Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama Keski-Pohjanmaan Liiton logo
Sinen taiva. Puita. Läpilaikkaus maaperänkerroksista. Kolme ikonia: talo, punainen nuoli kuvaa lämmönkiertoa maaperästä. Aurinko. Lämpömittari.

GEOENERGIALOIKKA – Vähähiilistä energiaa maaperästä

Geoenergialla – maasta peräisin olevalla energialla – on tärkeä rooli vastattaessa puhtaan energiasiirtymän asettamiin haasteisiin. Ylimaakunnallisessa Geoenergialoikka -hankkeessa tavoitteena on edistää muutosta, joka lisää maakuntien energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta hyödyntämällä vähähiilistä geolämpöä.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2024-30.6.2026

Toiminta-alue: Kansallinen / Keski-Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan Unionin osarahoittama. Keski-Pohjanmaan liitto. Kuntarahoitus.

Budjetti: Kehitysosio: 348 390 € (EU osarahoitus (278 792 €). Investointiosio: 247 944 € (EU osarahoitus 173 561 €).

Projektipäällikkö: Valtteri Saviluoto

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi runsashiilisen energian käyttöä ollaan vähentämässä. Maakunnille, erityisesti turpeen energiakäytöstä luopuminen, tulee aiheuttamaan taloudellisia haasteita muun muassa työpaikkojen vähenemisen vuoksi. Tilalle tarvitaan vähähiilisiä energiamuotoja, kuten maasta peräisin olevaa geoenergiaa, ja sen tehokkaampaa hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Nykyisessä maailmantilanteessa on myös tärkeää pyrkiä parempaan energiaomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen maakunnissa vähähiilisen geolämmön avulla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Suomeen lisää osaajia geoenergian suunnitteluun ja käytännön toteutukseen, kuten poraamiseen.

Geoenergialoikka on Euroopan unionin osarahoittama ylimaakunnallinen hanke, jota koordinoi Geologian tutkimuskeskus GTK. Hankkeessa ovat mukana Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Pyrimme yhdessä vastaamaan vähähiilisen energian osaajien tarpeeseen sekä helpottamaan turpeesta luopumisen alueellisia taloudellisia vaikutuksia. Rakennamme pysyviä geonergian testialustoja ja tutkimuskaivoja hankemaakunnissa sekä kehitämme geoenergian mittaamista ja mallintamista, jotta geoenergiakaivojen potentiaalista tuottoa voidaan arvioida paremmin eri maantieteellisillä alueilla.

Centrian roolina hankkeessa on tutkia, kehittää ja välittää uutta osaamista kehittämällä ja testaamalla teknisiä ratkaisumalleja. Syntyneiden ratkaisujen ja tiedon avulla pyritään lisäämään tietotaitoa ja kiinnostusta geoenergiaan ja kannustamaan sen käyttöönottamiseen vähähiilisenä energiaratkaisuna.

Hankkeen kokonaisbudjetti:
Kehitysosio (kokonaisbudjetti, sisältäen myös omarahoitukset): 2 139 623 €.
Kehitysosioon haettava EU-rahoitus: 1 712 515 €
Investointiosio (kokonaisbudjetti, sisältäen myös omarahoitukset): 1 270 658 €.
Investointiosioon haettava EU-rahoitus: 889 459 €

Päätoteuttaja:
Geologian tutkimuskeskus GTK

Osahankkeen toteuttajat:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Oulun Yliopisto
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja

Valtteri Saviluoto

TKI-asiantuntija

+358504703837

Kokkola


Oulun yliopisto logo XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu logo Oulun ammattikorkeakoulu logo Kokkola logo GTK - Geologian tutkimuskeskus.