Siirry sisältöön
Svenska kulturfonden logo

FolkmusikForum i Österbotten

Tvåspråkigt folkmusiknätverk – kaksikielinen kansanmusiikkiverkosto

Toimiala: Hyvinvointi ja terveys

Projektin kesto: 1.2.2023 – 30.9.2025

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Svenska kulturfonden

Projektipäällikkö: Anni Järvelä

Folkmusikforum i Österbotten är ett av projekten som hör till Svenska kulturfondens strategiska satsning Skapa. Dessa projekt siktar på att förbättra tillgänglighet och jämlikhet av konstundervisning på svenska i Finland. Folkmusikforum i Österbotten vill stödja folkmusikundervisningen genom att öka kunskap med hjälp av tvåspråkiga studiestigar för folkmusikintresserade. I tillägg syftar projektet till att förstärka kompetensen inom tidig musikfostran.

Den förberedande fasen av projektet avslutade i slutet av 2023 och projektet fick fortsatt finansiering som pågår fram till slutet av 2025. Den här delen av projektet genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Projektet består av planering av och marknadsföring av tvåspråkiga fortbildningsmöjligheter inom folkmusik och tidig musikfostran.


Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi kuuluu Svenska kulturfondenin strategisen Skapa-panostukseen, missä tavoitteena on parantaa ruotsinkielisen taideopetuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa Suomessa. Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi pyrkii lisäämään kansanmusiikin opetuksen osaamista luomalla kaksikielisten opintopolkujen avulla kansanmusiikista kiinnostuneille. Projektin tavoitteena on myös vahvistaa osaamista varhaisiän musiikkikasvatuksen saralla.

Hankkeen valmisteluvaihe päättyi vuoden 2023 lopussa ja se sai jatkorahoitusta vuoden 2025 loppuun saakka. Tämä osa hankkeesta toteutetaan yhteistyössä Novia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke koostuu kansanmusiikin ja varhaisiän musiikkikasvatuksen kaksikielisten täydennyskoulutusmahdollisuuksien suunnittelusta ja markkinoinnista.

I startfasen av projektet Österbottens FolkmusikForum har vi byggt upp ett nätverk mellan utbildningsaktörer i regionen och folkmusikintresserade. Med hjälp av olika studier kartlades folkmusikens situation i regionen och det befintliga utbildningsbehovet klargjordes. Undersökningarna gjordes utifrån branschens behov.

Klikkaa kuvaa lukeaksesi yhteenvedon

Folkmusikforum i Österbotten bjuder till ett miniseminarium med gruppdiskussioner till Museisalen i Folkkulturcentret under Kaustby folkmusikfestival den 12.7. kl 10.30-12.30.  

Under seminariet bekantar vi oss med exempel på undervisning av traditionell musik för barn och unga och diskuterar hur olika utbildningsmöjligheter kunde förstärka folkmusikens ställning och tillgänglighet i Österbotten med omnejd.  

PROGRAM:  

Kl.10.30 Välkommen! Projektkoordinatorn Anni Järvelä öppnar seminariet och berättar om projektet 

Kl 10.45 Musikundervisning och utbildning i traditionell musik på Shetland. Lewie Peterson, Global Citizenship, Shetland Islands Council och arrangör av Shetland Folk Festival 

Kl 11.30 Presentation om Näppärit. Anni Järvelä 

kl 11.45 Smörgåslunch samt gruppdiskussion om hur vi kan vi kan förstärka tillgängligheten inom musikuppfostran med hjälp av folkmusik?  

Kl 12.10 Sammandrag och avslutning 

Vänligen anmäl dig till smörgåslunchen via enkäten nedan senast den 6.7. Deltar du inte i smörgåslunchen behövs det ingen förhandsanmälan.  

Tervetuloa Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumin toiseen verkostotapaamiseen Kaustisella 12.7.! 

Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi kutsuu miniseminaariin Kansantaiteenkeskuksen museosaliin Kaustisen kansanmusiikkijuhlien aikaan 12.7. klo 10.30-12.30.  

Seminaarissa tutustumme esimerkkeihin lasten ja nuorten kansanmusiikkikasvatuksesta ja keskustelemme koulutusmahdollisuuksista, jotka vahvistaisivat kansanmusiikin asemaa ja saavutettavuutta Pohjanmaalla ja sen lähialueilla.  

OHJELMA:  

Klo 10.30 Tervetuloa! Projektikoordinaattori Anni Järvelä avaa seminaarin ja kertoo projektista.  

Klo 10.45 Perinteisen musiikin opetus ja koulutus Shetlannissa. Lewie Peterson Global Citizenship, Shetland Islands Council, Shetland Folk Festivalin järjestäjä 

Klo 11.30 Esitelmä Näppäritoiminnasta. Anni Järvelä 

Klo 11.45 Voileipälounas ja ryhmäkeskustelu: kuinka voimme parantaa musiikkikasvatuksen  saavutettavuutta kansanmusiikin keinoin? 

Klo 12.10 Yhteenveto ja seminaarin päätös.  

Ilmoittautukaa ystävällisesti lounaalle alla olevan linkin kautta. Mikäli et syö lounasta, ilmoittautumista ei tarvita.  

