Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan liitto logo
Viulut räsymatolla

Näppärästi eteenpäin!

KANSANMUSIIKKIPERINNE OSANA KESKI-POHJANMAAN VETOVOIMAA

Toimiala: Hyvinvointi ja terveys

Projektin kesto: 1.11.2023 – 31.12.2024

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE)

Projektipäällikkö: Anni Järvelä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansanmusiikkiperinteen roolia maakunnan veto- ja pitovoimatekijänä. Hankkeessa on tarkoitus tehdä esiselvitys kansanmusiikkiperinteestä osana alueen vetovoimatekijöitä. Lisäksi hankkeessa luodaan uusi, kansanmusiikin koulutukseen painottuva osaamisklusteri sekä sen toimintamalli.

Näppärästi eteenpäin! -hankkeessa tapahtuu monella rintamalla

Kevään aikana hankkeessa on toteutettu yhdessä Kaustisen seutukunnan ja Kansanmusiikki-instituutin kanssa kysely elävän kulttuuriperinnön mahdollisuuksista alueen veto- ja pitovoimaa vahvistavana tekijänä, painottaen erityisesti kulttuurihyvinvointia ja matkailua. Kyselyssä kartoitettiin alueen viihtyvyyteen ja kiinnostavuuteen vaikuttavia tekijöistä työnantajien näkökulmasta katsottuna. Kyselyyn vastaamalla alueen työllistäjät pääsivät vaikuttamaan matkailu- ja kulttuuritarjonnan suunnitteluun, tulevien matkailuhankkeiden kehittämiseen ja tarjottaviin toimenpiteisiin, kuten yritystoimintaa edistäviin koulutuksiin, matkailua koskeviin tapahtumiin ja verkostoitumistapaamisiin sekä koulutus- ja harrastustoiminnan suunnitteluun.

Hankkeessa on myös kehitetty intensiivisesti osaamisklusteria Centria-ammattikorkeakoulun ja kansanmusiikkipainotteisen Näppäripedagogiikan ympärille yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa. Toiminnan tuloksena on syntynyt muun muassa malli osallistaville musiikkihetkille, jotka taipuvat niin lapsille suunnattuun musiikkikasvatukseen kuin ammatillisten työyhteisöjen kehittämisen työkaluiksi. Kuvassa musiikkikasvatushetkiä pilotoidaan yhteistyössä Näppäreiden sekä Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijoiden kanssa. Työvälineinä toimivat eteläafrikkalaiset marimbat!

Musiikin opetusta ryhmälle
Näppärästi eteenpäin
Kansanmusiikkiperinne osana Keski-Pohjanmaan vetovoimaa

Ota yhteyttä

Anni Järvelä

TKI-asiantuntija