Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo
Lapin Liitto logo Region Norrbotten logo
AA3D-hankkeessa tuotettu pizzadrone

AA3D – Arctic Airborne 3D

Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä Arctic Airborne 3D -hankeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2019 – 30.6.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen
Lapin Liitto
Region Norrbotten

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Hankkeen tavoitteena on ratkaista arktisten kuntien ja turismiyritysten sekä niiden palveluntuottajayritysten, mutta myös poronhoitajien ja palveluntarjoajien nykyisiä haasteita uusimpien droneteknologioiden avulla. Hankkeessa hyödynnetään vuorovaikutusmetodologioita kehittämään ja demonstroimaan dronesovellusten businessmalleja Interreg Pohjoinen -alueella ja näin autetaan yrittäjiä ottamaan käyttöön mahdollistavia droneteknologioita ja luomaan dronepohjaisia palveluita.

Päätavoite hankkeelle on rajat ylittävän yhteistyön avulla pilotoida mahdollistavia sovelluksia pohjoisissa oloissa siten, että yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ja niiden toiminta olisi enemmän kestävän kehityksen mukaisia. Hankkeen yhdistävä tekijä on droneteknologia, jota käytetään hyväksi mahdollistamaan uusia innovaatioita. Hankkeessa kerätään vaatimuksia ja tarpeita loppukäyttäjän näkökulmasta, joiden pohjalta teknologiainnovaatioita demonstroidaan osallistuville kumppaneille kahden eri teeman ympärillä: 1) Turismi, kunnat ja tieliikenne, sekä 2) poronhoito.

Hankkeessa avainkysymyksiä droneteknologian osalta ovat pitkät lentoajat ja lentomatkat, sekä automaattireittilennot. Hankkeessa on mukana Suomi ja Ruotsi, joten operatiivisessa toiminnassa täytyy ottaa huomioon kahden eri maan säädökset.

Arctic Airborne 3D on kolmivuotinen hanke jonka koordinaattorina toimii Centria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, sekä Maailmasta Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Interreg Pohjoinen.

Esitenippu

Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori

+358407299937

Ylivieska


Uutisia Centrian dronetoiminnasta

Dronetoimintaa jäkälätasolta kryosfääreihin

Arctic Airborne 3D -hanke tulee päätökseensä kesäkuun lopussa. Interreg Nordin, Lapin liiton ja Region Norbottenin rahoittama hanke kehitti monenlaisia droneratkaisuja pohjoisen rankkoihin olosuhteisiin ja alueen …

Pienet esineet kulkevat dronella useita kilometrejä nopeasti

Dronelogistiikasta on olemassa jo huimia visioita ja kokeiluja, joissa ihmiset kulkevat niillä paikasta toiseen. AA3D-projekti (Interreg Nord) on kuitenkin paneutunut pienempien esineiden siirtämiseen paikasta toiseen. …

Virtuaalinen vaellussovellus: testausta kuntoutuksessa

Arctic Airborne 3D (Interreg Nord) -hanke antoi hankkeeessa tuotetun virtuaalisen vaellussovelluksen demonstraatioversion kokeilujaksolle Kitinkannuksen kuntoutusyksikköön. Kiitos kuvista vastaava fysioterapeutti Piia Vuotilalle ja sovellukseen tutustuneille Kitinkannuksen …

AA3D final webinar successfully held

The Interreg Nord project Arctic Airborne 3D’s  final webinar was held on June 1st with project partners present to tell the wide audience about the results …

Webinar on drones in the arctic

Agenda 13.00 (FIN) Event opening – Marjut Koskela, project manager 13:10 Drones in arctic ITS & cryospheric research – Kari Mäenpää, FMI Introduction to climate …

Julkaisuja AA3D-hankkeesta

Kesän korvalla hankkeessa tehtiin kaksi julkaisua Centria-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisussa, Centria Bulletinissa. Ensimmäinen julkaisuista, Dronet poronhoidon apuvälineinä, kuvailee hankkeen keräämää kokemusta dronejen käytöstä poronhoidollisissa tehtävissä, sekä toimintaan …