Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo
Lapin Liitto logo Region Norrbotten logo
AA3D-hankkeessa tuotettu pizzadrone

AA3D – Arctic Airborne 3D

Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä Arctic Airborne 3D -hankeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2019 – 30.6.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen
Lapin Liitto
Region Norrbotten

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Hankkeen tavoitteena on ratkaista arktisten kuntien ja turismiyritysten sekä niiden palveluntuottajayritysten, mutta myös poronhoitajien ja palveluntarjoajien nykyisiä haasteita uusimpien droneteknologioiden avulla. Hankkeessa hyödynnetään vuorovaikutusmetodologioita kehittämään ja demonstroimaan dronesovellusten businessmalleja Interreg Pohjoinen -alueella ja näin autetaan yrittäjiä ottamaan käyttöön mahdollistavia droneteknologioita ja luomaan dronepohjaisia palveluita.

Päätavoite hankkeelle on rajat ylittävän yhteistyön avulla pilotoida mahdollistavia sovelluksia pohjoisissa oloissa siten, että yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ja niiden toiminta olisi enemmän kestävän kehityksen mukaisia. Hankkeen yhdistävä tekijä on droneteknologia, jota käytetään hyväksi mahdollistamaan uusia innovaatioita. Hankkeessa kerätään vaatimuksia ja tarpeita loppukäyttäjän näkökulmasta, joiden pohjalta teknologiainnovaatioita demonstroidaan osallistuville kumppaneille kahden eri teeman ympärillä: 1) Turismi, kunnat ja tieliikenne, sekä 2) poronhoito.

Hankkeessa avainkysymyksiä droneteknologian osalta ovat pitkät lentoajat ja lentomatkat, sekä automaattireittilennot. Hankkeessa on mukana Suomi ja Ruotsi, joten operatiivisessa toiminnassa täytyy ottaa huomioon kahden eri maan säädökset.

Arctic Airborne 3D on kolmivuotinen hanke jonka koordinaattorina toimii Centria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, sekä Maailmasta Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Interreg Pohjoinen.


Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-asiantuntija

0407299937

Ylivieska


Uutisia Centrian dronetoiminnasta

Arctic Airborne 3D järjestää hankkeen loppuseminaarin verkossa

Arctic Airborne 3D (AA3D) Interreg Nord -hankkeen englanninkielisessä loppuseminaarissa käsitellään muun muassa dronejen käyttöä porotaloudessa ja logistisissa tehtävissä, sekä virtuaalisen sovelluksen mahdollisuuksia turismin tukena. Katso …

AA3D demostroi menehtyneen poron paikantamista dronen avulla

Porojen paikantamista hyödynnetään porojen hyvinvoinnin seurantaan ja mahdollisten menetysten havaitsemiseen. Porojen paikantamiseen on olemassa jo useita kaupallisia ratkaisuja, jotka auttavat poromiehiä tokan ja yksilöiden löytämisessä. …

Kadonneen poron etsintää dronen avulla

Arctic Airborne 3D -hanke (Interreg Nord) on tehnyt onnistuneen demonstraation kadonneen poron drone-avusteisesta etsinnästä. Tässä skenaariossa poron paikannuspanta ei ole kohtuulliseen aikaan lähettänyt uusia GPS-tietoja, …

Ilmatieteen laitos edusti AA3D:tä IDEA21-työpajassa

Ilmatieteen laitos oli mukana 3rd International Workshop on Advances in Innovative Drone Enhanced Applications (IDEA21)työpajassa posteriesityksellä. 30th IEEE FRUCT conference -tapahtuman yhteydessä järjestetty työpaja pidettiin …

Pizzaa yläilmoista?

Voisiko pizzan tilata mökille ilmateitse? Arctic Airborne 3D etsii tähän vastausta. Lokakuun puolivälissä kuvattiin Ylivieskan taivaalla videota, jolla esitellään pizzadronen konseptia. Seuraa hankettamme ja ylläty, …