Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kaasutalouden ja kierrätyslannoitealan kehittämisympäristö haaveesta todeksi

Biokaasutuotannon kehittäminen jatkuu Centria-ammattikorkeakoulussa.

Kuvituskuva: tuulimyllyjä ja biokaasulaitos.

Paljon uutisoitua kaasutaloutta kehitetään edelleen Keski-Pohjanmaalla. Alueen potentiaalia hyödynnetään ja tehostetaan syksyllä 2023 alkaneessa HAAVE – Hajautetun, vähähiilisen energiantuotannon jalostuskonseptin kehittäminen Keski-Pohjanmaalla -hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueella. Keski-Pohjanmaalle pyritään luomaan kansallisesti ja kansainvälisesti hyödynnettävä kaasutalous- ja kierrätyslannoitealan kehittämisympäristö.

− HAAVE on hienoa jatkoa Centrian pitkän linjan kehitystyölle biokaasun parissa. Aiemmassa HABITUS-hankkeessa kehitetty biometaanin maatilakokoluokan nesteytysyksikkö on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja nyt kehitämme testausympäristöjämme biokaasun tuotannon ja jalostuksen koko arvoketjun ympärille. Tämä kehitys tukee alueen maataloutta ja sivuvirtoja tuottavia teollisuudenaloja sekä kytkee toimintamme konkreettisesti mukaan osaksi vetytalouden mahdollisuuksia, toteaa projektipäällikkönä toimiva Heidi Kanala-Salminen.

Hankkeessa luodaan liikuteltava demonstraatioympäristö, joka mahdollistaa biokaasutuotannon koko prosessin kehittämisen paikasta riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa konttiratkaisua, joka tarjoaa mahdollisuuden testata parhaita toimintatapoja ja optimoida biokaasun tuotantoa maatalouden ja teollisuuden biopohjaisille sivuvirroille. Testaamisella ja optimoinnilla voidaan vähentää riskejä ja kustannuksia täyden mittakaavan tuotantolaitoksessa. Demonstraatioympäristöä käytetään myös puhdistetun biometaanin nesteytyksen kriittisyyden testaamiseen mahdollisten jäännösaineiden osalta. Tämä edistää hiilidioksidin talteenottoa sekä hiilidioksidin hyödyntämistä yhdessä vedyn kanssa osana ympäristöystävällisten, synteettisten polttoaineiden tuotantoa.

Hanke on EU:n ja Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama ja se kestää vuoteen 2026 saakka.

Lisötietoja

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö

+358447250241

Kokkola