Siirry sisältöön

DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina

Biokaasutoimijoiden digitaalisen, yhteistyön mahdollistavan verkkoalustan kehittäminen

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 12/2023-11/2025

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto

Budjetti: Kokonaisbudjetti: 659 652€ Centria: 186 967€

https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/digibiogashubs-digitaaliset-alustat-joustavan-ja-skaalautuvan-biokaasutoiminnan

Projektipäällikkö: Fabian Sander

DigiBiogasHubs-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida digitaaliseen alustaan perustuvaajärjestelmätason ratkaisua sekä työkaluja, jotka edistävät eri alueilla sijaitsevien biokaasuhubienkehittymistä ja vuorovaikutusta sekä biokaasumarkkinoiden kehittymistä.

Hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan,alueella. Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat alueella toimivat raaka-aineen/biomassanomistajat ja tuottajat, biokaasun tuottajat ja jakelijat, nykyiset ja mahdolliset biokaasun käyttäjät,logistiikkaoperaattorit sekä teknisten ratkaisujen toimittajat.

Kaavio kuvaa alustaekosysteemiä, jossa keskiössä digitaalinen alusta, jota ympäröi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hubit.

HANKKEEN KONKREETTISIA TULOKSIA OVAT:

Hankkeen tulosten nähdään tukevan ja vauhdittavan biokaasumarkkinoiden sekä alueellistenbiokaasuekosysteemien kehitystä ja kasvua, vähentävän alueellisten hiidioksidipäästöjen jajätteiden määrää, lisäävän uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä sekä parantavanalueellista energia-omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi hanke luo uutta tietoa alueentoimijoille biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista.

Lisätietoja

Fabian Sander

RDI Expert