Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama

HAAVE – Hajautetun, vähähiilisen energiantuotannon jalostuskonseptin kehittäminen Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on tukea energiajärjestelmän uudistumista sekä edistää aluetaloudellista muutosta kohti hiilineutraalia energiatuotantoa Keski-Pohjanmaalla.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.9. 2023 – 31.3. 2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Heidi Kanala-Salminen

HAAVE-hanke keskittyy kehittämään ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueella.

Hankkeen pääpainopisteet:

  1. Uusi osaaminen: Hankkeen avulla tuotetaan uutta osaamista ja innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka mahdollistavat turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden korvaamisen Keski-Pohjanmaalla.
  2. Kaasutalous ja kierrätyslannoitteet: Keski-Pohjanmaalle pyritään luomaan kansallisesti ja kansainvälisesti hyödynnettävä kaasutalous- ja kierrätyslannoitealan kehittämisympäristö. Tämä tarjoaa tukea alueen maataloustoiminnalle ja sivuvirtoja tuottavalle teolliselle toiminnalle.
  3. Kiertotalous: HAAVE-hanke vahvistaa Keski-Pohjanmaan roolia bio- ja kiertotaloustoiminnan kärkimaakuntana. Alueen energiaosaaminen kasvaa ja infrastruktuuri kehittyy.

Hankkessa kehitetään liikuteltava ja paikkariippumaton demonstraatioympäristö jota hyödynnetään hajautetun, vähähiilisen biokaasutalouden koko tuotantokonseptin kehittämiseen ja pilotointiin. Tavoitteena on mahdollistaa biokaasun ja synteettisten, puhtaiden polttoaineiden kannattava ja hallittu tuotanto.

Demonstraatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden testata parhaita toimintatapoja ja optimoida biokaasun tuotantoa maatalouden ja teollisuuden biopohjaisille sivuvirroille. Näin voidaan vähentää riskejä ja tehostaa kustannuksia täyden mittakaavan tuotantolaitoksessa. Demonstraatioympäristöä käytetään myös puhdistetun biometaanin nesteytyksen kriittisyyden testaamiseen mahdollisten jäännösaineiden osalta. Tämä edistää hiilidioksidin talteenottoa ja ympäristöystävällisten polttoaineiden tuotantoa.

Hanke on jatkoa HABITUS – Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa -hankkeelle.

4/2024 Hankkeen kuulumisia

Biokaasutuotannon kehitysympäristönä toimivan laboratoriokontin suunnittelu on loppusuoralla.

– Tähän mennessä olemme keskittyneet räjähdysvaarallisten tilojen määrityksiin varmistaaksemme, että uusi laboratoriokontti täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset, kertoo Matti Ojala. Seuraavaksi kilpailutetaan kontin toimittaja. Tavoitteena on löytää luotettava ja laadukas toimittaja, joka pystyy toteuttamaan suunnitelman parhaalla mahdollisella tavalla.

Simo Mäenpää taas selvittää aktiivisesti biokaasusta johdetun hiilidioksidin saatavuutta Keski-Pohjanmaan alueella. – Kuinkahan paljon Keski-Pohjanmaalla on biopohjaista hiilidioksidia saatavissa ja missähän mahdollisesti vetyä tullaan tuottamaan? Nämä kysymykset määrittävät osaltaan kaasutalouden rakenteita Keski-Pohjanmaalla, joka taas määrittää omaa työtäni hankkeessa, hän kertoo.

Myös laboratorion puolella tapahtuu.

– Kevään korvalla olemme saaneet koottua ensimmäiset versiot ravinteiden pika-analyysimenetelmistä hyödyntäen NIR- eli lähi-infrapunaspektroskopiaa. Nopealla menetelmällä näyten mittaus sekä tulosten analysointi on paketissa minuuteissa, eikä näyte vaurioidu prosessissa. Menetelmiä on kehitetty pääravinteiden eli typen, fosforin ja kaliumin (N-P-K) tarkasteluun suoraan käsittelemättömästä lietelannasta sekä mädätysjäännöksestä. Tarkoituksenamme on saada nopeasti selville materiaalin lannoitepotentiaali, helpottamaan esimerkiski materiaalin käyttöä tai sen arvon arvioimista, kertoo Emilia Niittyviita.

Kuvassa henkilö siirtää mädätysjäännösnäytettä säilytysastiasta petrimaljaan vetokaapissa.
Mädätysjäännösnäytteitä analysoidaan NIR-laitteistolla.

HAAVE Kokkola-lehdessä 15.11.2023

Lisätietoja:

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö


Lue lisää vähähiilisestä energiasta

MinePro-seminaari

MinePro-seminaari kokoaa tänä vuonna Kokkolaan kiertotalouden ja mineraalitalouden kestävän toiminnan asiantuntijat. Ilmoittaudu mukaan ennakkoon!


Kokkolasta tulossa Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki

Joukko vetytaloudessa toimivia ja toimintojensa sekä tuotteidensa päästövähennysten ja hiilijalanjäljen pienentämisen parissa työskenteleviä yrityksiä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tavoitteena tehdä Kokkolasta Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki. Tavoitteena on nopeuttaa sähköistämistä ja vauhdittaa vetytaloutta Kokkolaan rakentuvan vetyekosysteemin avulla.


Low Carbon Energy innovations – aamupalatilaisuus

Tervetuloa aamupalatilaisuuteen Ravintola Kippiin! Saat katsauksen Centria TKI:n vähähiilisen energian tutkimukseen ja osaamiseen tiimissämme. Käymme läpi tuoreimmat hankkeemme, jotka liittyvät vähähiilisen energian alaan, millaisia innovaatioita …


Kokkola Material Week

Kansainvälinen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittainen tapahtumaviikko Kokkola Material Week järjestetään jälleen 20 – 23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on …