Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Hukkamaa-alueet ja uudet koulutussisällöt uusiutuvan energian hankkeiden keskiössä

UUPO- ja ATSOL-hankkeissa haettiin kehitysideoita Pohjois-Pohjanmaan suurimmasta aurinkopuistohankkeesta.

aurinkopaneeleja metsän ympäröimällä peltoalueella
Ilmakuva Juurakon aurinkovoimalasta. Kuva Jukka Juola.

Uusiutuvat energiamuodot, kuten vety, tuuli ja aurinko ovat olleet vahvasti esillä uutisotsikoissa sekä energia-alalla toimivien yrityksien ja organisaatioiden suunnitelmissa. Kyseisten energiamuotojen tarjoamat mahdollisuudet alueelle ovat antaneet alkusysäyksen UUPO-hankekokonaisuudelle sekä ATSOL-hankkeelle. 

ATSOL- ja UUPO-projektihenkilöstö kävi vierailemassa Kalajoella sijaitsevassa Juurakon aurinkovoimalassa. Vierailua isännöi Andament Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juola. Andament Oy:hyn kuuluvat Solarigo System Oy ja Skarta Energy Oy toimivat uusiutuvan energian alalla. Yritykset hoitavat aurinko- ja tuulivoimapuistoihin sekä hybridivoimaloihin liittyviä hankekokokonaisuuksia. 

Ennen aurinkovoimalaan tutustumista aurinkoenergiayhtiö Solarigon teknologiajohtaja Ville Vairinen kertoi yhtiön ja Juurakon aurinkovoimalahankkeen taustoista sekä aurinkovoimaloiden perustamiseen liittyvistä edistämisaskeleista yhdessä maanomistajien kanssa.  

Vierailu toi hankehenkilöstölle toivottua näkökulmaa vanhan peltoalueen soveltamisesta aurinkoenergiatuotannon tarpeisiin. Lisäksi se valotti tietoa, minkälaista erityisosaamista tarvitaan aurinkovoimalan hankekokonaisuuden onnistuneeseen läpiviemiseen, alkaen suunnittelusta käyttövalmiiksi voimalaksi. 

Tutustumismatka tarjosi hyviä kehitysideoita hankkeissa edistettäviin asioihin, joista tullaan kertomaan lisää hankkeiden etenemisen myötä. 

hymyileviä henkilöitä seisomassa rivissä
Janne Keränen, Simo Mäenpää, Hannu Puomio, Pauliina Mattila, Jukka Juola, Timo Rahja ja Teemu Aho. Kuva Sami Huhtakangas.

Centria TKI:n tuotantoteknologian tiimissä ja UUPO:ssa projektipäällikkönä aloittanut Teemu Aho on optimistinen mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä uusiutuvan energian parissa työskentelevien yrityksien ja muiden hankkeiden kanssa.  

− Toiveissa on, että hankkeella saadaan alueelle merkittävästi uutta osaamista aurinkoenergiaan, vetyteknologiaan, energiavarastoihin ja tuulivoimaan liittyen. Lähitulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan paljon lisää työvoimaa ja on tärkeää, että huomioimme energiatuotannon, kunnossapidon sekä uusiutuvan energian parissa työskentelevien laitevalmistajien tarpeita. 

ATSOL-hankkeen projektipäällikkö Pauliina Mattila rohkaisee uusiutuvan energian tuotannosta kiinnostuneita yrityksiä ja maanomistajia olemaan matalalla kynnyksellä hankehenkilöstöön yhteydessä. 

− Toimijoiden kohtaaminen koetaan äärimmäisen tärkeänä, jotta hankkeissa suunnitelluilla toimenpiteillä voidaan parantaa alueen valmiuksia hyödyntää uusiutuvaa energiaa, Mattila toteaa.  

UUPO 

Euroopan unionin osarahoittaman hankekokonaisuuden päätavoitteena on yhteistyössä Centrian, JEDUn ja Oulun yliopiston välisen uusiutuvaan energiaan suuntautuvan koulutuspolun kehittäminen. Hankkeessa kartoitetaan eri energia-alojen yritysten osaamistarpeita ja näihin pyritään vastaamaan oppimissisältöjä kehittämällä. Tällä pyritään tarjoamaan urakehitysmahdollisuuksia alasta kiinnostuneille sekä turvealalta vaihtaville tai työttömäksi jääneille henkilöille. 

ATSOL 

Hankkeessa kartoitetaan tuotantokäytöstä poistuvien maa-alueiden hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta uusiutuvan energian tuotantoon sopiviksi, erityisesti vety- ja aurinkoenergian osalta. Samalla halutaan tukea alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Euroopan unionin osarahoittaman hankkeen päätoteutuksesta vastaa Centria yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. 

Lisätietoja:

Teemu Aho

TKI-asiantuntija

+358503304068

Ylivieska


Pauliina Mattila

Kehitysinsinööri