Siirry sisältöön
Uutiset

Centrian henkilöstölle väylä tohtorikoulutukseen yhteistyössä Åbo Akademin kanssa

Åbo Akademi ja neljä länsirannikon ammattikorkeakoulua ovat sopineet kansallisesti merkittävän yhteistyön käynnistämisestä tutkijakoulutuksen osalta. Teollisuuden ja työelämän soveltava tutkimus edellyttää henkilöstöltään yhä korkeampaa akateemista pätevyyttä.

Talonpojankadun kampuksen pääsisäänkäynti

Åbo Akademi tulee mahdollistamaan Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen sekä Centria- ja Novia ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstön hakeutumisen yliopiston järjestämään tutkijakoulutukseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tutkijakoulutuksen rahoitusta sekä tukea osaamisen lisäämistä erityisesti soveltavassa työelämälähtöisessä tutkimuksessa. Åbo Akademi on täten mukana luomassa tohtorikoulutusmallia, jota voivat myöhemmin hyödyntää myös muut korkeakoulut.

Åbo Akademi on jo aiemmin toiminut läheisessä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Novia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tätä panostusta laajennetaan nyt kattamaan sekä sisällöllisesti että maantieteellisesti neljän länsirannikon ammattikorkeakoulujen alat ja toimialueet.

− Maailma muuttuu koko ajan, ja odotukset yliopistojen osaamisen ja innovatiivisen tutkimuksen panoksesta ovat korkealla. Hyödyntämällä duaalimallin dynamiikkaa voimme luoda uusia tapoja vastata näihin odotuksiin. Eri osapuolten vahvuuksiin rakentuva yhteistyö houkuttelee minua erityisesti tässä hankkeessa, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

− Olen iloinen Åbo Akademin yhteistyön käynnistymisestä. Se on odotettu edistysaskel. Ammattikorkeakoulut ovat tunnistaneet jo pitkään tarpeen ammatillisesti suuntautuneen, työelämälähtöisen tohtorikoulutuksen kehittämisestä. Ammattikorkeakoulujen kyvykkyys tohtorikoulutukseen on luonteva askel korkeakoulujärjestelmän täydentämiseen. Työelämän kilpailukyky kaipaa monipuolista, korkeatasoista osaamista, kertoo Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on edistää teollisuuteen ja työelämään liittyvää soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulujen rooli suomalaisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on kasvanut merkittävästi.  Kasvu on tapahtunut sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa, ja myös tulevaisuuden kasvuodotukset ovat korkealla.

Ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa voidaan tehdä tutkimusta, joka tukee tohtoritutkintojen tuottamista. Neljän länsirannikon ammattikorkeakoulun TKI-liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 58,6 M€ ja vastaavasti Åbo Akademin 53,6 M€. 

Korkeakoulujen tutkijakoulutusyhteistyö lisää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti kansallista osaamispohjaa, kytkee tutkimuksen sitä hyödyntävään kehittämistyöhön ja tiivistää yritysten, ammattikorkeakoulujen ja Åbo Akademin yhteistyötä TKI-toiminnassa. Yhteistyössä luotava malli uudistaa tutkijakoulutuksen käytänteitä, kannustaa tohtoreita monipuolisille työurille ja lisää tohtoreiden työllistymismahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Samalla tutkijakoulutusmalli tukee duaalimallin mukaista työnjakoa korkeakoulusektoreiden kesken.

Länsirannikon ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on voimakkaasti keskittynyt alueen vientiteollisuuden yritysten ja julkisen sektorin kriittisiin painopisteisiin. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen tutkijoiden ottaminen mukaan Åbo Akademin tiedeyhteisöön ja tutkijakoulutukseen vahvistaa ammattikorkeakoulujen osaamista ja luo selkeän jatko-opiskeluväylän myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

− Tohtorikoulutusyhteistyö ÅA:n kanssa tuo uusia ja hienoja mahdollisuuksia parantaa koulutustasoa Centria-ammattikorkeakoulussa sekä myös viedä korkeampaa osaamista alueen työelämään. Selkeä väylä Åbo Akademin tohtorikouluun edistää osaamisen tason nostoa Centriassa, summaa Centrian vararehtori Marko Forsell.

Lisätietoja

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori


Marko Forsell

Vararehtori (tki)