Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama
Sähköisen pakettiauton edessä hankehenkilöstö

SÄLLI – Sähköisen liikenteen lisääminen

Hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten kannattavuuden parantamiseksi, uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja alueen energiatehokkuuden edistämiseksi.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.1.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan Unioni

Projektipäällikkö: Jari Kaarela

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Pohjois-Pohjanmaalla tieliikenne on alueen toiseksi suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja, sen osuus kokonaisilmastopäästöistä on 22 %.

Hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten kannattavuuden parantamiseksi, uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja alueen energiatehokkuuden edistämiseksi.

Alueella toimii useita logistiikka-alan yrityksiä, jotka tunnistavat ilmastonmuutoksesta johtuvan tarpeen edistää energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian hyödyntämistä kuljetuksissa.

Hankkeen aikana sähkö- ja polttomoottorikäyttöisillä hyötyajoneuvoilla ajetaan yhteneväisiä reittejä samoissa olosuhteissa ja kerätään vertailukelpoista dataa energiatehokkuudesta ja päästöjen vähenemisestä.

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025
Budjetti: 751 676 €

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopisto ja tutkimuskumppaneina toimivat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Päähankkeen projektipäällikkö: Perttu Niskanen, Perttu.Niskanen@oulu.fi

SÄLLI-hanke tarjoaa mainion mahdollisuuden Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehdä opinnäytetyö hankkeen aiheista.

Hankkeessa on tarkoitus tutkia muun muassa, että miten aurinkosähköllä tuotettua sähköä voidaan varastoida akustoon ja purkaa sieltä ajoneuvon latauksen aikana ajoakkuun. Samalla tutkitaan miten sähköajoneuvon latausasema on mahdollista tehdä siirrettäväksi. 

Latausasema ja aurinkosähköjärjestelmä komponentteineen/akustoineen on sijoitettu eristettyyn merikonttiin. Aurinkopaneelit on sijoitettu kontin katolle ja toiselle seinälle. Telineet ovat käännettävissä. Muu tekniikka on kontin sisällä, kahteen eri osastoon jaettuna.

Aurinkosähköjärjestelmän koko on 8 x 550 W = 4,4 kWp. Verkkoakku on 7,7 kWh, latausasema 160 kW. Verkkoakku ladataan aurinkosähköllä ja puretaan ajoneuvon ajoakkuihin latauksen yhteydessä. Tässä voisi olla mahdollisuus mitata myös latauksen aikana hyödynnettävissä oleva aurinkosähkön osuus.

Aurinkopaneelit tulevat merikontin seinälle ja katolle. Latausasema tulee kontin tuulikaappiin ja muu tekniikka lukitun oven toiselle puolelle.

Tässä muutamia aihioita opinnäytetyön kohteista:

  1. Tutkimustyön kohteena on tutkia aurinkosähkön hyödyntämistä sähköajoneuvon latauksessa, verkkoakuston välityksellä, kuormanhallinnan kautta. Tavoitteena on maksimoida latauksen aikainen verkkoakuston hyödyntäminen.
  1. Tutkimustyön kohteena on tutkia aurinkosähkön hyödyntämistä sähköajoneuvon latauksessa, suoraan ajoneuvon latauksen aikana. Tavoitteena on maksimoida aurinkosähköjärjestelmän käyttö sähköajoneuvon latauksen aikana.
  1. Tutkimustyön kohteena on tutkia merikonttiin rakennetun suurteholatausaseman siirrettävyyttä. Tavoitteena on selvittää miten latausasema soveltuu siirrettäväksi ja miten sen uudelleen kytkeminen saadaan suoritettua helpoimmin.
  1. Tutkimustyön kohteena on tutkia, miten kiinteäksi tarkoitetut verkkoakustot ja aurinkosähköjärjestelmät soveltuvat siirrettäviksi. Tavoitteena on selvittää mitä erityispiirteitä on huomioitava kun järjestelmiä lähdetään siirtämään.

Latauskontti sijaitsee Jedun tiloissa Haapavedellä. Ota yhteyttä projektipäällikkö Jari Kaarelaan, jos kiinnostuit.

Hankkeelle osarahoitusta ovat myöntäneet Caruna Oy, Kempower Oyj ja Scania Suomi Oy, Pehutec Oy, Vieskan sähköpalvelu Oy ja Aution Auto Oy.


Ota yhteyttä

Jari Kaarela

Yliopettaja (tuotantotalous)