Move to content
Interreg North logo
Lapin Liitto logo

ICH North – Passing on our musical traditions

The ICH North project supports the safeguarding of the intangible cultural heritage of folk music as well as its awareness among the younger generations and promotes cross-border cooperation related to the cultural heritage of folk music.

Branch: Entrepreneurship and business

Duration: 1.1.2021 – 30.9.2022

Region: International

Financed by: Interreg Nord
Lapin liitto

Project Manager: Annika Mylläri

The ICH North project supports the safeguarding of the intangible cultural heritage of folk music as well as its awareness among the younger generations and promotes cross-border cooperation related to the cultural heritage of folk music.

The project actions are of preparatory type aiming at the main project planned to be implemented in the upcoming program period.

In the main project, the folk music traditions and safeguarding practices within the project area will be made available to everyone using digital technologies. In addition, cross-border cultural cooperation will be strengthened.

The objectives of the ICH North project are networking and knowledge exchange between cultural heritage communities and educational organizations as well as the identification of existing and missing materials that are needed for transferring folk music traditions and demonstrating safeguarding practices. Additionally, regional action plans to be implemented in the main project are sought through co-creation.

The ICH North project utilizes co-creation between educational organizations and cultural heritage communities, which has not been tested before in the region.

The target group of the project are communities and organizations engaged in safeguarding of the intangible cultural heritage of folk music, especially young people in the project areas, as well as international students interested in cultural heritage.

The ICH North project results in the Northern cooperation network for the intangible cultural Heritage of folk music, which shares best safeguarding practices, brings together existing materials for the intangible cultural heritage of folk music and prepares a report on missing materials that are needed for transferring and safeguarding of traditions. In addition, as a result of co-creation, the network creates regional plans for the main project.

The added value of cross-border actions of the project arises from the knowledge exchange related to music tradition, safeguarding practices and development of digital material banks. In addition, ideas on the main project resulting from the co-creation engage the actors in the main project in the upcoming program period.

In the long term, the ICH North project promotes awareness of the intangible cultural heritage. The project also helps regions to identify business and productization opportunities related to the intangible cultural heritage of folk music within cultural, tourism educational sectors.

The lead partner of the project is Centria University of Applied Sciences and the projects partners are the Finnish Folk Music Institute and the Arctic University of Norway. Framnäs Folkhögskola, Norrbottens Spelmansförbund and Sámi musihkkaakademiija act as associate partners in the project. The associate partners participate in the project activities e.g. by sharing information of their own safeguarding practices, participating in the projects working group and mapping of material needed for transferring and safeguarding of traditions in their region.

More information:

Annika Mylläri, Project Manager

+358 40 6351 040

annika.myllari@centria.fi

At the moment, the participating are as follows:

Centria University of Applied Sciences, Finland

Kansanmusiikki-instituutti, Finland

The Arctic University of Norway, Sweden

Norrbottens Spelmansförbund Piteå, Sweden

Framnäs Folkhögskola, Piteå, Sweden

Utsjoen kunta / Sámi Musihkkaakademiija, Finland

ICH North -projektet stöder tryggandet av folkmusikens immateriella kulturarv och dess kändhet bland de yngre generationerna samt främjar gränsöverskridande samarbete kring folkmusikens kulturarv.

Projektåtgärderna är av förberedande karaktär och siktar på huvudprojektet som planeras att genomföras under nästa programperiod. I huvudprojektet kommer folkmusiktraditioner och god praxis för tryggande inom projektområdet att göras tillgängliga för alla med hjälp av digital teknologi. Även gränsöverskridande kultursamarbete inom folkmusik kommer att stärkas.

ICH North -projektet stöder tryggandet av folkmusikens immateriella kulturarv och dess kändhet bland de yngre generationerna samt främjar gränsöverskridande samarbete kring folkmusikens kulturarv. Projektåtgärderna är av förberedande karaktär och siktar på huvudprojektet som planeras att genomföras under nästa programperiod.

I huvudprojektet kommer folkmusiktraditioner och god praxis för tryggande inom projektområdet att göras tillgängliga för alla med hjälp av digital teknologi. Även gränsöverskridande kultursamarbete inom folkmusik kommer att stärkas.

Målgruppen för projektet är samfund av traditionsutövare  och organisationer som är engagerade i att trygga det immateriella kulturarvet för folkmusik, särskilt ungdomar i projektområdena, samt internationella studenter intresserade av kulturarv.

ICH North -projektet resulterar i ett nordligt samarbetsnätverk för det immateriella kulturarvet för folkmusik, som delar god praxis för tryggande, sammanför befintligt material för folkmusikens immateriella kulturarv och utarbetar en rapport om materialet som fattas gällande överföringen och tryggandet av traditioner. Som ett resultat av samutveckling har nätverket dessutom skapat regionala planer för huvudprojektet.

Det gränsöverskridande mervärdet av projektet uppstår genom att dela kunskap relaterad till musiktraditionen, praxis för tryggande av traditionen och utvecklingen av digitala materialbanker. Dessutom engagerar samskapandet aktörerna till huvudprojektet som genomförs under nästa programperiod.

På lång sikt kommer ICH North -projektet att främja kändheten av det immateriella kulturarvet. Projektet hjälper också att identifiera affärs- och produktifieringsmöjligheter relaterade till folkmusikens immateriella kulturarv inom kultur-, turism- och utbildningssektor.

Projektets ledande partner är Centria yrkeshögskola och de övriga partnerna är Finsk Folkmusikinstitut och Arctic University of Norway. Dessutom samarbetar Framnäs folkhögskola, Norrbottens Spelmansförbund och Sámi musihkkaakademiija med projektet. Samarbetspartnerna deltar i projektverksamheten bl.a. genom att dela information om sin egen praxis för tryggande av traditionen, delta i projektets arbetsgrupp och kartlägga material gällande överföring och tryggande av traditionen.

Mer information:

Annika Mylläri, projektledare

+358 40 6351 040

annika.myllari@centria.fi


Contact

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)