Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo
Lapin Liitto logo

ICH North – Passing on our musical traditions

ICH North on Centria-ammattikorkeakoulun, Kansanmusiikki-instituutin ja Tromssan yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kansanmusiikin aineetonta kulttuuriperintöä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.1.2021 – 30.9.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen
Lapin liitto

Projektipäällikkö: Annika Mylläri

Hanke tukee kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja parempaa näkyvyyttä tuleville sukupolville sekä kehittää kulttuuriperintöön liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä.

ICH North on luonteeltaan valmisteleva hanke, jonka tuloksena ovat aineettoman kulttuuriperinnön käytäntöjä jakava verkosto, suunnitelma digitaalisesta kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön materiaalipankin sisällöstä ja koulutussuunnitelma sille, miten aineetonta kulttuuriperintöä säilytetään digitaalisen tekniikan avulla. 

Hankkeessa yhdistyvät Centrian koulutusosaaminen kansanmusiikin alalla ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestöksi akkreditoidun Kansanmusiikki-instituutin tietotaito Unescon sopimuksen jalkauttamisessa ja toimimisessa ruohonjuuritason perinneyhteisöjen kanssa.

ICH North on Interreg Pohjoinen 2014–2020 -ohjelman tukema ja hanke toteutetaan 1.1.2021 – 30.9.2022.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 203 221 euroa.

Pohjoismaisina yhteistyökumppaneina on UIT Arctic University of Norway lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Saamenmaan perinnemusiikkitoimijoita.

Verkostoituminen ja tiedonvaihto hankealueiden välillä

Hankkeessa työskentelee työryhmä, jossa on edustajia kaikista hankeorganisaatiosta sekä aFramnäsin kansanopistosta ja Sámi musihkkaakademiijasta. Työryhmä analysoi alueilta koostettua musiikin aineettoman kulttuuriperinnön materiaalia ja tunnistaa jokaiselta alueelta olennaisimmat materiaalit, joita tullaan hyödyntämään seuraavalla ohjelmakaudella päähankkeessa toteutettavassa MOOC-verkkokurssissa.

Hankkeen verkostoitumistyöhön kuuluu tutustuminen Nordic-Baltic ICH (Intangible Cultural Heritage) -verkostoon, joka koordinoi pohjoismaiden ja Baltian aineettoman kulttuuriperinnön toimijoiden välistä yhteistyötä.

Verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon kuuluvat alueiden väliset vierailut, joiden aikana hanketoteuttajat ja perinteenharjoittajat näkevät ja jakavat perinteen säilyttämisen parhaita käytänteitä ja tietotaitoa.

Olemassa olevien ja puuttuvien kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön materiaalien kartoitus

Hankkeessa kartoitetaan hankealueiden olemassa olevat kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön materiaalit sekä muodostetaan käsitys puuttuvista materiaaleista, joita tarvitaan musiikkiperinteen ja sen suojelukäytäntöjen näkyväksi tekemiseksi.

Toimenpiteiden suunnittelu päähanketta varten

Kansainvälinen hanketyöryhmä laatii päähanketta varten yhdessä käsikirjoituksen jokaiselta hankealueelta musiikkiperinteiden esittämisestä. Käsikirjoitusta tarvitaan MOOC-verkkokurssin ja materiaalipankin pohjaksi sekä puuttuvan materiaalin kartoittamiseksi. Hankeessa laaditaan yhteinen suunnitelma käyttöön otettavista teknologisista ratkaisuista, joiden avulla kulttuuriperintöä ja sen suojelukäytäntöjä tehdään tunnetuksi.

Hankkeessa laaditaan alueelliset käsikirjoitukset yhteiskehittämistä hyödyntäen, johon osallistuvat hanketoimijoiden lisäksi perinneyhteisöt, opiskelijat, kulttuuriperinteen harjoittajat ja alueiden nuoret.

ICH North -projektet stöder tryggandet av folkmusikens immateriella kulturarv och dess kändhet bland de yngre generationerna samt främjar gränsöverskridande samarbete kring folkmusikens kulturarv.

Projektåtgärderna är av förberedande karaktär och siktar på huvudprojektet som planeras att genomföras under nästa programperiod. I huvudprojektet kommer folkmusiktraditioner och god praxis för tryggande inom projektområdet att göras tillgängliga för alla med hjälp av digital teknologi. Även gränsöverskridande kultursamarbete inom folkmusik kommer att stärkas.

ICH North -projektet stöder tryggandet av folkmusikens immateriella kulturarv och dess kändhet bland de yngre generationerna samt främjar gränsöverskridande samarbete kring folkmusikens kulturarv. Projektåtgärderna är av förberedande karaktär och siktar på huvudprojektet som planeras att genomföras under nästa programperiod.

I huvudprojektet kommer folkmusiktraditioner och god praxis för tryggande inom projektområdet att göras tillgängliga för alla med hjälp av digital teknologi. Även gränsöverskridande kultursamarbete inom folkmusik kommer att stärkas.

Målgruppen för projektet är samfund av traditionsutövare  och organisationer som är engagerade i att trygga det immateriella kulturarvet för folkmusik, särskilt ungdomar i projektområdena, samt internationella studenter intresserade av kulturarv.

ICH North -projektet resulterar i ett nordligt samarbetsnätverk för det immateriella kulturarvet för folkmusik, som delar god praxis för tryggande, sammanför befintligt material för folkmusikens immateriella kulturarv och utarbetar en rapport om materialet som fattas gällande överföringen och tryggandet av traditioner. Som ett resultat av samutveckling har nätverket dessutom skapat regionala planer för huvudprojektet.

Det gränsöverskridande mervärdet av projektet uppstår genom att dela kunskap relaterad till musiktraditionen, praxis för tryggande av traditionen och utvecklingen av digitala materialbanker. Dessutom engagerar samskapandet aktörerna till huvudprojektet som genomförs under nästa programperiod.

På lång sikt kommer ICH North -projektet att främja kändheten av det immateriella kulturarvet. Projektet hjälper också att identifiera affärs- och produktifieringsmöjligheter relaterade till folkmusikens immateriella kulturarv inom kultur-, turism- och utbildningssektor.

Projektets ledande partner är Centria yrkeshögskola och de övriga partnerna är Finsk Folkmusikinstitut och Arctic University of Norway. Dessutom samarbetar Framnäs folkhögskola, Norrbottens Spelmansförbund och Sámi musihkkaakademiija med projektet. Samarbetspartnerna deltar i projektverksamheten bl.a. genom att dela information om sin egen praxis för tryggande av traditionen, delta i projektets arbetsgrupp och kartlägga material gällande överföring och tryggande av traditionen.

Mer information:

Annika Mylläri, projektledare

+358 40 6351 040

annika.myllari@centria.fi


Ota yhteyttä

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)