Siirry sisältöön
maaseuturahasto logo

DigiNurmi

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2022 – 30.10.2024

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Maaseuturahasto

https://www.proagriaoulu.fi/fi/diginurmi/

Projektipäällikkö: Mikko Himanka

Diginurmi-hankkeessa kehitetään viljelijöiden teknistä osaamista ja kokeillaan datan tuomia taloudellisia hyötyjä rehuntuotannossa. Hankkeessa kartoitetaan tekniikan keinoja, joilla voidaan pienentää lohkokohtaisia satovaihteluita ja säilyttää omavaraisuus tilan rehuntuotannossa olosuhteista riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on nurmentuotannon edistäminen, pellon käytön optimointi, nurmen täsmäviljelyn sekä laidunnuksen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa sivutaan tarvittaessa myös muuta kasvintuotantoa.

Hankkeen päämääränä on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa.

Projektia koordinoi ProAgria Oulu.


Ota yhteyttä

Mikko Himanka

TKI-päällikkö