Siirry sisältöön
Business Finland logo

5G VIIMA

5G VIIMA -projektissa tutkitaan, miten kehittyvä 5G-teknologia soveltuu teolliseen käyttöön. Projektin tavoitteena on testata ja tutkia, miten teolliset ympäristöt saadaan hyödyntämään enemmän digitalisaatiota ja langattomuutta.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 01.01.2019 – 30.04.2021

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Business Finland

https://cuttingcables.fi/

Lisätiedot:

Projektipäällikkö: Marjut Koskela

Taustaa

5G VIIMA -projektissa tutkitaan, miten kehittyvä 5G-teknologia soveltuu teolliseen käyttöön. Projektin tavoitteena on testata ja tutkia, miten teolliset ympäristöt saadaan hyödyntämään enemmän digitalisaatiota ja langattomuutta. 5G VIIMA -projektissa pyritään luomaan ja kokeilemaan ratkaisuja, jotka tuovat todellista arvoa teollisessa käytössä.  Samalla analysoidaan myös liiketoimintaympäristöä eli miten arvoketjut teollisissa ratkaisuissa muodostuvat ja kuinka verkkoja ja dataa hallitaan ja omistetaan.  Projekti tuottaa arvokasta tietoa matkaviestinverkkojen uudenlaisista käyttötapauksista sekä niiden asettamista vaatimuksista käytännön 5G-toteutuksille. Tämä helpottaa jatkossa 5G:tä hyödyntävien järjestelmien ja palveluiden käyttöönottoa.

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana kaksivuotisessa 5G VIIMA -projektissa, jonka koordinaattorina toimii Oulun Yliopisto. Rahoittajina ovat Business Finland sekä yritykset itse. 5G VIIMA on suurin kansallinen 5G:n sovelluksia tutkiva ja kokeileva projekti 5G-testiverkkoalustalla ja projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa.

Tutkimusosapuolet ovat Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Yritykset tekevät omissa rinnakkaishankkeissaan käytännön sovelluksia ja ratkaisuja.

Projektissa toimivat yritykset tarjoavat todelliset teolliset ympäristöt ja runsaasti teollisuuden reaaliarkeen liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi logistiikkaan, turvallisuuteen, ylläpitoon, opastukseen ja kulkuoptimointiin. Tällä hetkellä mukana olevat yritykset ovat ABB, Attracs, Augumenta, Kalmar, Efora, FinCloud, Finwe, Fin-Terpuu, Herman Andersson, Kaitotek, MediaTek, Nokia, Oulun Satama, Pölkky, Realmax, Solita, StoraEnso, Telia, Tieto, Uros, Valmet Automation, Valossa.

Tutkimusorganisaatiot, yritykset ja viranomaiset muodostavat hyvän ekosysteemin, mikä varmistaa, että projektissa tehdään oikeita asioita todellisiin tarpeisiin toimivalla tavalla. Nämä asiat ovat keskeisiä: äärimmäinen luotettavuus, tuotettavan palvelun varmistettu laatu, minimoitu verkkoviive, sensorointi, datan kerääminen ja käyttö, tekoälyn hyödyntäminen, automaatio, matala energian kulutus ja pilvipalvelut sekä virtualisointi. Nämä megatrendit muuttavat yhteiskuntia merkittävästi, kun 5G tulee vähitellen kriittisten infrastruktuurien yhteysratkaisuksi.

5G VIIMA avasi yhteiset verkkosivut tulosten esittelylle, tutustu niihin osoitteessa: https://cuttingcables.fi/


Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori