Siirry sisältöön
Tekes logo

IMAGE 5G

Intelligent 3D measurements, analysis and automation for 5G beamforming solutions using Unmanned Aircraft System.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 01.10.2016 – 31.12.2018

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: TEKES

Budjetti: 833 000 EUR

Lisätiedot: Marjut Koskela, +358 40 7299937, marjut.koskela@centria.fi

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Taustaa

Centrian koordinoiman IMAGE 5G -hankkeen tavoitteena on miehittämättömien ilma-alusten avulla kehittää esimerkiksi uusia älykkäitä 3D-mittausmenetelmiä mobiiliverkkoihin ja selvittää niiden käyttömahdollisuuksia ja -tarpeita tulevaisuuden palvelutuotteina. IMAGE 5G -hankkeessa kerätään Big Dataa, joka koostuu pääasiassa RF-mittauksista (radioaallot) sekä teollisuusympäristö-, ilmanlaatu- ja häiriömittauksista. Tekesin rahoittama kaksivuotinen hanke kerää Big Dataa ja kehittää, analysoi ja visualisoi 3D-testausmenetelmiä kuuden yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi hanke integroi IoT-alustoja droneihin, etsii uusia businessmahdollisuuksia ja tarjoaa teknologioiden testausmahdollisuuksia kenttätestausympäristössä.

Projektin pääasialliset työskentelymetodit ovat trialoinnit. Ensimmäinen trial on suunniteltu ensimmäisen vuoden syksylle (2017). Toinen ja kolmas trial on suunniteltu organisoitaviksi toisen vuoden (2018) aikana. Trialeiden tarkoituksena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjota mahdollisuuksia suorittaa testausta kenttätestiympäristössä.

Hanke kuuluu Tekesin 5thGear-ohjelmaan ja hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.12.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 833 000€.

Centrian testiverkkoympäristö on täysin toimiva mobiiliverkkoympäristö, jota on käytetty useissa julkisissa kokeiluissa. Verkkoympäristö on kehittynyt jokaisen kokeilun kysynnän mukaan. Testiverkkoympäristö on heterogeeninen verkko, joka on rakennettu käyttäen kaupallisia laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja. Testiverkkoympäristö sijaitsee Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla. Testiverkkoympäristö kattaa Ylivieskan kaupungin keskustan alueen makrosoluilla. 

Centrian ryhmällä on pitkäaikainen kokemus uusien teknologioiden käyttöönotossa kenttäkoeympäristössä. Ryhmä on suorittanut useita teknologia, algoritmi, testaustyökalu, järjestelmä ja sovellustason demonstraatioita. Centrian ryhmällä on maailmanluokan tietoa ja käytännöllisiä taitoja erilaisista kokeiluista ja laajojen mobiiliverkkojen konfiguroinnista, jonka lisäksi että se ylläpitää ja rakentaa mobiiliverkkoja.

Tässä hankkeessa yhdistyvät Centrian mobiiliverkon tietämys ja ympäristö, joita voidaan asiantuntevasti yhdistää esimerkiksi 3D, virtuaalisen valmistuksen ja robotiikan alustoihin. Hanke käsittää keskeiset toimijat älykkäiden 3D-mittausjärjestelmien kehittämiseen 5G-tarpeisiin, mutta ottaen huomioon myös muut näkökulmat, kuten viranomaiset ja meteorologiset näkökohdat.

Projekti käyttää hyväksi ja edelleen kehittää aikaisempien CORE/CORE+/CORE++ -hankkeiden testiverkkoympäristöä. Testaamistoiminta jatkaa uusien ja ketterien menetelmien kehittämistä kokeellista käyttöä varten johtamalla peräkkäisiä julkisia demonstraatioita uusilla piirteillä. Centrian 5G-verkko esitellään yksityiskohtaisesti 5GTN+ -hankkeen sivuilla.

Hankkeen tavoitteena on integroida IoT- ja UAS-teknologioita 5G:n ja älykkään tehdaskohteen testaukseen ja analysointiin. Keskeiset aiheet ovat 3D-testausmenetelmät matkaviestinverkossa, analyysi, visualisointi, Big Data -tiedon kerääminen, IoT-alustat ja UAS-integraatio.

Tämä hanke tutkii digitoinnin käyttöönottoa mobiililaajakaistan testausmenetelmissä ja -välineissä. Hankkeen idea ei ole vain kehittää työkaluja ja menetelmiä, vaan myös 5G verkon ominaisuuksia. UAS-tekniikka tuo uuden mahdollisuuden tutkia 3D keilanohjausta (beamforming) 3D-testaustyökaluilla. UAS-tekniikkaa pidetään tehokkaana tapana suorittaa kenttätestauksia, koska se tuo mittaukseen uuden ulottuvuuden.

Hanke tutkii teollisuuskäyttötapauksissa mahdollisuutta käyttää IoT:tä ja UAS järjestelmää, sekä mahdollisuuksia, joita UAS voi tuoda 5G:n kanssa smart factory konseptiin. Hankkeen kokonaistavoitteena on vahvistaa ymmärrystä esimerkiksi, ympäristöolosuhteista, smart factory -konseptista ja tulevaisuuden mobiiliverkoista. Projekti tutkii, millaista arvoa UAS ja Big Data tuovat mobiiliverkkoihin.

Marjo Heikkilä
TKI-päällikkö
+358 44 4492507
marjo.heikkila@centria.fi

Marjut Koskela
Projektipäällikkö
+358 40 7299937
marjut.koskela@centria.fi

Yhteistyössä