Siirry sisältöön

DigiBiogasHubs – Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina

Biokaasutoimijoiden digitaalisen, yhteistyön mahdollistavan verkkoalustan kehittäminen

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 12/2023-11/2025

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto

Budjetti: Kokonaisbudjetti: 659 652€ Centria: 186 967€

https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/digibiogashubs-digitaaliset-alustat-joustavan-ja-skaalautuvan-biokaasutoiminnan

Projektipäällikkö: Fabian Sander

DigiBiogasHubs-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida digitaaliseen alustaan perustuvaa järjestelmätason ratkaisua sekä työkaluja, jotka edistävät eri alueilla sijaitsevien biokaasuhubien kehittymistä ja vuorovaikutusta sekä biokaasumarkkinoiden kehittymistä.

Hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan,alueella. Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat alueella toimivat raaka-aineen/biomassanomistajat ja tuottajat, biokaasun tuottajat ja jakelijat, nykyiset ja mahdolliset biokaasun käyttäjät, logistiikkaoperaattorit sekä teknisten ratkaisujen toimittajat.

Kaavio kuvaa alustaekosysteemiä, jossa keskiössä digitaalinen alusta, jota ympäröi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hubit.

HANKKEEN KONKREETTISIA TULOKSIA OVAT:

Hankkeen tulosten nähdään tukevan ja vauhdittavan biokaasumarkkinoiden sekä alueellisten biokaasuekosysteemien kehitystä ja kasvua, vähentävän alueellisten hiidioksidipäästöjen jajätteiden määrää, lisäävän uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä sekä parantavan alueellista energia-omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi hanke luo uutta tietoa alueen toimijoille biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista.

Lisätietoja

Fabian Sander

RDI Expert