Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

AISa – Älykäs liiketoiminta pandemiasta toipumisen työkaluna

Hankkeessa keskitytään lisäämään tietoisuutta kohdeteknologioista Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden yrityksissä ja muiden toimijoiden keskuudessa.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.9.2021 – 30.6.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjamaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset

Projektipäällikkö: Tomi Pitkäaho

Ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja eri työkaluja yhdistävä hyperautomaatio ovat yrityksien kilpailukyvyn kannalta merkityksellisiä teknologioita. Nämä digitaaliset kohdeteknologiat ja erityisesti tekoäly toistuvat ihmisten puheissa, tiedotusvälineissä ja teksteissä. Varsin usein nämä teknologiat ovat väärin ymmärrettyjä, niillä savutettavaa hyötyä ei tiedetä ja kuvitelmat näistä teknologioista ovat epärealistisia.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa keskitytään lisäämään tietoisuutta kohdeteknologioista Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden yrityksissä ja muiden toimijoiden keskuudessa. Hankkeen myötä toimijoiden digitaaliset taidot ko. teknologioita kohtaan ovat merkittävästi parantuneet. Tavoitteena on, että toimijat käynnistävät omia kehityshankkeitaan teknologioiden käyttöönottoon hankkeen aikana ja sen jälkeen. Teknologioiden avulla toimijat voivat parantaa omaa kilpailukykyään ja liiketoimintaansa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan yrityksien ja muiden toimijoiden tämän hetkinen kohdeteknologioiden käyttöaste, millaisia tarpeita ja odotuksia heillä on teknologioille. Kartoituksen analyysin perusteella valmistellaan laaja-alainen valmennusmateriaali, jonka avulla, valmennuksien myötä, alueiden toimijat voidaan perehdyttää teknologioihin. Valmennus antaa selkeän kuvan kohdeteknologioista, niiden soveltuvuudesta, mahdollisuuksista, ja rajoituksista.

Tulokset

Alueiden toimijoille suunnatun valmennuksen myötä he tietävät mitä teknologiat ovat, missä niitä voi käyttää, millaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia teknologiat tarjoavat. Valmennuksen ja tietoisuuden lisääntymisen myötä toimijat osaavat tunnistaa omassa liiketoiminnassaan teknologioiden käyttö- ja soveltamiskohteita, ja teknologioiden käyttöönottokynnys madaltuu. Toimijoille annetaan työkaluja menestyksellisen kehityshankkeen läpiviemiselle ja heitä tuetaan kehityshankkeissa.

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. 


Ota yhteyttä

Tomi Pitkäaho

TKI-päällikkö