Siirry sisältöön
Uutiset

Centria laajentaa koulutustarjontaa, uusia koulutuksia Pietarsaareen ja Ylivieskaan, aloituspaikkoja lisää kaikille kampuksille

Centrian hallitus päätti tiistaina vuoden 2025 koulutustarjonnasta. Hallitus hyväksyi kokouksessaan myös uuden strategian. Yksi uuden strategian tavoitteista on vastata alueen koulutustarpeisiin.

Talonpojankadun kampus kuvattuna ulkoa talvella

– Koulutustarjontaa koskeneet päätökset toimeenpanevat hyvin uuden strategian pyrkimyksiä yhdistää korkeakoulutusta työelämän oppimisympäristöihin, iloitsee Centrian rehtori, toimitusjohtaja Tapio Huttula.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Centrialle lisärahoitusta 0,5 miljoonaa euroa yhden sairaanhoitajaryhmän kouluttamiseen. Lisärahoitus on osa ammattikorkeakouluille ja yliopistoille maaliskuun alussa myönnettyä 41 miljoonan euron määrärahaa. Rahoitus kohdennettiin korkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämiseen terveys- ja hyvinvointialoilla. Centria käyttää saamaansa rahoituksen käynnistämällä sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajataustaisille Ylivieskassa syksyllä 2025. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen kohdentuminen Ylivieskaan on vastaus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sairaanhoitajatarpeeseen.

Sairaanhoitajakoulutuksen käynnistämisen lisäksi Centria on käynyt koulutustarjonnan kehittämisestä keskusteluja toimialueensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskusteluissa on tunnistettu uuden insinöörikoulutuksen tarve Pietarsaaressa, koskien erityisesti tuotannollisten yritysten osaamistarpeita. Tähän tarpeeseen vastataan käynnistämällä syksyllä 2025 uusi tuotantotalouden insinöörikoulutus. Pietarsaaressa toteutettava koulutus on englanninkielinen ja tukee hyvin Campus Allegrossa jo käynnissä olevia tradenomin sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuksia. Edellä mainittujen lisäksi Centriassa käynnistyy uutena maisteritasoinen data-analytiikan ja liiketoiminnan kehittämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK).

Kaikkiaan Centrialla tulee vuonna 2025 hakuun lähes 1200 aloituspaikkaa, kun juuri päättyneessä vuoden 2024 yhteishaussa paikkoja oli noin 1050. Lisäämällä aloituspaikkoja vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin lisätä korkeakoulutettujen määrää kansallisesti, ja edetä kohti tavoitetta, jossa 50 % väestöstä olisi korkeasti koulutettuja.

– Aloituspaikkoja lisätään jatkossa kaikilla koulutusaloilla ja kampuksilla, erityisesti tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa. Näin voidaan tukea Centrian toiminta-alueen vahvoja tulevaisuusnäkymiä, toteaa Centrian opetusjohtaja Jari Isohanni.

Ammattikorkeakouluja vaivaa kuitenkin huoli rahoituksen laskemisesta, aloituspaikkojen lisääminen ei tuo pysyvää lisärahaa koulutusten toteuttamiseen.

– Ammattikorkeakoulujen yhdestä tutkinnosta saatava hinta on laskenut 45 prosenttia 12 vuodessa. Laadukkaan koulutuksen toteuttaminen rahoituksen jatkuvasti laskiessa on haaste, johon joudumme tulevaisuudessa vastaamaan, päättää Huttula.

Lisätietoja

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori