusmahdollisuuksia kansanmusiikista kiinnostuneille kehittämällä uusia kaksikielisiä opintopolkuja ja lisäämällä täydennyskoulutustarjontaa. Tässä hankkeessa jaamme päävastuun Yrkeshögskolan Novian kanssa kahden toimintavuoden ajan.

Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton rahoittama Näppärästi eteenpäin! – Kansanmusiikkiperinne osana Keski-Pohjanmaan vetovoimaa käynnistyi juuri tammikuussa. Vuoden kestävässä hankkeessa perustetaan Näppärikoulun ja Centrian ympärille kansanmusiikkiin painottuva osaamisklusteri, joka vahvistaa alueellista identiteettiä kehittäen täten maakunnan vetovoimaa.

Miten hanketyö vahvistaa koulutusalaa?

Musiikki on mukana elämässämme monella tavalla, mutta toimialana se on osa pientä kulttuurialaa. Kansanmusiikki ulottaa juurensa kauas historiaan ja on kulkenut yhteisöjen mukana tähän päivään usein kuulonvaraisesti. Kansanmusiikkipedagogeiksi opiskelevat ovat avainasemassa tässä jatkumossa. Kansanmusiikin verkostoihin kuuluminen hankkeiden kautta tarjoaa uutta näköalaa opiskelijoille ja rakentaa pienestä kollegiosta paljon vahvemman. Tällä hetkellä opiskelijamme ovat mukana hankkeissa esimerkiksi työpajojen opetusharjoittelijoina ja opinnäytetyön kirjoittajina. Centriassa on tarkoitus lisätä opiskelijoiden osallisuutta hankkeissa, ja tätä pohdimme myös elävän perinnön hankkeiden kohdalla. Opiskelijat olisi kutsuttava mukaan myös hankkeen suunnitteluvaiheeseen, jotta kuulumisen tunne ja osallisuuden kokemus syntyvät.

Mikä on elävää perintöä?

Aineetonta kulttuuriperintöä kutsutaan myös nimellä elävä perintö. Käsite kuvaa ehkä paremmin perinteen elämistä ajassa. Elävä perintö voi olla esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja, suullista perinnettä, musiikkia, tanssia tai taitoja ja käytäntöjä. Nämä yhteisölliset asiat ja ilmiöt säilyvät sukupolvelta toiselle elävänä ja muuntuvina. Esimerkkinä elävästä perinnöstä voi mainita äskettäin vietetyt lukion vanhojen tanssit – tärkeä rituaali monessa perheessä.

Mitä elävää perintöä kannattelet omassa elämässäsi?

Lisätietoja

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)