Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centria kartoittaa Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan vetyarvoketjua

Vetyekosysteemiaiesopimuksen ensimmäinen toimenpide on käynnistynyt.

Viime vuonna 11 organisaation allekirjoittaman vetyekosysteemiaiesopimuksen tavoitteena on nostaa Suomi ja Kokkola maailman kärkialueeksi vety- ja kiertotaloudessa sekä päästöttömissä energiajärjestelmissä. Aiesopimuksen ensimmäisenä toimenpiteenä on käynnistetty Centria-ammattikorkeakoulun vetämä esiselvityshanke. 

Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömalli -hankkeessa selvitetään, miten Kokkolan seudulla voidaan kiihdyttää vihreän siirtymän etenemistä. Suuret vetyyn liittyvät investoinnit ja vihreän siirtymän ohjelma avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Tavoitteena on luoda suunnitelma, joka mahdollistaa vedyn arvoketjuun liittyvän liiketoimintapotentiaalin toteutumisen. Vedyn arvoketjun kehityksen keskiössä ovat vihreä ja turkoosi vety. 

− Hankkeessa kartoitetaan Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueen mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita vedyn arvoketjussa. Tarkoituksenamme on löytää ja yhdistää alueen osaaminen ja kyvyt. Kartoituksen pohjalta laaditaan suunnitelma yhteistyömallista, joka tukee teollista kiertotaloutta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Lars Jansson.  

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäsi hankkeessa kootaan yhteistyömallin osapuolet ja valmistellaan alueellisen yhteistyön aloitusta laatimalla sille alustava aikataulu.   

Hankkeen tavoite on edistää kestävää kehitystä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä Keski-Pohjanmaan alueella. Hanke on EU:n osarahoittama. 

Lisätietoja:

Lars Jansson

TKI-koordinaattori

+358503246384

Kokkola