Siirry sisältöön

Centrian TKI-toiminta yritysten vastuullisuuden tukena

Vastuullisuus on tullut osaksi kestävää kilpailukykyistä yritystoimintaa, mutta mikro- ja PK-yrityksissä sitä ei kuitenkaan aina tunnisteta eikä siitä osata viestiä.

Vastuullisuus on noussut yhä tärkeämmäksi aiheeksi muuttuvan poliittisen kentän myötä mutta myös kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä. Usein puhutaan vastuullisuudesta hyvin syyllistävällä äänensävyllä, syytetään kuluttajia tai yrityksiä kaikista ongelmista, joita vastuullisuuden piiriin kuuluu. Negatiivinen äänensävy voi saada aikaan mielikuvan, ettei mitään tehdä ongelmien ratkaisemiseksi, vaikka paljon jo hyvä tekoja, tapoja ja ideoita on olemassa.

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan, että yritys on tietoinen toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja pyrkii toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristövastuullisuus on osa yrityksen kestävää toimintaa ja parhaassa tapauksessa elävöittää luontoa ja sen monimuotoisuutta. Sitran kesällä 2022 julkaisemassa Vastuullisuuden tulevaisuus -raportissa todetaan, että yrityksissä vastuullisuutta ei nähdä enää ylimääräisenä kulueränä, vaan pikemminkin sijoittajia kiinnostavana investointina. Myös kuluttajat, yritykset ja muut organisaatiot ovat yhä enemmän kiinnostuneita, millaisia vaikutuksia yritysten liiketoiminnalla on ympäristöön ja millaista liiketoimintaa he haluavat tukea. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu.

On tärkeää, että yritykset löytävät tukea kehitystoimenpiteisiinsä läheltä ja helposti – oman alueensa korkeakoulusta.

Mikro- ja PK-yrityksissä ei välttämättä ole osaamista ja aikaa tunnistaa vastuullisuusteemoja ja kehittämiskohteita. Usein yrityksiltä voi puuttua myös tietotaito ja tavat viestiä siitä, mitä vastuullisuustekoja on saatu aikaan. Vastuullisuus mielletään usein hankalaksi ja ahdistavaksi aihepiiriksi, johon on hankala tarttua. Todellisuudessa vastuullisuus on ihan järkeviä ja käytännönläheisiä tekoja, joita yrityksissä tehdään jo ja joita voidaan helposti tuen myötä lisätä.

On tärkeää, että yritykset löytävät tukea kehitystoimenpiteisiinsä läheltä ja helposti – oman alueensa korkeakoulusta. Vastuullisuuden ja kestävyyden teemat ovat vahvasti mukana Centrian toiminnassa, niin strategioissa kuin Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeissa. Kemia ja biotalous -tiimimme tutkimusryhmien toiminnassa läpileikkaavana teemana on kiertotalous, jonka edistäminen kuuluu toimintamme ytimeen.

Kuinka yritykset pääsevät osallisiksi vastuullisuusosaamisesta? Yrityksille järjestettävät koulutukset ovat yksi keino lisätä vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvää tietoutta mikro- ja PK-yrityksissä. Centrian hankkeissa on järjestetty erilaisia työpajoja ja koulutuksia, joissa teemoina on ollut muun muassa energiantehokkuus, kiertotalous, materiaalivalinnat ja monet muut ympäristövastuullisuuteen liittyvät kokonaisuudet. Näillä toimenpiteillä yritykset voivat entistä paremmin tunnistaa vastuullisuusteemoja organisaatioissaan ja mahdollistaa niiden kehittämisen ja viestimisen asiakkaille. Vastuullisuuteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä Centrian osaajiin!

Lisätietoja

Tero Tuuttila

TKI-koordinaattori


Mira Valkjärvi

TKI-asiantuntija