Siirry sisältöön
Uutiset

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2017 valmistuneet. Myös kaikki Centria-ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneet saavat kyselyn.

Kaki naisopiskelijaa istuu pöydän ääressä. He katsovat käsissään olevia kirjoja ja hymyilevät.

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämätietoa mm. tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työelämässä tarvittavasta yleisestä, eri aloille yhteisestä osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. 

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Uraseurantakyselyssä on rahoitusmalliin valikoituneita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulutuksen laatua.  Rahoitusmalliin vaikuttavien vastausten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille 3 % perusrahoituksesta.

Viidettä kertaa toteutettava kysely on lunastanut paikkansa osana ammattikorkeakoulujen sidosryhmäpalautetta. Kyselyyn vastaavat alumnit ovat ammattikorkeakoulujen potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä jatkuvan oppimisen palvelujen hyödyntäjiä. Heiltä saatava arvokas tieto kertoo mm. työelämässä tapahtuvista muutoksista ja antaa näin signaaleja koulutuksen, tutkimuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen.

Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 13.10. kaikille vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä. Centria-ammattikorkeakoulusta valmistui tuona vuonna 505 opiskelijaa, jotka kaikki vastaanottavat uraseurantakyselyn. Toivomme kovasti, että mahdollisimman moni valmistunut vastaa kyselyyn ja jakaa kokemuksiaan, sillä se auttaa meitä kehittämään koulutustamme. Vastaukset auttavat myös nykyisiä ja tulevia opiskelijoitamme heidän urapohdinnoissaan. Kyselyn vastausaika päättyy 9.11.

Lisätietoja

AMK Uraseurantaverkoston puheenjohtaja
Satu Helmi
Turun ammattikorkeakoulu
satu.helmi@turkuamk.fi