Siirry sisältöön

Opintojen ohjaus ja tuki

Centriassa opiskelijan tukena ovat muun muassa opinto-ohjaajat, opiskelijapalvelut sekä tutorit. Olipa pulmasi millainen tahansa, älä epäröi olla yhteydessä tukipalveluihisi.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelumme ovat opiskelijoitamme varten. Opintoneuvojamme hoitavat muun muassa opiskelijoiden yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä kirjoittavat tutkintotodistuksia ja muita opiskelijatodistuksia.

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Kampuksillamme toimivien opiskelijapalveluiden aukioloajat ja opinto-ohjaajiemme yhteystiedot löytyvät täältä. Jos asiasi vaatii käyntiä opiskelijapalveluissa, voit myös tehdä ajanvarauksen. Ajanvaraus on kampuskohtainen.

Sähköiset todistukset

Centrian tutkinto-opiskelija voi saada tarvitsemansa dokumentit sähköisesti allekirjoitettuina, esimerkiksi opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen. Opiskelija tilaa sähköiset dokumentit Pepin kautta. Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Sähköinen dokumentti on virallinen vain sähköisenä. Dokumentin muuttaminen johtaa siihen, että sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa. Sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia pitäisi pystyä käyttämään kaikissa samoissa tilanteissa kuin paperista allekirjoitettua ja leimattua dokumenttia.

Voit varmentaa saamasi dokumentin aitouden sähköisesti alla olevalla Atomi Validator –palvelulla.

Opinto-ohjaus

Centrian opiskelijana sinulla on oikeus saada opinto-ohjausta. Opinto-ohjaus tukee sinua opiskelusi aikana pedagogisesti siten, että opintosi etenevät ja voit valmistua määräajassa. Opinto-ohjaus auttaa sinua tunnistamaan ammattikorkeakoulun toimintatavat, toimimaan aktiivisesti ja motivoituneesti, tekemään perusteltuja yksilöllisiä valintoja, hyödyntämään tuen tarpeeseesi erilaisia tukimuotoja ja edistämään omaa hyvinvointiasi.

Oppimisen ja opintojen ohjaus kuuluu koko Centrian opetushenkilöstölle. Opettajan vastuulla on käydä jokaisella opintojaksolla läpi, miten opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi tulee opiskella ja miten opintojakso tukee ammatillista kasvuasi.

Oppimiseen liittyvissä haasteissa saat tukea opinto-ohjaajilta, mikäli et osaa valita itsellesi sopivaa opintojaksoa, koet että opintojaksot kuormittavat tai tarvitset ohjausta opintojen ja arjen tasapainottamisessa. Ole meihin yhteydessä, jos opinnot eivät jostain syystä pysy aikataulussa ja uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan.

Opinto-ohjaajiin voi olla yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: opo@centria.fi sekä varaamalla tarvittaessa henkilökohtaisen ohjausajan. Otathan rohkeasti yhteyttä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kokkolan kampuksella sinua ohjaavat kampusopot, joihin voit olla yhteydessä erityisesti liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä yhteisöpedagogikoulutuksiin liittyvissä asioissa. Musiikin koulutuksen opinto-ohjaaja sekä muiden kampusten opinto-ohjaajat ohjaavat sinua puolestaan kyseisten koulutusten erityiskysymyksissä.

Ryhmä opiskelijoita istuu yhdessä Campus Allegron aulassa

Työelämä- ja urapalvelut

Kaipaatko ohjausta työelämätaitoihin tai -tavoitteisiin liittyen? Käänny työelämä- ja urapalveluiden puoleen! Työelämä- ja urapalvelut ovat opiskelijalle paikka pysähtyä pohtimaan omia unelmiaan, tavoitteitaan ja osaamistaan sekä sitä, mihin suuntaan omalla urapolullaan haluaa olla menossa. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme työnhakuun liittyvissä asioissa konkreettisesti.

Opiskelutaidot

Opiskelukykyyn vaikuttavat myös opiskelutaidot: lukemisen ja kirjoittamisen taidot, erilaiset oppimisen ja muistin tekniikat, kriittinen ajattelu, ajanhallinta sekä sosiaaliset taidot.

Korkeakouluopinnoissa lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeässä roolissa. Paljonko sinulta kuluu aikaa 200 sivun lukemiseen? Entäpä kuinka kauan kestää 6-sivuisen esseen kirjoittaminen?

Lukujärjestyksessä sinulle on merkittynä oppituntien paikat, mutta tämän lisäksi sinun on määriteltävä aikatauluusi itsenäinen opiskeluaika. Varaa itsellesi riittävästi aikaa, sillä kiirehtiminen sumentaa ajattelua ja vaikeuttaa asioiden mieleen painamista. Kalenteri on syytä ottaa käyttöön ja paneutua myös esseen kirjoittamisen saloihin. Vaikka sinulla olisi vaikeuksia, näitä taitoja voi kehittää.

