Siirry sisältöön
Blogi

Joukkoistaminen ja ohjelmistokehitys: yhdessä parempia ratkaisuja

Digitalisaatio tekee ohjelmistokehityksestä yhteisöllistä ja joukkoistettua. Yhdessä kehittäminen parantaa innovaatiota ja laatua. On tärkeää huomioida eettiset ja lailliset näkökulmat.

Heikki Kaakisen kuva vasemmalla ja oikealla blogin otsikko

Digitalisaatio on muuttanut maailmaa ja sen mukana myös ohjelmistokehitystä. Ohjelmistot eivät ole enää vain koodia, vaan ne ovat osa laajempaa ekosysteemiä, jossa eri toimijat, teknologiat ja palvelut ovat yhteydessä toisiinsa.

Tämä asettaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia ohjelmistokehittäjille, jotka joutuvat vastaamaan asiakkaiden, käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin.

Ohjelmistokehitys on muuttunut yhä enemmän yhteisölliseksi ja joukkoistetuksi toiminnaksi, jossa eri osapuolet osallistuvat ratkaisujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yhdessä kehittäminen ja joukkoistaminen ovat tapoja hyödyntää monipuolista osaamista, näkemyksiä ja kokemuksia, jotka voivat parantaa ohjelmistojen laatua, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta.

Yhdessä kehittäminen tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehittäjät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on ymmärtää heidän tarpeitaan, toiveitaan ja ongelmiaan, ja luoda ratkaisuja, jotka vastaavat niihin. Yhdessä kehittäminen edellyttää avointa ja jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa kaikki osapuolet voivat antaa palautetta, ehdottaa parannuksia ja oppia toisiltaan. Yhdessä kehittäminen voi lisätä ohjelmistojen käyttäjälähtöisyyttä, käytettävyyttä ja hyväksyttävyyttä.

Joukkoistaminen tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehittäjät hyödyntävät laajaa joukkoa ihmisiä, jotka voivat osallistua ohjelmistojen kehittämiseen eri tavoin. Joukkoistaminen voi olla esimerkiksi sitä, että ohjelmistokehittäjät pyytävät ideoita, ratkaisuehdotuksia, testausta, arviointia tai rahoitusta ohjelmistoprojekteihinsa. Joukkoistaminen voi olla myös sitä, että ohjelmistokehittäjät jakavat omaa osaamistaan, koodiaan tai resurssejaan muiden kanssa. Joukkoistaminen voi lisätä ohjelmistojen monimuotoisuutta, luovuutta ja tehokkuutta.

Yhdessä kehittäminen ja joukkoistaminen ovat siis tehokkaita lähestymistapoja, jotka ovat muuttaneet ohjelmistokehityksen dynamiikkaa. Katsotaanpa joitakin käytännön esimerkkejä, joissa näitä menetelmiä on hyödynnetty onnistuneesti:

1. Mozilla Firefox

Mozilla Firefox on avoimen lähdekoodin web-selain, joka on kehitetty yhteisöllisesti. Laaja yhteisö on osallistunut ohjelmistojen kehittämiseen, testaukseen ja laajentamiseen.

2. WordPress

WordPress on suosittu avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jota käytetään monien verkkosivustojen luomiseen. WordPressin yhteisö osallistuu aktiivisesti teeman ja laajennusten kehittämiseen.

3. OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) on avoin kartta-alusta, joka perustuu yhteisön luomaan karttatietoon. Käyttäjät voivat lisätä, muokata ja päivittää karttatietoja, mikä mahdollistaa laajan ja tarkan kartta-aineiston.

Joukkoistamisessa on otettava huomioon esimerkiksi joukon valinta, motivointi, ohjaus, palkitseminen ja arviointi. Joukkoistamisessa on myös noudatettava eettisiä ja juridisia periaatteita kuten tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja vastuuta. Joukkoistamisen avulla kerätyn datan laatuun ja luotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lähteet

Mozilla: https://www.mozilla.org/fi/

WordPress: https://wordpress.com/about/?aff=49606

OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/about

Heikki Kaakinen

TKI-päällikkö