Siirry sisältöön
Uutiset

Centriasta valmistuneita kutsutaan mukaan osaajaverkostoon

Centria-ammattikorkeakoulussa on aloitettu alumnitoiminta. Centriasta tai Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta valmistuneita henkilöitä kutsutaan mukaan osaksi osaajaverkostoa. Alumnit ovat Centrialle tärkeä sidosryhmä, ja heitä arvostetaan yhteistyökumppaneina sekä alueen yritysten edustajina ja työelämäkontakteina.

Suuri osa Centriasta valmistuneista jäävät valmistumisensa jälkeen alueelle töihin, ja valmistuneet ovat jo pitkään olleet mukana Centrian kehittämistyössä esimerkiksi luennoimalla, neuvottelukunnissa tai tarjoamalla opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Nyt toiminnan organisoituessa alumnien tavoittaminen helpottuu ja mukaan saadaan uusia eri alojen asiantuntijoita.

− Tavoitamme jatkossa entistä laajemman joukon meiltä valmistuneita, jotka voivat tuoda oman panoksensa Centrian kehittämiseen, kertoo viestintä- ja tietopalveluiden päällikkö Marjo Pekola.

− Alumniverkostoon voi liittyä myös, jos haluaa seurata entisen opinahjonsa kuulumisia tai verkostoitua muiden Centrian alumnien kanssa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu alumnin omaan halukkuuteen toimia eri rooleissa.

Centrian alumni voi toimia esimerkiksi mentorina oman alansa opiskelijoille tai tarjota opinnäytetyöaiheita ja työ- ja harjoittelupaikkoja. Eri sektoreilla toimivia alumneja toivotaan luennoimaan oppitunneille tai puhumaan Centrian järjestämissä tapahtumissa tai osallistumaan koulutuksen kehittämiseen alakohtaisissa neuvottelukunnissa. Alumnit ovat arvokas lisä koulutusten markkinoinnissa. Suunnitteilla on myös yhteisiä tapaamisia alumnien kesken sekä vuoden alumnin palkitseminen aktiivisten alumnien joukosta.

Centrian alumneille tarjotaan mahdollisuus opiskella kahden vuoden ajan kymmenen opintopisteen verran Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Alumnilla tarkoitetaan oppilaitoksessa opiskellutta henkilöä. Alumni-sana tulee latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia tai kasvattia.

Lisätietoja

Marjo Pekola

Viestintä- ja tietopalveluiden päällikkö