Siirry sisältöön
Blogi

UUTTA KOHTI – Vuoden alun ajatuksia jatkuvan oppimisen merkityksestä sekä ylemmistä AMK-tutkinnoista

Uuden vuoden alku tarjoaa hyvän tilaisuuden miettiä sekä mennyttä että erityisesti myös tulevaa. Jatkuvan oppimisen merkitys yksilöille ja yhteisöille korostuu nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Centria pyrkii jatkuvasti kehittämään tarjoamiaan mahdollisuuksia uuden osaamisen kehittämiseen. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (yamk-tutkinnot) ovat merkittävä ja hyvin positiivista palautetta saanut tutkintotavoitteinen osa tätä kokonaisuutta. Centriassa panostetaankin vahvasti yamk-tutkintokoulutusten jatkokehittämiseen myös vuonna 2024.

Marko Ovaskaisen kuva vasemmalla ja blogin otsikko oikealla

Vuosi 2024 on alkanut talvisissa merkeissä, ja myös Centriassa on koittanut kevätlukukausi. Mennyt syyslukukausi oli antoisaa kehittämisen ja tekemisen aikaa, johon sisältyi runsaasti ”hyvää pöhinää”. Syksy tuntuu kuitenkin aina menevän varsin nopeasti. Nyt onkin ollut hyvä lähteä kevättä kohti sekä aloitettuja kehittämisaktiviteetteja jatkaen että uusia avauksia suunnittelemalla ja toteuttamalla.

Suomenkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (yamk-tutkinnot) ja englanninkieliset master-tutkinnot ovat olleet Centriassa viime aikoina vahvan kehittämistoiminnan kohteena. Olemme päässeet tilanteeseen, jossa Centriassa on yamk- tai master-tutkintoja kaikilla ammattikorkeakoulumme koulutusaloilla. Samalla sekä yamk-opiskelijoiden että -tutkintojen määrissä on ollut huomattavaa kasvua. Myös Centrian yamk- ja master-tutkinnoistaan saama opiskelijapalaute on ollut erittäin hyvää, ja Centria menestyykin erinomaisesti näiden opintojen onnistuneisuutta ja tyytyväisyyttä mittaavissa vertailuissa (esim. Vipunen). Olemme siis saavuttaneet kehitystä ja menestystä, ja olemme siitä iloisia ja kiitollisia. Mutta koska menestys on aina menestystä vain toistaiseksi, suuntaamme katseemme vahvasti tulevaisuuteen ja jatkamme kehittämistyötä eteenpäin.

Uuden vuoden alku on usein myös lupausten aikaa. Jo uudenvuoden juhlinnan yhteydessä saatamme tehdä lupauksia uusista avauksista tai siitä, mitä voisimme tehdä alkavana vuonna ehkä toisin, enemmän, paremmin tms. Vuonna 2024 jatkamme Centriassa olemassaolevien yamk- ja master-koulutustemme kehittämistä, mutta rakennamme samalla vuoden 2025 koulutustarjontaamme myös uusia mielenkiintoisia yamk-koulutuksia. Näin pyrimme vastaamaan ennakoivasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin ja odotuksiin.

Osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat merkittäviä kilpailutekijöitä sekä yksilöille että yhteisöille. Yksi mahdollinen uuden vuoden lupaus oikeastaan kenelle tahansa voisikin olla panostaminen näihin asioihin. Sopivalla taustalla ja lähtökohdilla yamk-koulutukset tarjoavat tähän merkittävän ja päämäärätietoisen mahdollisuuden. Yamk-tutkinnon opinnot kestävät työn ohessa suoritettuina yleensä noin 2-3 vuotta, ja niille on tyypillistä vahva työelämäkytkentä. Lisäksi jo opintoihin hakeutuessa edellytetään aiempaa työkokemusta. (Centria-ammattikorkeakoulu.) Tämä mahdollistaa osaltaan myös kertyneen kokemusperäisen osaamisen hyödyntämisen osana uuden oppimisen kokonaisuutta.

Centriassa yamk-opinnot toteutetaan tyypillisesti monimuotototeutuksena. Useat yamk-koulutuksistamme ovat haluttaessa suoritettavissa myös ainakin suurelta osin tai jopa lähes kokonaan verkon kautta. Tämä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opintojen painotus on soveltavassa ja käytännön kehittämistoimintaa tukevassa oppimisessa, yleensä opiskelijan omien työtehtävien tai työpaikkojen kehittämiseen kytkeytyen. (Centria-ammattikorkeakoulu.) Yamk-tutkintojen työelämälähtöisyyttä arvostetaan, ja niiden suosio onkin ollut kasvussa. Viimeaikaisten selvitysten mukaan yamk-tutkinnon suorittamisen on havaittu myös vaikuttavan usein merkittävän positiivisesti palkkaukseen ja urakehitykseen (esim. Aaltonen 2023, Kalenius 2023).

Olisiko vuosi 2024 siis sopiva aika miettiä mahdollisia uusia avauksia jatkuvan oppimisen ja yamk-koulutusten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joko omasta tai esimerkiksi yrityksen/työpaikan kokonaisvaltaisen henkilöstön kehittämisen näkökulmasta? Ja kokonaisuutena, mitkä tavat kehittää osaamista voisivat olla sopivia omaan tai oman työpaikan tilanteeseen ja kehittämistarpeisiin? Näitä tärkeitä kysymyksiä pääsemme kaikki pohtimaan myös tänä alkaneena vuonna. Ja Centriassa teemme jatkuvasti parhaamme, että pystyisimme tarjoamaan myös tulevaisuudessa niihin mahdollisimman hyviä vastauksia. Omalta osaltani toivotankin kaikki tervetulleiksi tutustumaan ja hakeutumaan niihin eri mahdollisuuksiin, joita Centrialla on jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tueksi tarjolla. Suunta on eteenpäin, ja voimme omalla aktiivisuudella pyrkiä tukemaan omien positiivisten tulevaisuuskuviemme toteutumista.

Onnellista ja antoisaa vuotta 2024 kaikille!

Lähteet

Aaltonen R. 2023. YAMK on edelleen yliopistotutkintoa tuntemattomampi, vaikka työllistää paremmin – Tällaista tilipussia YAMK:n käyneet tekevät. Kauppalehti, 29.1.2023 (päivitetty 21.2.2023). Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yamk-on-edelleen-yliopistotutkintoa-tuntemattomampi-vaikka-tyollistaa-paremmin-tallaista-tilipussia-yamkn-kayneet-tekevat/b141270f-ad91-41bf-906a-829398fb84c9. Viitattu 8.1.2024.

Centria-ammattikorkeakoulu. Centria Master School – Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Saatavissa: https://net.centria.fi/koulutus/yamk-tutkinnot/. Viitattu 5.1.2024.

Kalenius A. 2023. Sivistyskatsaus 2023. Helsinki. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:3. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-744-4. Viitattu 8.1.2024.

Vipunen. Opetushallinnon tilastopalvelu. Ammattikorkeakoulutus, Opiskelijapalaute, Ylempi AMK-tutkinto. Saatavissa: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx. Viitattu 5.1.2024.

Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)