Siirry sisältöön
Tapahtumat, Tutkimus ja kehitys

Maatalouden ja teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

6.6.2023 klo 08:30 – 16:00

Hotelli Kaustinen, Pajalantie 27, Kaustinen

Maksuton

Ilmoittaudu tapahtumaan

Tervetuloa seminaariin!

Millainen on maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle? Hyödyttääkö dolomiittikalkin lisäys biopolttolaitoksen leijupetiin, ja voiko syntynyttä tuhkaa hyödyntää lannoitteena? Näihin kysymyksiin vastataan HABITUS- ja Maakierto KP -hankkeiden yhteisessä päätösseminaarissa Hotelli Kaustisessa. Osallistujille tarjotaan kahvit ja lounas. Ilmoittaudu mukaan 1.6. mennessä!

Ohjelma

8:30 Aamukahvi

9:00 Seminaarin avaus ja lyhyt yleisesittely Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa, Habitus-hankkeesta
Heidi Kanala-Salminen, TKI-päällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu

9:10 Biometaanin nesteytys ja hiilidioksidin talteenotto maatilakokoluokassa
Matti Ojala, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

9:25 Teknistaloudellisesti toimivat käytänteet mädätysjäännöksen käsittelemiseksi ja ravinteiden talteen ottamiseksi maatilalla Emilia Niittyviita, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

9:40 Biokaasun jalostuksen osuuskuntamallin esittely
Simo Mäenpää, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

9:55 Tutustuminen biometaanin nesteytysyksikköön (telttakatos pihalla)

10:20 Biokaasutuotannon seudullinen edistäminen
Timo Pärkkä, aluekehittäjä, Kaustisen seutukunta

10:35 Puheenvuoron otsikko vahvistetaan myöhemmin
Ilpo Wennström, yrittäjä

10:50 Biokaasun tuotannosta uusi normi suomalaiseen maatalouteen
Robert Harmoinen, kehityspäällikkö, Valio Oy

11:05 Miltä biokaasun tilanne näyttää laitetoimittajan silmin?
Sami Vinkki, myyntijohtaja, Demeca Oy

11:20 MTK Keski-Pohjanmaan puheenvuoro
Jan-Ove Nyman, toiminnanjohtaja, MTK Keski-Pohjanmaa

11:35 Aamupäivän yhteenveto

12:00 – 13:00 Lounas

Maakierto KP
Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maa-alkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella.

Maatalouden, teollisuuden ja biovoimalaitosten sivutuotteina muodostuu paljon ravinne- ja hivenainerikkaita virtoja, joita käytetään nykyisin lannoitteena. Näiden sivuvirtojen käytössä on usein ongelmana ravinteiden nopea liukeneminen ja siten niiden mahdollinen huuhtoutuminen vesistöihin. Ravinteiden ollessa hitaammin liukenevassa muodossa voidaan lannoitemääriä vähentää sekä pienentää vesistökuormitusta. MaakiertoKP -hankkeessa valmistettiin biokaasulaitoksen lietteistä, teollisuuden sivuvirroista ja biopolttolaitoksen tuhkasta niukkaliukoisia maanparannusaineita, joita testattiin männyn- ja hieskoivun kasvatuskokeissa. Tulosten mukaan kaikki valmistetut seokset soveltuvat maanparannusaineiksi.

13.00 Tilaisuuden avaus
Tutkimusprofessori Pasi Rautio, Luonnonvarakeskus

13:05 Mitä MaakiertoKP -hankkeessa saatiin aikaan?
Leena Favén, TKI-koordinaattori, Centria-ammattikorkeakoulu

13:10 Voimalaitoskokeet
Riku Niva, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu           

13:20 Tuhkan hyötykäytön teknis-taloudellinen kannattavuustarkastelu
Aki Suokko, koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu

13:40 Niukkaliukoisten maanparannusaineiden valmistaminen
Emilia Niittyviita, TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

14:00 Lannoitteiden soveltuvuuden testaus, taimien kasvatuskokeet
Tutkija Juha Heiskanen, Luonnonvarakeskus

14:20 Rikastushiekka maanparannusaineena
Tutkija Lasse Aro, Luonnonvarakeskus

14:40 Kahvitarjoilu

15:10 Kommenttipuheenvuorot
T&K päällikkö Pekka Tanskanen, Keliber Oy
Johtaja Ilpo Viskari, EPSE Oy

15:30 Sivuvirtojen hyödyntäminen maanparannusaineissa  
CTO Olli Lehtovaara, Soilfood Oy

16:00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Leena Favén

TKI-koordinaattori


Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö