Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

HABITUS – Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.1.2020 – 31.12.2022

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan Liitto

Projektipäällikkö: Heidi Kanala-Salminen

Kaaviokuva  toimintamallista, ei saavutettava.

Hankkeessa luodaan maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön. 

Hankkeen tavoitteena on luoda maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle. Toimintamalli perustuu biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen maatilalla sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön. 

Hanke muodostuu sekä kehitys- että investointiosuudesta. Kehitysosuudessa suunnitellaan maatilakokoluokan biokaasun nesteytysyksikkö sekä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä. Lisäksi keskitytään maatilakohtaiseen mädätysjäännöksen käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon painottuen prosessin kannattavuuteen. Kehitysosuudessa luodaan myös virtuaalienergiaosuuskunta, jonka pohjana on maatalousyrittäjiä Keski-Pohjanmaan alueelta. Virtuaalienergiaosuuskunnan avulla pyritään löytämään optimaalinen toimintamalli hajautetulle biokaasutuotannolle sekä jakelulle. Tarkastelun kohteena on biokaasun tuotanto, nesteytys ja keskitetty keräily tankkauspisteeseen, raskasliikenteen käytettäväksi. 
Investointiosion toimet kohdistuvat nesteytysyksikön sekä hiilidioksidin talteenottolaitteiston rakentamiseen liittyvän laitteiston ja komponenttien hankintaan. 

Hankkeen tutkimuskysymyksiä: 

  

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä. Se yhdistää Keski-Pohjanmaalle tärkeän elinkeinon, maatalouden sekä raskaanliikenteen tarpeet innovatiivisella ja vähähiilisyyttä edistävällä tavalla. Biokaasun tuotannossa lannan ja muiden orgaanisten biomassojen käsittely vähentää niistä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä, sillä hallitun mädätyksen avulla pystytään syntyneet kaasut keräämään talteen ja käyttämään sivuvirrat materiaalitehokkaasti. Hanke lisää myös yhdenvertaisuutta Suomessa vahvistamalla maaseudun elinkeinorakennetta. 


Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-koordinaattori

0447250241

Kokkola