Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama

HAAVE – Hajautetun, vähähiilisen energiantuotannon jalostuskonseptin kehittäminen Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on tukea energiajärjestelmän uudistumista sekä edistää aluetaloudellista muutosta kohti hiilineutraalia energiatuotantoa Keski-Pohjanmaalla.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.9. 2023 – 31.3. 2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Heidi Kanala-Salminen

HAAVE-hanke keskittyy kehittämään ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueella.

Hankkeen pääpainopisteet:

  1. Uusi osaaminen: Hankkeen avulla tuotetaan uutta osaamista ja innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka mahdollistavat turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden korvaamisen Keski-Pohjanmaalla.
  2. Kaasutalous ja kierrätyslannoitteet: Keski-Pohjanmaalle pyritään luomaan kansallisesti ja kansainvälisesti hyödynnettävä kaasutalous- ja kierrätyslannoitealan kehittämisympäristö. Tämä tarjoaa tukea alueen maataloustoiminnalle ja sivuvirtoja tuottavalle teolliselle toiminnalle.
  3. Kiertotalous: HAAVE-hanke vahvistaa Keski-Pohjanmaan roolia bio- ja kiertotaloustoiminnan kärkimaakuntana. Alueen energiaosaaminen kasvaa ja infrastruktuuri kehittyy.

Hankkessa kehitetään liikuteltava ja paikkariippumaton demonstraatioympäristö jota hyödynnetään hajautetun, vähähiilisen biokaasutalouden koko tuotantokonseptin kehittämiseen ja pilotointiin. Tavoitteena on mahdollistaa biokaasun ja synteettisten, puhtaiden polttoaineiden kannattava ja hallittu tuotanto.

Demonstraatioympäristö tarjoaa mahdollisuuden testata parhaita toimintatapoja ja optimoida biokaasun tuotantoa maatalouden ja teollisuuden biopohjaisille sivuvirroille. Näin voidaan vähentää riskejä ja tehostaa kustannuksia täyden mittakaavan tuotantolaitoksessa. Demonstraatioympäristöä käytetään myös puhdistetun biometaanin nesteytyksen kriittisyyden testaamiseen mahdollisten jäännösaineiden osalta. Tämä edistää hiilidioksidin talteenottoa ja ympäristöystävällisten polttoaineiden tuotantoa.

Hanke on jatkoa HABITUS – Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa -hankkeelle.

Lisätietoja:

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö


Lue lisää vähähiilisestä energiasta

Low Carbon Energy innovations – aamupalatilaisuus

Tervetuloa aamupalatilaisuuteen Ravintola Kippiin! Saat katsauksen Centria TKI:n vähähiilisen energian tutkimukseen ja osaamiseen tiimissämme. Käymme läpi tuoreimmat hankkeemme, jotka liittyvät vähähiilisen energian alaan, millaisia innovaatioita …


Kokkola Material Week

Kansainvälinen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittainen tapahtumaviikko Kokkola Material Week järjestetään jälleen 20 – 23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on …


Sukella tutustumaan kemian ja biotalouden laboratorioihin 

Centrian kemia- ja biotaloustiimin laboratoriot ovat kokeneet monenlaisia uudistuksia viime vuosina. Remontoidut tilat, uudet laitteistot ja laaja osaaminen haluttiin tuoda esille entistä paremmin 360-esityksen ja …