Siirry sisältöön
Business Finland logo

PRIORITY – Kriittiset viestintäratkaisut

Uusia ratkaisuja viranomaisten väliseen kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 01.06.2019 – 31.12.2021

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Business Finland

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Taustaa

Sisällöltään ja kooltaan merkittävä PRIORITY-projekti tutkii, kehittää ja kokeilee viranomaisille ja etäyrityksille suunnattuja kriittisiä viestintäratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on täydentää laajakaistan dataominaisuuksilla nykyisiä kriittisiä puhe- ja viestipalveluja kaupallisissa langattomissa 4G- ja 5G-verkoissa. Projekti pyrkii parantamaan kriittisten viestintäratkaisujen kotimaisen ekosysteemin kilpailukykyä.

Tutkimus keskittyy neljään aiheeseen:

1) Laajakaistapalveluiden saatavuus syrjäisillä seuduilla

2) Palvelujen laadun erottelu ja erilaisiin tarpeisiin varautuminen

3) Viestinnän turvallisuus

4) Erillisten verkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta

Projektilta odotetaan monenlaisia tuloksia, joista tärkeimpiä ovat tekniset ratkaisut, joita kehitetään lähitulevaisuudessa edelleen tuotteiksi sekä uudet ja kehittyneet kriittisen viestinnän ekosysteemit. Niiden avulla voidaan kasvattaa osallistujien kansainvälistä liiketoimintaa ja nostaa turvallisuusviranomaisten viestintä seuraavalle tasolle.

Projekti mahdollistaa yhteisen tekemisen usean eri toimijan kanssa kriittisen kommunikaation alalla. Projekti on osa Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaa.

Kuva: Airbus

Kriittisen viestinnän merkitys perustuu yhtäältä monenlaisiin yhteiskunnallisiin uhkiin kuten kyberhyökkäyksiin, epäsymmetriseen sodankäyntiin ja terrorismiin sekä ilmastonmuutokseen. Toisaalta ICT-teknologian kehitys esimerkiksi tekoälyn, teollisen internetin ja 5G-viestinnän osalta luo mahdollisuuksia täysin uusille kriittisen viestinnän ratkaisuille, yrityksille ja ekosysteemeille.

Toistaiseksi yleiseen turvallisuuteen liittyvä viestintä on perustunut TETRAn ja Tetrapolin kaltaisiin kapeakaistaisiin teknologioihin. Tulevaisuudessa niitä täydennetään ja korvataan LTE ja 5G-mobiiliteknologioilla. Kyseessä ei ole vain taustalla olevan langattoman tekniikan muutos vaan koko ekosysteemin uudistuminen.

Kaikki ajankohtaiset ICT-tekniikat ovat mukana siirtymävaiheessa, johon liittyy älylaitteita ja sovelluksia, analytiikkaa ja tekoälyä, teollinen internet, droneja ja paljon muuta. 5G muuttaa yhteisöjä enemmän kuin kahden aiemman sukupolven verkot yhteensä. Yleisen turvallisuuden takaajilla, kuten poliisilla sekä pelastustoimella, on erityisvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin kuluttajien tai yrittäjien vaatimukset.

Näitä ovat hyvä käytettävyys, palvelujen luotettavuus ja tinkimätön turvallisuus, johon sisältyy suojaus kyberturvallisuusuhkia vastaan. Vaikka yleiseen turvallisuuteen liittyvät viestintäratkaisut tulevat perustumaan valtavirran tekniikoihin, ne eivät sellaisenaan riitä täyttämään tiukkoja luotettavuus-, turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksia. PRIORITY-projekti luo uusia kriittisen viestinnän liiketoimintaekosysteemejä ja tukee nykyisiä sellaisia.

PRIORITY-projektin konsortioon kuuluu neljä tutkimuskumppania sekä 13 yritystä ja viranomaisia. Centrian lisäksi tutkimustyöhön osallistuvat Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Viidellä konsortioon kuuluvalla yrityksellä – Airbus, Bittium, Digita, Exfo ja Keysight – on menossa omat rinnakkaiset teollisuusprojektinsa. Muut kumppanit ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Projekti toimii yhteistyössä 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa. Ratkaisuja kokeillaan aidossa verkkoympäristössä soveltamalla 5G Force -alustaa. Ylivieskassa sijaitseva Centria-ammattikorkeakoulun testiverkko on osa 5G Force -alustaa, jossa voidaan todentaa 5G teknologiaa uusien ominaisuuksien ja vertikaalisten sovellusten kehittämiseksi. Centrian testiverkolla on historiaa vuodesta 2009 erilaisten yritys- ja tutkimuslähtöisten sovellusten testialustana.

PRIORITY-hankkeessa viestittiin ahkerasti tuottamalla noin 25 tieteellistä julkaisua ja median kiinnostuksen ansiosta noin 50 populaarijulkaisua niin painetuissa sanomalehdissä kuin verkkoartikkeleina ja mediatiedotteina. Lisäksi hanke näkyi sosiaalisessa mediassa aktiivisesti. Konsortion jäsenet esittelivät hanketta noin kymmenessä konferenssissa, joista osa oli kansainvälisiä.  Hankkeen aikana järjestettiin myös kutsuvieras- ja lehdistötilaisuuksia. 

PRIORITY-hankkeen aikana järjestettiin kolme testaustapahtumaa, joissa esiteltiin hankkeen tutkimustuloksia. Jokaisesta testaustapahtumasta tuotettiin myös trial-videoproduktio, joissa esitellään kriittisen viestinnän toimintaskenaarioita ja kerrotaan kenttätestauksista.

Videoproduktioiden tarkoituksena on hankkeen näkyvyyden parantaminen sekä tutkimustiedon levittäminen. Toimintaskenaarioiden ja visualisointien avulla on helpompi hallita myös tutkittavia kokonaisuuksia. Trial-videoinnit tuotti NTRNZ Media Oy. 

Ensimmäinen video kertoo mellakasta massatapahtumassa, jossa mobiiliverkot ovat ruuhkautuneet. Tapahtumakävijä havaitsee mellakoitsijoiden aiheuttaman häiriötilanteen. Mellakoitsijat tavoitetaan tehokkaan viranomaistoiminnan, taktisen kuplan tarjoaman väliaikaisen radiopeiton, ryhmäviestintäpalvelun ja dronen kuvansiirron avulla. Videon kohtaukset kuvattiin lokakuussa 2020 Oulun yliopistolla, Oulun kaupungin keskustassa sekä moottoriurheilukeskus OuluZonessa.

Trial1


Priorityn Trial1 Video: NTRNZ Media

Trial2

Priorityn Trial2 Video: NTRNZ Media

Trial3

Priorityn Trial3 Video: NTRNZ Media

Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori