Siirry sisältöön
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Närings-, trafik- och miljöcentralen Euroopan Unionin osarahoittama -logo Pohjois-Pohjanmaan liitto.

UUPO – Uusiutuvan energian koulutuspolut

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää koulutuspolku, joka vastaa uusiutuvan energian tuotannon tulevaisuuden tarpeisiin.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 2.1.2024 – 31.12.2026

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (JTF)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (UUPO-kehityshanke)
Pohjois-Pohjanmaan liitto (UUPO-investointihanke)

Projektipäällikkö: Teemu Aho

UUPO-hankekokonaisuuden päätavoitteena on vastata Pohjois-Pohjanmaalla syntyneeseen uusiutuvan energian työvoimatarpeeseen, kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä biokaasu- ja vetytuotantojen osalta.

Hankkeessa kehitetään toteuttajaorganisaatioiden JEDUn, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välille koulutuspolku, joka vastaa uusiutuvan energian tuotannon kehittyviin tarpeisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa uusia urapolkuja omaa osaamistaan kehittäville tai työttömäksi jääneille turvealan henkilöstölle.

UUPO-hankekokonaisuus muodostuu kehitys- ja investointihankkeesta. Kehityshankkeessa keskitytään koulutusten sisällön ja alueen organisaatioiden ja yrityksien yhteistyön kehittämiseen. Investointihankkeessa toteuttajaorganisaatiot luovat pohjan uusiutuvan energian koulutuspolulle.

UUPO-hankekokonaisuutta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu, jonka projektipartnereina toimivat Oulun yliopisto ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.


Hankkeen toimenpiteet:

  • koulutetaan turvealan henkilöstöä uusiutuvan energian tuotannon työtehtäviin asennuksien, kunnossapidon, suunnittelun, asiantuntijuuden ja työmaiden johtamisen osalta.
  • kehitetään koulutusten sisältöä ja lisätään niiden tarjontaa vastaamaan uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin.
  • tiivistetään alueen yrittäjien, yritysten sekä kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Kohderyhmä:

  • Oulun yliopiston, Centrian ja JEDUn tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä ohjaushenkilöstö, kuten opinto-ohjaajat, uraneuvojat.
  • Yrittäjät, jotka rakentavat aurinko- ja tuulivoimapuistoja sekä biokaasu- ja vetylaitoksia Pohjois-Pohjanmaan alueella.
  • Yrittäjät ja yritysten henkilöstö, jotka etsivät uutta osaamista turvealan tilalle sekä turvealalta työttömäksi jääneet henkilöt.

Kesto: 2.1.2024 – 31.12.2025

UUPO-investointihankkeessa toteuttajaorganisaatiot luovat pohjan koulutuspolulle päivittämällä laitteistoaan ja järjestelmiään vastaamaan uusiutuvaan energiaan liittyviä koulutustarpeita.

Kohderyhmä:

  • Tuulivoima-, aurinkoenergia- ja biokaasualojen yritykset, oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot, turvealalla työskennelleet työntekijät ja yritykset. Lisäksi Centrian, JEDUn ja Oulun yliopiston opiskelijat.

Investointihankkeen osarahoittajat:

Fingrid, Alfen Elkamo, Demeca, Recion, NordFuel, Kiertokaari, Korpelan Voima, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus, Nihak, Siikalatva, Nivala, Haapajärvi, Alavieska ja Ylivieska logot

Ota yhteyttä

Teemu Aho

TKI-asiantuntija

+358503304068

Ylivieska


Ajankohtaisia uutisia hankkeestamme

12.4.2024

Hukkamaa-alueet ja uudet koulutussisällöt uusiutuvan energian hankkeiden keskiössä

UUPO- ja ATSOL-hankkeissa haettiin kehitysideoita Pohjois-Pohjanmaan suurimmasta aurinkopuistohankkeesta.