Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama
hydrogen pipeline of energy sector towards to ecology,carbon cre

Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömalli -esiselvitys

Hankkeessa tutkitaan Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueen mahdollisuuksia vetyarvoketjussa

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 3/2024 – 2/2025

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Lars Jansson

Kokkola

Vihreä siirtymä on Suomen hallituksen ohjelma, joka tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Vety on yksi tärkeimmistä energianlähteistä vihreässä siirtymässä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten voimme kiihdyttää vihreän siirtymän etenemistä Kokkolan seudulla vedyn arvoketjun toiminnoissa. Vetyyn liittyvät suuret investoinnit alueelle ja vihreän siirtymän ohjelma avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Hankkeessa luodaan suunnitelma, joka mahdollistaa vedyn arvoketjuun liittyvän liiketoimintapotentiaalin toteutumisen. Painopisteenä ovat vihreä ja turkoosi vety. Hanke liittyy 11 organisaation aiesopimukseen, jonka tavoitteena on tehdä Kokkolasta Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki.

Vetyklusterin kartoitus
Hankkeessa tutkitaan Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueen kyvykkyyksiä, kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia vedyn arvoketjussa. Selvitämme markkinoita, lainsäädäntöä, ympäristövaikutuksia ja rahoitusmalleja. Kartoitamme myös tahot ja yritykset, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan alueelliseen vetyklusteriin. Tarkoituksena on löytää ja yhdistää alueen osaaminen ja luoda uutta osaamista vedyn arvoketjun tehokkuuden lisäämiseksi.

Yhteistyömallin suunnittelu
Luomme suunnitelman alueellisesta yhteistyömallista, joka mahdollistaa älykkäiden ratkaisujen synnyn teollisuuden kiertotalouden tukemiseksi. Määrittelemme toimenpiteitä vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi, laadimme ketterän toimintamallin ja arvioimme mahdolliset riskit.

Käynnistämissuunnitelma
Valmistelemme alueellisen yhteistyömallin käynnistämistä, sitoutamme osapuolet ja laadimme alustavan aikataulun.

Tavoite on edistää kestävää kehitystä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä Keski-Pohjanmaan alueella.

Lisätietoja:

Lars Jansson

TKI-koordinaattori

+358503246384

Kokkola