Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kokkolasta tulossa Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki

Joukko vetytaloudessa toimivia ja toimintojensa sekä tuotteidensa päästövähennysten ja hiilijalanjäljen pienentämisen parissa työskenteleviä yrityksiä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tavoitteena tehdä Kokkolasta Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki. Tavoitteena on nopeuttaa sähköistämistä ja vauhdittaa vetytaloutta Kokkolaan rakentuvan vetyekosysteemin avulla.

Suomen hallitus ja yritykset ovat voimakkaasti ajamassa puhtaaseen energiaan siirtymistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Vähähiilisen vedyn avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi raskaasta liikenteestä, meriliikenteestä ja monista teollisuudenaloista hiilidioksidivapaita. Matti Malkamäki, joka toimii päästötöntä vetyä tuottavan kokkolalaisen Hycamite TCD Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtajana, sanoo usein ihmetelleensä miksi vetypohjainen talous ei ole vielä käynnistynyt Suomessa.

Kansainvälisesti hyviä esimerkkejä vetytalouden nopeasta noususta löytyy esimerkiksi Groningenista Alankomaista, Texasista ja Edmontonista Pohjois-Amerikasta sekä Tokion ympäristöstä Japanista. Näitä alueita yhdistää yhteistyö teollisuuden, pienempien palveluntarjoajien ja julkisen sektorin välillä. Juuri tämä on tehnyt Kokkola Industrial Parkista kansainvälisesti merkittävän osaamiskeskuksen kemianteollisuudessa. Tämä yhteistyö luo nyt edellytykset sille, että Kokkolalla on kaikki tarvittavat mahdollisuudet olla edelläkävijä vetytaloudessa Suomessa, sanoo Malkamäki.

Kokkola Material Weekin yhteydessä allekirjoitetun aiesopimuksen seuraava vaihe on tehdä toteutettavuustutkimus, jota koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu. Lisäksi laaditaan rahoituskelpoinen hanke, jonka avulla Kokkola voi aloittaa konkreettisen ekosysteemin rakentamisen puhtaan energian, vedyn ja vähähiilistämisen ympärille. Tässä yhteistyötä tehdään myös Oulun yliopiston kanssa, joka on yksi aiesopimuksen allekirjoittajista.

Yhteensä 11 osapuolta allekirjoitti aiesopimuksen vetyekosysteemin rakentamiseksi, mutta Malkamäki kutsuu myös uudet yritykset ja muut kiinnostuneet osapuolet tervetulleiksi mukaan edistämään vetytalouden kehittämistä. Osapuolet tekevät yhteistyötä BotH2nia-verkoston kanssa, joka tukee koko länsirannikon kattavan vetylaakson rakentumista Suomeen.

Vedyn tuottajien joukossa Hycamite TCD Technologies Oy allekirjoitti aiesopimuksen, samoin kuin Flexens Oy ja Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), joka on johtava ratkaisujen tarjoaja maailmanlaajuiselle vihreän vedyn taloudelle. Flexens ja Plug Power valmistelevat vetytehtaan investointeja Kokkolaan, kun taas Hycamite rakentaa jo teollisen mittakaavan demonstraatioyksikköään.

Viime toukokuusta lähtien Plug Power on arvioinut suuren mittakaavan vihreän ammoniakin ja nestemäisen vedyn projektin toteutettavuutta Kokkolassa. Vihreän vedyn teollisuuden johtajana Plug on mukana maailmanlaajuisesti kehittämässä vedyn loppuun asti ulottuvia ratkaisuja, vedyn tuotannosta, varastoinnista, kuljetuksesta, toimituksesta ja käytöstä aina nesteyttimien, elektrolyysilaitteiden ja polttokennojen kehittämiseen, tuotantoon ja myyntiin vihreän vedyn liikkuvuutta ja muita sovelluksia varten.

“Vähähiilistäminen vaatii edelläkävijöitä, jotka osoittavat johtajuutta ratkaisujen kehittämisessä, sanoo Benjamin Haycraft, EVP Plug-yhtiöstä. Kokkolan projekti on täydellinen esimerkki siitä olennaisesta tiimityöstä, joka vaaditaan vähähiilisten ratkaisujen skaalaamiseksi.”

Muista mukana olevista yrityksistä esimerkiksi kokkolalainen logistiikkakonserni Ahola Group osallistuu hankkeeseen, ja näkee sen olevan luonteva osa konsernissa jo vuosikymmeniä tehtyä tavoitteellista ympäristötyötä.

Kokkolaan hiljattain laajentunut ohjelmisto- ja teknologiayritys Huld Oy on myös osa verkostoa. Vetytalouden rakentamiseksi tarvitaan laajaa asiantuntemusta, ja Huldin rooli on kehittää ratkaisuja ja ohjelmistoja vetyteollisuudelle, olipa kyse sitten toiminnan turvallisuudesta, älykkäistä laitteista tai teollisuuden digitalisaatiosta. Huldin tavoitteena on olla yksi suurimmista vetyteknologian kumppaneista alueella.

Kokkolan Energia Oy toteuttaa vähähiilistä Kokkolaa sähköistämällä lämmöntuotannon, lisäämällä mahdollisuutta käyttää biopolttoaineita laitoksissaan ja tuomalla LNG-verkoston alueelle korvaamaan isopäästöisiä polttoaineita. Olemme myös mukana hiilidioksidin talteenotto- ja vetyprojekteissa, jotka mahdollistavat esimerkiksi kaukolämmön kehittämisen. Lisäksi tuemme aktiivisesti kumppaneidemme hukkalämpölaitosten hyödyntämistä, sanoo toimitusjohtaja Tommi Korpi Kokkolan Energialta.

Sopimuksessa mukana ovat myös Kokkolan Satama Oy ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab sisaryhtiöineen. Yrityksillä on satamatoiminnoissa käytössään laaja valikoima koneita ja laitteita. Toimijat ovat alkaneet selvittää, missä määrin koneiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää esimerkiksi käyttämällä vetyä ja sähköä.

Edellä mainitut esimerkit ovat niitä käytännön toimia, joiden kautta vety- ja vähähiilisyysekosysteemi sekä vedyn jakeluinfrastruktuuri alkavat vähitellen rakentua. Samalla mahdollisuudet saada uusia kansainvälisiä kumppaneita ekosysteemiin lisääntyvät, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

Lisätietoja

Johanna Jansson

TKI-päällikkö