Anmälningslänken till lunchen/ilmoittautumislinkki lounaalle:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLN7UBgL5b9HbUeZyWmXJlwhxKAm_nF1gV2yGj7fxQPerxXw/viewform?usp=sf_link[Rivityskohta]

FolkmusikForum i Österbotten bygger grund för samarbete 

Nätverk, stöd, koordination och nya studiemöjligheter. Allt detta utlovas för regionens folkmusikentusiaster i samband med projektet FolkmusikForum i Österbotten, som startades i början av februari med hjälp av Svenska kulturfondens SKAPA-finansiering.  Projektet genomförs av yrkeshögskolan Centria i samarbete med yrkeshögskolan Novia, Mellersta Österbottens konservatorium, Kansanmusiikki-instituutti i Kaustby,  KulturÖsterbotten och Lappfjärds folkhögskola.  

Folkmusik är en flexibel musikstil som kan användas som ett mångsidigt verktyg bland annat inom undervisningen.  Därtill är folkmusiken immateriellt kulturarv som i sin tur fungerar som en viktig resurs för samhörighetskänsla och öppenhet inom olika gemenskaper. Svenska kulturfondens strategiska satsning SKAPA är till för att förbättra tillgänglighet och jämlikhet inom konstundervisningen på svenska i Finland.  FolkmusikForum i Österbotten siktar på att förstärka utbildningsmöjligheterna för folkmusikintresserade genom att bygga nya, tvåspråkiga studiestigar för folkmusiken och utöka utbudet för kompletterande utbildning. Projektet vill även utveckla utbildningen för småbarnspedagoger och stöda pedagoger inom grundläggande konstundervisning, professionell utbildning och i tredje sektorn.  

Projektet startas med en utredningsfas som fungerar som en grund för ett tvåårigt huvudprojekt. För att kartlägga nuläget kring folkmusikens ställning i Österbotten ordnas det två tillfällen, där alla intresserade får bidra med sina tankar. Den första nätverksträffen ordnas vid Lappfjärds folkhögskola den 31.3. kl. 12.30-14.00 med inledning av folkmusikern och pedagogen Marianne Maans. Det går även att delta på distans. Den andra nätverksträffen hålls i Kaustby i samband med folkmusikfestivalen i juli, den 12.7.  

Tilläggsinformation:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090717404658

Projektchef:  

Annika Mylläri, +358 40 6351 040 

annika.myllari@centria.fi 

Projektkoordinator: 

Anni Järvelä 

+358 50 3462 206 

anni.jarvela@centria.fi 

Projektarbetare:  

Johanna Lönngren 

+358 50 598 3167 

Johanna.lonngren@centria.fi 

Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi rakentaa pohjaa yhteistyölle 

Verkostoja, tukea, koordinointia ja uusia opintomahdollisuuksia on luvassa alueen kansanmusiikista kiinnostuneille helmikuussa alkaneessa FolkmusikForum i Österbotten/Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi -hankkeessa. Projekti on osa Finlandssvenska kulturfondenin strategista SKAPA -panostusta ja se toteutetaan ammattikorkeakoulu Centrian alaisuudessa. Yhteistyökumppaneita ovat ammattikorkeakoulu Novia, Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kansanmusiikki-instituutti, KulturÖsterbotten sekä Lapväärtin kansanopisto. 

Kansanmusiikki on joustava musiikinlaji, jota voidaan käyttää monipuolisena työkaluna muun muassa opetuksessa. Lisäksi kansanmusiikki on usein elävää kulttuuriperintöä, joka puolestaan on tärkeä resurssi yhteisöille muun muassa yhteisöllisyytä ja avoimuutta lisäävänä tekijänä. Svenska kulturfondenin SKAPA-panostuksen tavoitteena on parantaa ruotsinkielisen taidekasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi pyrkii vahvistamaan koulutusmahdollisuuksia kansanmusiikista kiinnostuneille kehittämällä uusia, kaksikielisiä opintopolkuja ja lisäämällä täydennyskoulutustarjontaa. Projektissa pyritään myös kehittämään taiteen perusopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusta, ammattikoulutusta sekä kolmannen sektorin opetus- ja koulutustoimintaa.  

Projekti käynnistyy selvityshankkeella, joka toimii pohjana kaksivuotiselle päähankkeelle. Kansanmusiikin tilaa kartoittaakseen Pohjanmaan kansanmusiikkifoorumi järjestää selvityshankkeen aikana kaksi verkostotapaamista, missä kaikkien asiasta kiinnostuneiden on mahdollista osallistua keskusteluun. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Lapväärtin kansanopistolla 31.3. klo 12.30-14.00. Tilaisuuden alustaa kansanmuusikko ja pedagogi Marianne Maans, minkä jälkeen käydään keskustelua aiheesta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Toinen verkostotapaaminen järjestetään heinäkuussa Kaustisen kansanmusiikkijuhlien yhteydessä 12.7.  

Tilläggsinformation:   

Projektkoordinator:  

Anni Järvelä  

+358 50 3462 206  

anni.jarvela@centria.fi  

Annika Mylläri, +358 40 6351 040  

annika.myllari@centria.fi    

  

Projektarbetare:   

Johanna Lönngren  

+358 50 598 3167  

Johanna.lonngren@centria.fi  

Kontakt

Anni Järvelä

TKI-asiantuntija


Kenneth Nordman, projektledare, Novia
+358 40 5946546
kenneth.nordman@novia.fi