Siirry sisältöön
Interreg Aurora Co-funded by the European Union logo

SUMMATION – Sustainable Autonomous Systems and Solutions

Hankkeen tavoitteena on edistää innovaatiovalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa kohderyhmien keskuudessa. Käytännön käyttötapauksia käytetään inspiraation lähteinä kohderyhmille.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2023 – 30.12.2025

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Aurora
Lapin Liitto

https://www.interregaurora.eu/approved-projects/summation/

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Lapin Liitto logo

Hankkeen tavoitteena on edistää innovaatiovalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa kohderyhmien keskuudessa. Käytännön käyttötapauksia käytetään inspiraation lähteinä kohderyhmille. Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään yrittäjyyteen liittyviä lähestymistapoja, käytännön oppimista ja kannustamaan pohtimaan edistyksellisen teknologian käyttöön perustuvia innovatiivisia prosesseja ja menetelmiä. Hanke pyrkii ratkaisemaan esteettömyyteen ja vähähiiliseen liikenteeseen liittyviä erityisongelmia, minkä lisäksi voidaan edistää kestävää kehitystä ja mahdollistaa vihreää ja digitaalista siirtymää UAV/UGV-teknologioihin, sääsovelluksiin älykkäässä liikenteessä, sekä suunnittelu- ja innovaatioprosesseihin ja -menetelmiin liittyvää osaamista.

Lähtökohta

Ohjelma-alueen ilmastolle ominaisia sääoloja ovat pitkät, kylmät talvet ja lyhyet, lämpimät kesät. Saamelaisperinteestä juontuvan luokittelun mukaan meillä kuitenkin kahdeksan eri vuodenaikaa: Euroopan kesän, kesän, syksyn ja talven lisäksi kevättalvi, kevätkesä, syyskesä ja syystalvi. Tämä kuvaa paremmin sitä, miten alueen ilmasto ja luonto muuttuvat vähitellen vuoden kuluessa. Tämä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös erityisiä haasteita. Alueen päätoimialoja, jotka ovat riippuvaisia ilmastosta ja luonnosta, ovat tietysti poronhoito, turismi ja majoituspalvelut. Erityisesti poronhoito etsii lähestymistapoja, joilla perinteet ja kasvutarve saadaan vastaamaan ilmastonmuutokseen. Matkailu- ja majoitusala etsii kestävämpiä lähestymistapoja tuote- ja palvelukehitykseen.

Myös maan- ja rautateistä vastaavat toimijat kokevat haasteita talvella (jää ja lumi), keväällä (tulvat, routavauriot), kesällä (sateesta johtuva liukas asfaltti) ja syksyllä (musta jää). Lisäksi kunnat kamppailevat houkuttavuustekijöiden, kuten ympärivuotisten harrastusmahdollisuuksien järjestämisen kanssa. Tässä älykkäät teknologiat, kuten UAV- (Unmanned Aerial Vehicle) ja UGV-teknologiat (Unmanned Ground Vehicle), voivat mahdollistaa kestäviä tarkastus-, toimitus- ja haku-/pelastuspalveluja sekä yhdistyä muihin teknologioihin, kuten 3D-skannaukseen.

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat matkailu- ja majoitusalan yritykset ja järjestöt, poronhoito, julkinen sektori (rauta- ja maanteiden toimijat, kunnat) sekä alueen ilmastoon (talviajoneuvojen testauspaikat ja IT-yritykset) liittyvät pk-yritykset. Matkailualalta nouseva tarve liittyy kestävään kasvuun, esimerkiksi sellaisten uusien, houkuttelevien palvelujen löytämiseen, jotka tuovat kokemuksia lisäarvoa nykyiseen. Tämä perustuu jo havaittuun matkustustottumusten muutokseen, joka johtuu osittain pandemiasta ja osittain uusista verkkopalveluista.

Poronkasvatuksessa on kyse perinteen ja kulttuurin säilyttämisestä, mutta myös edistyksen varmistamisesta tuleville sukupolville, esimerkiksi valtavien laidunalueiden seurantaan tarvittavien resurssien pienentämiseksi ja sellaisten innovatiivisten tapojen varmistamiseksi, joilla tarkistetaan että eläimet ovat kunnossa ja tarvittaessa etsitään sairaita tai kuolleita eläimiä.

Julkisen sektorin ryhmään kuuluu infrastruktuurista, kunnista sekä paikallisista liike-elämän järjestöistä ja urheilujärjestöistä vastaavia toimijoita. Jälkimmäisiin kuuluvat erityisesti tapahtumien ja kilpailujen järjestäjät, esimerkkinä Schaatsen Grand Prix ja Sea Ice Marathon Luulajassa. Tarpeet liittyvät esimerkiksi turvalliseen ja houkuttelevaan ulkoiluun laskettelurinteillä, luonnonjääradoilla, mutta myös liikenteen ja lumivyöryjen seurantaan.

Hankkeessa hyödynnetään UAV- tai UGV-ratkaisuja, esineiden internetiä (IoT), 3D-skannausta, RFID-teknologiaa tai vastaavia älykkäitä teknologioitan, sekä prosesseja ja menetelmiä, joilla innovatiivinen palvelusuunnittelu ja -kehitys sisäistetään organisaatioihin. Kohderyhmät otetaan mukaan sovellettuihin tapaustutkimuksiin, joissa edustajien kanssa keskustellaan haasteista, ideoista, ratkaisuista ja vaatimuksista, sekä lähestymistavoista. Demonstraatioilla todennetaan teknologioiden soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen.

FMI logo
Centria logo
UIT logo
SUMMATION SDGs

Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori

+358407299937

Ylivieska


Viimeisimmät drone-aiheiset uutisemme

ÄlyPilotin partnerit tapasivat Drone Labissa

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämisyhdistyksen kehittämisasiantuntijana vasta aloittanut Lauri Seppälä kävi vierailulla Ylivieskassa Centrian Drone Labissa.

Drone-päivä

Esittelemme Centria Drone Labin laitteistoa sekä käyttösovelluksia. Tervetuloa tutustumaan, miten kaupallisia drooneja ja yrityksille räätälöityjä drone-ratkaisuja voi hyödyntää liiketoiminnassa!

SUMMATION-hankkeen partnerit tapasivat Rovaniemellä

Drone-teknologioita ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa käyttötilanteissa pohdittiin tänään Rovaniemellä, kun Interreg Auroran rahoittaman SUMMATION-hankkeen kumppanit tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten hankkeen alkamisen jälkeen.