Siirry sisältöön

Palaute

Opiskelijalla on ammattikorkeakoulussa useita mahdollisuuksia ja kanavia antaa palautetta opetuksen laadusta.

Opiskelijapalautteet

Ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä sekä edistää tuloksellista oppimista, jota tuetaan laadukkaalla opetuksella ja ohjauksella. Onnistuaksemme tavoitteissamme opiskelijoiden ääntä halutaan kuulla mahdollisimman laajasti. 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa osaamista yhä vaativampiin ja moninaisiin elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Tämä vaatii opetuksen, opetussisältöjen sekä oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä. Opetuksen laadun, käytettyjen opetusmenetelmien sekä oppimisympäristöjen toimivuuden arvioinnissa opiskelijat ovat keskeisessä roolissa. 

Opiskelijalla on oikeus ja myös velvollisuus antaa palautetta opetuksen laadusta, sillä vain sitä kautta voi vaikuttaa opetuksen kehittymiseen. Opiskelijalla on ammattikorkeakoulussa useita mahdollisuuksia ja kanavia antaa palautetta opetuksen laadusta. 

Opintojaksopalaute 

Opiskelija voi antaa palautetta opintojaksosta suoraan opettajalle ja samalla käydä vuorovaikutteista keskustelua opetuksen kehittämisestä. Opintojaksopalauteessa opiskelija voi antaa palautetta niin opintojakson sisällöstä kuin sen toteuttamisesta.  

Opiskelijoiden hyvinvointikysely 

Hyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi kaikille opiskelijoille.

Valtakunnallinen vamistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP) 

Valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn vastaa jokainen valmistuva opiskelija. Kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Tuloksia hyödynnetään sekä Centriassa että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. 

Opiskelija on itse viime kädessä vastuussa oppimisestaan ja haluamme tukea kaikilla mahdollisilla keinoilla opiskelijan yksilöllistä oppimista. Henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa (HOPS) huomioidaan myös yksilöllinen oppimisen näkökulma ja jo opiskelun alkuvaiheessa opiskelijoita kannustetaan arvioimaan omia oppimistapoja ja -käytänteitä. Näitäkään tietoja ei kerätä vain keräämisen vuoksi, vaan tavoitteenamme on aidosti kehittää opetusta niin, että se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla tuloksellista oppimista. 

Käyttäkää eri palautteenantomahdollisuuksia hyväksenne, sillä vain aktiivisesti asioita esiin nostamalla voi mahdollisiin epäkohtiin saada parannusta.