Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan Liiton logo
A close-up image of two people shaking hands. The focus is on their hands clasped together in the center, symbolizing a greeting or agreement. One person is wearing a black blazer with long, curly hair visible, suggesting a business or formal setting. The background is bright and intentionally blurred to keep the attention on the handshake.

Global Talent Rekry-pilotti

Keskipohjalainen malli tehokkaaseen rekrytointiin ja kansainvälisten kykyjen kohtaamiseen

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.2.2024 – 31.12.2024

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE)

Projektipäällikkö: Marja-Liisa Hiironen

Hanke tukee Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman visiota korkealaatuisesta koulutusjärjestelmästä, korkeasta työllisyysasteesta, osaavan työvoiman saatavuudesta ja niiden roolista maakunnan kasvun vauhdittajina. Hanke vastaa maakuntaohjelman tavoitteisiin, joissa jatkuva oppiminen, asiakaslähtöiset työnhaun palvelut ja työperäinen maahanmuutto tukevat elinkeinojen menestystä ja julkisen hallinnon toimivuutta. Lisäksi hanke edistää alueen kansainvälisen työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä, vastaten maakuntaohjelman tavoitteeseen vetovoimasta ja kansainvälisyydestä. Valtioneuvoston aluekehittämisen tavotteiden mukaisesti hanke pyrkii vahvistamaan alueiden tasapainoista kehitystä, kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä kestävää työllisyyttä ja väestön osaamista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueen yritykset ja toimijat, jotka harkitsevat rekrytoimista tai ovat jo rekrytoineet kansainvälistä työvoimaa. Lisäksi epäsuorana kohderyhmänä ovat alueen kansainväliset osaajat, kuten korkeakouluopiskelijat, jotka haluavat työllistyä alueen yrityksiin.

Pohjanmaan kauppakamarin selvityksen mukaan alueen yrityksistä 61 % kokee pulaa osaavasta työvoimasta, mikä estää liiketoiminnan kasvua. Merkittävin osaajapula kohdistuu kaupan, hallinnon ja tekniikan aloille, ja 75 % yrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan. Alueelta puuttuu koulutusasteiden välinen yhteistyömalli kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi alueelle.

Hankkeen tavoitteena on yritysten kansainvälisen työvoiman rekrytointikyvykkyyden parantaminen tarjoamalla työkaluja ja tukea rekrytointiin.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet sisältävät yritysten rekrytointi- ja HR-prosessien pilotoinnin kaikille avoimissa työpajoissa sekä alueella jo olevien kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen. Lisäksi kehitetään ja testataan koulutusasteiden välistä yhteistyömallia kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi alueelle.

Hankkeen odotetaan tuottavan alustavia tuloksia Keski-Pohjanmaan alueen yritysten haasteista rekrytointi- ja HR-prosesseissa ja kuinka niitä voidaan kehittää niin, että työvoimaa olisi saatavilla ja alueen elinvoimaisuus säilyisi. Tulokset tulevat olemaan osa laajempaa hanketta, jossa valtakunnallisesti luotuja rekrytointimalleja tuodaan osaksi keskipohjalaista yrityskulttuuria, ja joka vastaa alueen kasvaviin rekrytointitarpeisiin ja haasteisiin sekä auttaa koko länsirannikon teollisuusalueen yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisessä.


Ota yhteyttä

Marja-Liisa Hiironen

TKI-koordinaattori