Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo
Lapin Liitto logo Region Norrbotten logo
AA3D-hankkeessa tuotettu pizzadrone

AA3D – Arctic Airborne 3D

Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä Arctic Airborne 3D -hankeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2019 – 30.6.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen
Lapin Liitto
Region Norrbotten

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Hankkeen tavoitteena on ratkaista arktisten kuntien ja turismiyritysten sekä niiden palveluntuottajayritysten, mutta myös poronhoitajien ja palveluntarjoajien nykyisiä haasteita uusimpien droneteknologioiden avulla. Hankkeessa hyödynnetään vuorovaikutusmetodologioita kehittämään ja demonstroimaan dronesovellusten businessmalleja Interreg Pohjoinen -alueella ja näin autetaan yrittäjiä ottamaan käyttöön mahdollistavia droneteknologioita ja luomaan dronepohjaisia palveluita.

Päätavoite hankkeelle on rajat ylittävän yhteistyön avulla pilotoida mahdollistavia sovelluksia pohjoisissa oloissa siten, että yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ja niiden toiminta olisi enemmän kestävän kehityksen mukaisia. Hankkeen yhdistävä tekijä on droneteknologia, jota käytetään hyväksi mahdollistamaan uusia innovaatioita. Hankkeessa kerätään vaatimuksia ja tarpeita loppukäyttäjän näkökulmasta, joiden pohjalta teknologiainnovaatioita demonstroidaan osallistuville kumppaneille kahden eri teeman ympärillä: 1) Turismi, kunnat ja tieliikenne, sekä 2) poronhoito.

Hankkeessa avainkysymyksiä droneteknologian osalta ovat pitkät lentoajat ja lentomatkat, sekä automaattireittilennot. Hankkeessa on mukana Suomi ja Ruotsi, joten operatiivisessa toiminnassa täytyy ottaa huomioon kahden eri maan säädökset.

Arctic Airborne 3D on kolmivuotinen hanke jonka koordinaattorina toimii Centria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, sekä Maailmasta Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Interreg Pohjoinen.

Esitenippu

Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori

+358407299937

Ylivieska


Uutisia Centrian dronetoiminnasta

Drone-päivä

Esittelemme Centria Drone Labin laitteistoa sekä käyttösovelluksia. Tervetuloa tutustumaan, miten kaupallisia drooneja ja yrityksille räätälöityjä drone-ratkaisuja voi hyödyntää liiketoiminnassa!

SUMMATION-hankkeen partnerit tapasivat Rovaniemellä

Drone-teknologioita ja niiden mahdollisuuksia erilaisissa käyttötilanteissa pohdittiin tänään Rovaniemellä, kun Interreg Auroran rahoittaman SUMMATION-hankkeen kumppanit tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten hankkeen alkamisen jälkeen.

Dronetoimintaa jäkälätasolta kryosfääreihin

Arctic Airborne 3D -hanke tulee päätökseensä kesäkuun lopussa. Interreg Nordin, Lapin liiton ja Region Norbottenin rahoittama hanke kehitti monenlaisia droneratkaisuja pohjoisen rankkoihin olosuhteisiin ja alueen …

Pienet esineet kulkevat dronella useita kilometrejä nopeasti

Dronelogistiikasta on olemassa jo huimia visioita ja kokeiluja, joissa ihmiset kulkevat niillä paikasta toiseen. AA3D-projekti (Interreg Nord) on kuitenkin paneutunut pienempien esineiden siirtämiseen paikasta toiseen. …

Virtuaalinen vaellussovellus: testausta kuntoutuksessa

Arctic Airborne 3D (Interreg Nord) -hanke antoi hankkeeessa tuotetun virtuaalisen vaellussovelluksen demonstraatioversion kokeilujaksolle Kitinkannuksen kuntoutusyksikköön. Kiitos kuvista vastaava fysioterapeutti Piia Vuotilalle ja sovellukseen tutustuneille Kitinkannuksen …