IT-palvelut

Centria-ammattikorkeakoulun tietoteknisistä palveluista vastaa IT-palvelut, joiden jäsenet työskentelevät Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. IT-palveluiden tehtävänä on taata opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoteknisten palveluiden saatavuus, toimivuus sekä turvallisuus.

IT-palveluiden yhteystiedot

IT-tukipalvelut palvelevat ensisijaisesti sähköpostitse, mutta kiireellisissä asioissa saat yhteyden myös puhelimitse.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Centria-kirjasto palvelee kahdella kampuksella, Kokkolassa ja Ylivieskassa, ja se on avoin kaikille tiedonjanoisille. Kirjastosta löydät painettuja kirjoja ja lehtiä sekä verkkoaineistoja opiskelun tueksi. Kirjaston henkilöstö auttaa kaikissa tiedontarpeisiin ja aineistojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Centria-Finnasta löydät kaikki kirjaston aineistot, palvelut, oppaat ja ohjeistukset.

Centria-kirjaston LibGuide-oppaista saat apua esimerkiksi tiedonhakuun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Opiskelussa ja etenkin opinnäytetyön teossa on tarvetta tutkitulle tiedolle. Jos tiedonhaut tökkivät, eikä ajatus luista, Centria-kirjaston informaatikolta on mahdollista varata aika henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen joko Ylivieskaan tai Kokkolaan.

Kirjaston e-aineistolistalta löydät mm. e-kirjoja, artikkelitietokantoja, standardeja ja sanakirjoja. Lisensoidut e-aineistot on tarkoitettu centrialaisten käyttöön. Niitä voi käyttää Centrian verkkoon kirjautuneena. Kysy lisää kirjastosta.

Jos etsimääsi kirjaa ei löydy Centria-kirjaston kokoelmasta, voit tehdä kaukolainapyynnön, jolloin kirja lainataan käyttöösi toisesta kirjastosta.

Tutorointi

Osana Centria-ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmää on tutorointi, johon kuuluu sekä opettaja- että opiskelijatutorointi. Tutoroinnin tavoitteena on auttaa opiskeluun liittyvissä käytännön kysymyksissä sekä parantaa edellytyksiäsi suorittaa opintosi tavoiteajassa.

Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään opettajatutor, joka tukee sinua ja opiskelutovereitasi opintoihisi ja opiskeluusi liittyvissä asioissa. Opettajatutor antaa sinulle sekä yksilöllistä että ryhmäohjausta säännöllisesti koko opiskeluajan. Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa sinun on mahdollista paneutua opettajatutorin kanssa syvällisesti omaan ammatilliseen kehittymiseesi, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) luomiseen, seuraamiseen ja päivittämiseen sekä opintojesi edistymiseen ja urasuunnitteluun.

Ryhmäohjauksessa saat tietoa opiskeluusi ja opintoihisi liittyvistä yleisistä asioista sekä ajankohtaisista teemoista.

Opiskelijatutorointi on tärkeä osa ohjauksen kokonaisuutta. Opiskelijatutor tukee sinua erityisesti opintojen aloitusvaiheessa. Opiskelijatutorilta saat tärkeää vertaistukea – häntä voit lähestyä asiassa kuin asiassa ja kysyä mitä vain. Opiskelijatutor voi tukea sopeutumistasi uuteen opiskeluympäristöön, tsempata ja motivoida opiskeluasi, tukea myönteisen oppimisilmapiirin syntymistä opiskeluryhmässäsi sekä tukea oppimistulosten saavuttamista.

Myös opiskelijatutorille itselleen tutortoiminnasta on hyötyä monin eri tavoin: tutorointi kehittää koordinointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja, esiintymistaitoja ja sosiaalisia taitoja. Tutortoiminnassa on helppo solmia uusia ystävyyssuhteita.

Mikäli haluat toimia opintojesi aikana opiskelijatutorina, voit hakea tehtävään Centrian opiskelijakunta COPSAn kautta. Hakuaika on alkuvuodesta, ja hakuajoista ilmoitetaan COPSAn ilmoituskanavissa. Hakea voit sähköisellä lomakkeella. Hakuajan jälkeen kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun, ja valituille opiskelijatutoreille järjestetään COPSAn tutorkoulutus.

Ohjaussuunnitelma

Centria-ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelma perustuu ammattikorkeakoulun strategiaan sekä opetuksen strategiseen toimintaohjelmaan. Sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen tavoitealueista, sisällöistä ja menetelmistä sekä selkiyttää eri ohjaustoimijoiden rooleja ja tehtäviä. Sen avulla voidaan parantaa koulutuksen läpäisyä sekä tukea opiskelijan valmistumista sekä siirtymistä työelämään ja pidempiin työuriin.

Opiskelijakunta COPSA

Opiskelijakunta COPSA on Centrian opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. COPSA varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu sekä ammattikorkeakoulun päätöksenteossa että ympäröivässä yhteiskunnassa.

Opiskelijakunta COPSA

Skills Centria

Skills Centrian tarkoituksena on tukea opiskelijoita opinnoissa ja urasuunnittelussa sekä tarjota opintojen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvää matalan kynnyksen toimintaa.

Skills Centria