Siirry sisältöön

Haasteet ja mahdollisuudet muuttuneessa energiatilanteessa

Fossiilisten polttoaineiden osuus energiatuotannossa vähenee merkittävästi lähitulevaisuudessa tarjoten haasteita ja mahdollisuuksia.

Euroopan riippuvuus Venäjän tuottamasta energiasta on ollut laaja-alaisesti esillä uutisoinnissa ja keskustelussa. Venäjä käyttää energiaa osana sodankäyntiään ja vastauksena Euroopan maiden asettamiin pakotteisiin. Euroopan komissio on reagoinut muuttuneeseen energiatilanteeseen historiallisen nopeasti asettamalla marraskuussa uuden tavoitteen, jonka mukaisesti 45 %:a energiasta on oltava uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääseminen vaatii valtavia ponnistuksia ja toimenpiteitä kaikilta EU-mailta. Venäjän lopetettua useisiin maihin kaasutoimitukset, Euroopan komissio pyrkii ohjaamaa ihmisten energian kulutusta siten, että nykyisillä pienemmillä resursseilla tultaisiin toimeen. Osittain näiden toimenpiteiden seurauksena ja osittain lämpimän syyssään vuoksi maakaasun kulutus Euroopassa on ollut 25 %:a alemmalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna.

Suomessa tilanne on hyvä verrattuna moniin muihin EU-maihin, sillä Suomen energiaomavaraisuus on hyvällä tasolla ja riippuvuus itänaapurin energiasta on suhteellisen vähäistä. Olkiluoto 3 toimiessaan täydellä teholla yhdessä jatkuvasti kasvavan uusiutuvan energiaosuuden myötä parantavat tilannetta edelleen.

Uusiutuvista energialähteistä erityisesti biokaasuun, vetyyn, aurinko- ja tuulivoimaan on tulossa isoja investointeja Centrian toiminta-alueella. Keliber Oy:n lähes 600 miljoonan investointi akkukemikaalitehtaaseen Kokkolan suurteollisuusalueelle, Skarta Group Oyj:n ja Solarigo Oy:n aurinkovoimalainvestoinnit Nivalaan ja alueen yhä kasvava tuulivoima ovat esimerkkejä näistä. Uusiutuva energia on välillisesti mukana useissa Centrialla meneillään ja valmistelussa olevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkitaan mm. ajovoima-akkujen robotisoitua purkamista, akkujen uusiokäyttöä ja liikenteen sähköistymistä.

Yhdessä Ylivieskan kaupungin kanssa, Centrialla on tavoitteena, että Centrian toiminta-alueelle saataisiin vetovoimainen yritys, jonka myötä alueelle kehittyisi aktiivinen akkualan osaamisen keskittymä, jossa Centrialla olisi merkittävä rooli. Yhtenä mahdollisuutena tarvittaviin investointeihin ja osaamisen kasvattamiseen on hanketoiminta. Tähän liittyen Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) pitää Centrian asiantuntijat kiireisenä lähikuukausina. Tämä rahasto on suuruudeltaan Pohjois-Pohjanmaalla 119 miljoonaa ja Keski-Pohjanmaallakin 20 miljoonaa euroa. Suurin osa näistä rahoista myönnetään hankkeille vuoden 2023 aikana. Tämä on erittäin suuri mahdollisuus alueella toimiville yrityksille, oppilaitoksille ja muille toimijoille.

Lisätietoja

Tomi Pitkäaho

TKI-päällikkö