Siirry sisältöön
Interreg Northern Periphery and Arctic Co-funded by the European Union logo

COPOWER

Community Based Virtual Power Plant

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 06/2023 – 05/2026

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Northern Periphery and Arctic

Budjetti: Kokonaisbudjetti € 1.498.935,40 EU-rahoitus € 974.308,01

https://www.ernact.eu/Project.aspx?ProjectId=142

Projektipäällikkö: Fabian Sander

Tavoitteena on hyödyntää tietotekniikkaa ja älykkäitä verkkoinfrastruktuureja, jotta paikalliset yhteisöt voivat yhdessä tuottaa, varastoida ja hallita energiantarpeensa.

Tarkoituksena on integroida hajautetut energiavarat ja käyttää data-analyysiä ja tekoälyä energian kysynnän ja tuotannon tasapainottamiseksi älykkäästi ja dynaamisesti.

Tuloksena on uusia yhteisölähtöisiä mahdollisuuksia digitalisoida, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hajauttaa paikallisia energiajärjestelmiä.

Tavoitteena on kehittää yhteisöpohjainen virtuaalivoimalaitos (cVPP) ja sitä tukeva elinkelpoinen liiketoimintamalli viiteen yhteisöön Suomessa, Islannissa, Irlannissa ja Färsaarilla. Yhteisiä haasteita ovat kohtuuhintaisen, luotettavan ja tehokkaan energiahuollon puute, joka johtuu syrjäisestä sijainnista, alhaisesta väestötiheydestä, kylmästä ilmastosta, ongelmista saavutettavuudessa ja liiallisesta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Mahdollisuuksia ovat kumppanialueiden merkittävä uusiutuvien luonnonvarojen potentiaali ja uudet mahdollisuudet tulevaisuuden dynaamisilla energiamarkkinoilla.

Yleistavoitteena on käyttää valtioiden välistä yhteistyötä tietotekniikan hyödyntämiseksi useiden pienten energiajärjestelmien, kuten yleishyödyllisten voimalaitosten, yhdistämiseksi ja niiden käyttämiseksi koordinoidusti sähkön kysynnän ja tuotannon tasapainottamiseksi.

Tärkeimmät muutokset ovat yhteisön uudet roolit energiajärjestelmässä, fossiilipohjaisen energian paikallisen kulutuksen väheneminen, energiaomavaraisuus, paikallinen energiakauppa ja pienemmät sähkölaskut.

Tärkein tuotos on cVPP-malli, joka voidaan ottaa käyttöön tyypillisessä NPA-yhteisössä, jossa sovelletaan viittä hajautettua energiaresurssiratkaisua (DER), sekä online-demonstraatiopalvelu. Lähestymistapa perustuu erilaisten DER-laitteiden kollektiivisen tehon integroimiseen ja data-analyysin ja tekoälyn käyttöön cVPP:ssä, jotta energian käyttöä voidaan hallita älykkäästi ja dynaamisesti kysynnän, ympäristötekijöiden ja kustannusten perusteella.

Tarvitaan valtioiden rajat ylittävää lähestymistapaa, jotta tieto- ja viestintätekniikan ja energia-alan asiantuntemus saadaan yhdistettyä ja jotta voidaan yhdessä kehittää vankka rajat ylittävä ratkaisu, joka voidaan toteuttaa erilaisissa olosuhteissa. Hankkeessa yhdistyvät kolmen NPA-hankkeen johtavat kumppanit (SMARCTIC, h-CHP ja LECo), jotka yhdistivät toisiaan täydentävät osaamisensa klusterihankkeessa (GREENER), ja siihen osallistuu kolme muuta kumppania ja 15 liitännäiskumppania, jotka tuovat mukanaan lisäosaamista, -tietämystä ja maantieteellistä ulottuvuutta.

Lähestymistapa on omaperäinen, koska se luo uusia yhteisölähtöisiä mahdollisuuksia digitalisoida, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hajauttaa paikallisia energiajärjestelmiä.

Lisätietoja:

Fabian Sander

RDI Expert