Siirry sisältöön
Uutiset

Centria läpäisi Karvin laatuauditoinnin – vahvuuksina monipuolinen alueellinen kehittämistoiminta ja sitä tukevat yhteistyöverkostot

Centria-ammattikorkeakoulu on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Centrialle myönnetty laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta.

Centrian työntekijöitä istuu amfin portailla

Centria-ammattikorkeakoulu sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta vahvasta roolistaan alueen elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyökumppanina sekä osaamisen uudistajana. Centrian kansainvälinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö tuo merkittävää lisäarvoa henkilöstölle ja opiskelijoille sekä mahdollistaa osaamispohjan vahvistamisen korkeakoulun toiminta-alueella.

Centrian vahvuuksina Karvi listaa aluevaikuttavuuden ja monikulttuurisuuden lisäksi vahvasti sitoutuneen ja asiantuntevan henkilöstön, jonka osaamisen kehittämistä tuetaan.

– Auditointiprosessista on ollut meille suurta apua laadunhallinnassa, ja auditointiryhmä on tehnyt erittäin perusteellista työtä. Laatutyö on jatkuva prosessi, ja vaikka olemme erittäin iloisia saamastamme laatuleimasta, se on samalla vasta ensimmäinen askel seuraavassa kehitysvaiheessa, kuvailee Centrian rehtori, toimitusjohtaja Jennie Elfving.

– Erityisesti iloitsen auditointiryhmän tunnistamasta ”kehittämisen eetoksesta”. Se vahvistaa sen, minkä olen tiennyt jo pitkään, nimittäin että meillä on loistava henkilöstö, joka on aina valmis kokeilemaan uusia asioita ja ottamaan vastuuta oman työnsä kehittämisestä. Saimme kehuja myös tiiviistä yhteistyöstämme työelämän kanssa ja pitkäaikaisista toimistamme henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Molemmat ovat meille strategisesti tärkeitä kehitysalueita, ja siksi on ilahduttavaa nähdä, että työ on tuottanut tulosta.

Karvin työryhmä aloitti tutustumisen Centrian toimintaan ja laatujärjestelmään vuoden 2022 lopulla. Auditointiprosessi huipentui helmikuussa 2023 toteutettuihin auditointihaastatteluihin, joihin osallistui suuri osa Centrian henkilöstöä ja opiskelijoita.

Centrian laatujärjestelmä tukee strategista kehittämistä sekä tuottaa tietoa johtamiseen ja arjen toimintaan.

– Laatutyömme kulmakiviä ovat tasalaatuisuus ja jatkuva parantaminen. Auditointiraportti auttaa meitä näkemään, mihin meidän on syytä keskittyä tulevaisuudessa ja mitä alueita meidän on vielä kehitettävä, summaa Elfving.

Centria-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Nyt myönnetty laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Lisätietoja

Jennie Elfving

Vararehtori / Vararehtori (opetus)


Leena Saari

Laatupäällikkö